2024

středa 17. dubna


Liberecká ODS www.ods.cz napište nám

Aktuálně:

15.3.2022

NOVINKY ODS

Více ]

28.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

21.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

17.1.2022

NOVINKY ODS

Více ]

19.11.2021

NOVINKY ODS

Více ]

archiv novinek ]


Aktuality:


[ zpět ]

Agentura CzechInvest ruší krajské pobočky

18.3.2010

Další nepříjemnou zprávou především pro podnikatele je oznámení ředitelky Agentury CzechInvest, že budou zrušeny konzultační a administrativní činnosti strukturálních fondů na regionálních kancelářích. Proti tomuto kroku se zdvihla velká vlna odporu ze všech stran. Protest k rukám ministra průmyslu a obchodu i ředitelky agentury již zaslalo Sdružení obcí Libereckého kraje, ale také Asociace krajů České republiky.

Co je vlastně CzechInvest?
Hlavní úkol agentury CzechInvest spočívá především v posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky. Stěžejní činností je pak podpora malých a středních podnikatelů v otázce podnikatelské infrastruktury a inovací.
Pro zjednodušení lze říci, že agentura zajišťuje komunikaci mezi státem, podnikateli a Evropskou unií a přispívá tím významně k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí.
Pro běžného podnikatele, který rozumí oblasti své činnosti, je pochopení procesu dotací, používaná terminologie, podmínky, proměnlivosti dotačních pravidel, povinnosti příjemce dotace i systém pro elektronické podávání žádostí o dotace velmi složité. Důležité také je, že se nejedná pouze o prvotní konzultaci záměru projektu a určení vhodného dotačního titulu, ale také o metodickou pomoc při přípravě žádosti a konzultace k realizovaným projektům, včetně žádosti o platbu i monitoringu.
Krátce shrnuto: bez této zprostředkovatelské agentury český podnikatel dosáhne na dotaci z evropských peněz jen s těžko překonatelnými obtížemi.

Co způsobí zrušení bezplatného dotačního poradenství?
Plánované přesunutí funkce 13 regionálních kanceláří agentury CzechInvest na centrálu do Prahy bude velikou překážkou pro podnikatele v České republice při čerpání dotací z EU. Dá se říci, že to způsobí výrazné ohrožení čerpání z Operačního programu Podnikání a inovace. Toto rozhodnutí v době hospodářské krize je velmi špatným krokem, který může mít negativní či dokonce likvidační důsledky pro podnikatele, zvýšení nezaměstnanosti a další nárůst státních výdajů.
Dále to bezpochyby přinese narušení dlouholeté vzájemné spolupráce v pracovních skupinách a rozvojových projektech obcí, měst a krajů, ztrátu vzájemné informovanosti o poskytovaných programech a řešení problémů s tím spojených. Je to skutečně kontraproduktivní krok.

CzechInvest v Libereckém kraji
V našem kraji působí agentura od roku 2004. Za období let 2004 - 2006 bylo za Strukturálních fondů zpracováno a konzultováno 230 projektů. Skutečný boom nastává po roce 2007. Od té doby bylo zpracováno, podáno či konzultováno více než jedenáct stovek projektů. Vzhledem k náročnosti a pracnosti je to skutečně úctyhodné číslo.

Jako příklad úspěšné spolupráce je možné uvést příjemce dotace společnost OBALKARTON s. r.o. Tato jablonecká firma je na trhu již od roku 1992 a patří k tradičním výrobcům kartonáže, tedy krabic, přepravek, paletek a dalšího sortimentu zboží dle přání zákazníka. Jednatel společnosti Petr Thér k čerpání z fondů EU uvedl: "Žádost o dotaci jsme podali na sklonku roku 2005. Jednalo se o financování rekonstrukce části areálu bývalé Silky. Přestavoval se objekt bývalých garáží a výrobní haly. Získat dotaci bez cizí pomoci je pro běžného podnikatele takřka nesplnitelný úkol". Firma příslib dotace získala až o rok později. "Veškeré stavební práce jsme pak museli zajistit z vlastních zdrojů a úvěrů. Teprve po řádné kolaudaci mohlo dojít k finančnímu plnění, ale zda skutečně bude dotace udělena není nikdy jisté" , popisuje komplikovanou situaci druhý jednatel Michal Kapička a dodává: "K plnění nakonec došlo půl roku po dokončení stavby. Dotace nedosáhla ani 50% celkových nákladů, ale jsme rádi, že to dobře dopadlo. Bez poradenské firmy, kterou jsme si na vyřízení žádosti najali, bychom to asi nezvládli". Czechinvest nyní prování pravidelný monitoring. Společnost, například, nesmí opravený majetek prodat ani pronajmout. "Podmínky jsou velmi přísné, ale bez evropských peněz bychom měli situaci mnohem horší", uzavírá Kapička.
 

Na obrázku nová hala (vlevo) a zrekonstruovaná výrobní hala (vpravo).

Pro nezasvěcené čtenáře je velmi obtížné přiblížit samotný proces od nápadu po úspěšnou realizaci. Nepochybně bude znamenat zánik možností konzultace významný pokles úspěšných projektů. Jedinou šancí je zabránit tomuto špatnému kroku.


 

Ing.Karel Dlouhý, zastupitel KZ LK

DISKUZE 0 příspěvků
Vstoupit do diskuze

[ zpět ]

VyhledáváníPřihlášení


Odkazy

 Petr Beitl

Poslanec PS PČR

 

blog.idnes.cz

ODS Jablonec nad Nisou, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 910 980 110, GSM: 603 489 934, E-mail: os.jablonec@ods.cz