2023

pátek 3. února


Liberecká ODS www.ods.cz napište nám

Aktuálně:

15.3.2022

NOVINKY ODS

Více ]

28.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

21.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

17.1.2022

NOVINKY ODS

Více ]

19.11.2021

NOVINKY ODS

Více ]

archiv novinek ]


Aktuality:


[ zpět ]

Aktuální informace ODS

20.4.2011

Aktuální informace ODS
Aktuální informace ODS
19.4.2011

Vážené členky a členové ODS, milí kolegové a přátelé,

úvodem chci zdůraznit, že dohodu tří koaličních stran o rekonstrukci kabinetu považujeme za přijatelný kompromis, který přispěje ke stabilitě politické situace. Pro občanské demokraty je klíčové, že vláda bude pokračovat v zásadních reformách na stávajícím trojkoaličním půdorysu.

Chci jednoznačně zdůraznit, že oprávněnost pokračování této koalice a této vlády bude poměřena schopností, ochotou a silou prosazovat zásadní reformy, které jsou v tuto chvíli zpracovávány. Mám na mysli především reformu důchodovou a reformu zdravotnictví.

Jedinou alternativou nedohody by byl následný rozpad koalice. Případný pád vlády by vystavil Českou republiku riziku ekonomické nestability. Ta by vznikla ztrátou důvěry investorů ve vládní opatření, jejichž cílem je ozdravit veřejné finance a podpořit ekonomický růst.
 


Důrazně odmítám mediální interpretace, kdo na politické krizi takzvaně vydělal nebo prodělal. Toto není politický obchod. Toto není politický handl. A toto dokonce není ani politická válka. Tady jde o příliš mnoho. Jde o tuto zemi, jde o její finance a její politickou stabilitu a tady se opravdu neobchoduje. Tady by byl jediný poražený - a tím by byla celá země a jejích 10 milionů obyvatel.

Důležité je, že se jedná o kompromisní řešení, kdy ze svých požadavků musely slevit všechny tři koaliční strany.

Výslednou dohodu považujeme za pozitivní krok k odblokování politické situace a šanci na restart věcné politiky, která je pro naši zemi zcela zásadní.

ODS se podařilo splnit hlavní cíle, které jsme si vytkli. Považovali jsme za nemožné, aby dále Věci veřejné měly zodpovědnost za resort ministerstva vnitra, kde hrozilo propojování s firmou ABL včetně propojování do řízení tohoto resortu.

Jediným schůdným řešením bylo navržení nestranického kandidáta, který má důvěru všech tří koaličních stran. Pan Jan Kubice byl vybrán ze seznamu, který jsem koaličním partnerům předložil. Na seznamu bylo celkem šest jmen - nadstranických uznávaných osobností se silnou vnitřní integritou.

Jeho nominací jsem dal jasně najevo, že ODS nešlo o získání kontroly nad resortem vnitra z úzce partikulárních zájmů. Jedná se o respektovanou osobnost, která musela čelit mimořádným politickým a mocenským tlakům v předminulém volebním období.

Považujeme také za klíčové, že jsme prosadili odchod ministra dopravy Víta Bárty z vlády. Ministr Bárta čelí závažným podezřením. Jeho odchodem z vlády a ztrátou odpovědnosti Věcí veřejných za resort vnitra se ODS podařilo v maximální možné míře prosadit své požadavky, protože my jednoznačně chceme zamezit vlivu firmy ABL na českou státní správu. Tento proces bude pokračovat.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš zůstává ve vládě po dohodě TOP 09 a ODS. Náš postoj od 8. dubna letošního roku byl dán na základě shodné pozice ODS a TOP 09. Včera mne požádal předseda TOP 09 pan Karel Schwarzenberg, abychom přehodnotili tento postoj v zájmu nalezení koaličního kompromisu. Znamenalo by to, že by ODS zůstala v tomto požadavku osamocena, protože TOP 09 vyjádřila připravenost tuto svoji původní pozici, kterou jsme měli společnou, přehodnotit.

Setrvání pana Dobeše je tedy dílem politického kompromisu, ke kterému se ODS přihlásila. Převážil názor, aby v tuto chvíli zůstala zachována kontinuita ve vedení resortu školství, který se chystá na největší zatěžkávací zkoušku - květnové státní maturity. Ty nakonec definitivně rozhodnou o tom, kdo je kompetentním, nebo nekompetentním ministrem školství.

Na závěr bych rád uvedl, že v následujících týdnech dokončím hodnocení členů vlády, včetně hodnocení jejich přínosu pro práci vlády, jejich výkonnosti, jejich efektivnosti, jejich schopnosti řešit věcné problémy, ale také plnit konkrétní časové termíny.

Jakákoliv následná rekonstrukce vlády nesouvisí s touto konkrétní kauzou, která byla vyvolána podezřením, že se firma ABL propojuje se státní správou. Toto podezření nemůže padnout na jiné personální výměny, které budou provedeny v souvislosti s hodnocením kvality práce jednotlivých členů vlády.

Vláda také sváže hlasování o své důvěře s balíkem reformních zákonů, především s přijetím důchodové a zdravotní reformy. Prosazení reforem považujeme za prioritní úkol pro další působení rekonstruovaného kabinetu. Nechceme připustit, aby byla
promarněna vůle voličů, kteří dali vládní koalici silný mandát k uskutečnění zásadních reforem.

Zdůrazňuji, že pokud nebudou prosazeny tyto reformy, pokud neprojdou parlamentem, pokud za nimi nebude stát koalice, v té chvíli jednoznačně padá důvod k pokračování tohoto politického projektu, padá důvod k pokračování této vlády. Nebudou-li reformy, nebude ani tato vláda ani tato koalice.

 
Petr Nečas,
předseda ODS
 
Copyright © ODS 2011 – Občanská demokratická strana, Jánský Vršek 13, Praha 1, www.ods.cz
Aktuální informace ODS

DISKUZE 0 příspěvků
Vstoupit do diskuze

[ zpět ]

VyhledáváníPřihlášení


Odkazy

 Petr Beitl

Poslanec PS PČR

 

blog.idnes.cz

ODS Jablonec nad Nisou, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 910 980 110, GSM: 603 489 934, E-mail: os.jablonec@ods.cz