2023

pátek 3. února


Liberecká ODS www.ods.cz napište nám

Aktuálně:

15.3.2022

NOVINKY ODS

Více ]

28.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

21.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

17.1.2022

NOVINKY ODS

Více ]

19.11.2021

NOVINKY ODS

Více ]

archiv novinek ]


Aktuality:


[ zpět ]

Čtyři hlavní důvody proč nepodpořit rozpočet Liberce na rok 2015

27.1.2015

 Minulý týden koalice na městě zveřejnila rozpočet na rok 2015. Jedná se o rozpočet, který dle jeho předkladatele má mít zcela novou strukturu a mimo jiné i proto město v současnosti funguje v rozpočtovém provizoriu. Prý bylo nutné připravit zásadní strukturální změny v rozpočtu a proto trvala příprava výrazně déle.

Ano, rozpočet je formálně zpracován jinak, než tomu bylo dříve zvykem. Celou řadu věcí dnes najdeme v úplně jiných kapitolách, členění rozpočtu podle garantů už v současné podobě nenajdeme a naopak se v některých ohledech rozpočet tváři detailněji a jakoby vstřícněji. Zásadním rozdílem a jednou z nejpodstatnějších změn je skutečnost, že mzdové náklady na úředníky si dnes můžeme přečíst přiřazené přímo k jednotlivým odborům. To je na jednu stranu líbivé, ale ve svém důsledku to stejně nikomu mnoho neřekne, nehledě na fakt, že si to čtenář ani nemá s čím srovnávat, protože srovnáním s předchozím rokem se tentokrát nikdo neobtěžoval. Celá řada věcí je pak v rozpočtu vyvedena z obvyklých položek na jednotlivých odborech do jakýchsi fondů, které doposud nikdo neustanovil a rozpočet se tak stává ještě méně přehlednějším. Deklarovaná přehlednost se tedy nekoná, tedy alespoň pro ty z nás, kteří s rozpočtem dlouhodobě byli zvyklí pracovat. Naopak to práci v mnohém zkomplikovalo, ale snad si časem zvykneme.
Podstatnější je ale obsahová stránka rozpočtu. Proto mi dovolte, abych uvedl čtyři hlavní důvody, proč tento rozpočet nemůžeme podpořit:
1)   Velmi odvážně odhadnuté příjmy – Příjmy rozpočtu na rok 2015 tak, jak nám byl předložen v mnoha ohledech nejsou nastaveny příliš konzervativně. Daňové příjmy jsou odhadnuty na horní hranici toho, co se od nich dá v tomto roce očekávat. Dále jsou do rozpočtu zapojeny kapitálové příjmy z prodeje majetku města o jejichž reálnosti se dá s úspěchem pochybovat. Neméně zajímavou je skutečnost, že koalice, která si do svého vývěsního štítu dává boj s hazardem a jeho omezování, zapojuje do rozpočtu navýšené příjmy z odvodů z loterií, her a výherních automatů a to o 6 mil. Kč. To je poněkud v rozporu s proklamacemi koalice. Otázkou tak zůstává, zda schválení rozpočtu s těmito příjmy není příliš velkým hazardem a zda nebude muset v průběhu roku dojít k výrazným škrtům.
2)   Rozpočet téměř nepočítá s nějakým rozvojem města – rozpočet je doslova útlumový. V rozpočtu nenajdeme žádné významnější investice a dokonce i v oblasti městských příspěvkových organizací je na jakýkoli rozvoj v podstatě rezignováno. To by se ale ještě dalo v prvním rozpočtu nového vedení města pochopit. Co je ale daleko více zarážející je fakt, že v rozpočtu nelze nalézt ani prostředky na přípravu nových projektů na projektové dokumentace apod., což je mimochodem jedním ze základních problémů Liberce posledních let. Město postupně rezignuje na rozvoj, nepřipravuje nové projekty a není následně schopno efektivně čerpat dotace jak z EU, tak ze státního rozpočtu. Bez připravených projektů se rozvoj města dělá jen obtížně.
3)   Rozpočet neřeší nejpalčivější problémy města – Tento bod do značné míry souvisí s tím předchozím. Ale je to o to zásadnější, že neřešení některých palčivých věcí může v relativně velmi krátké době přinést řadu problémů. Asi nejkřiklavějším problémem je situace základních škol. Právě v těchto dnech probíhají zápisy do základních škol a noviny jsou plné různých příběhů o zápisové turistice a nedostatečné kapacitě. Dnešní situace je ale selankou oproti tomu, co nastane v letech následujících, pokud město nezačne velmi rychle reagovat, nezačne investovat do svých škol tak, aby potřebnou kapacitu naplnilo. Předchozí vedení města sice z mého pohledu pozdě, ale přeci jen připravilo soubor opatření, která mají tento nepříznivý stav zvrátit. Ovšem v rozpočtu města na tento rok na ně prostředky nejsou a dokonce dochází k výraznému snížení prostředků na opravy a údržbu školských zařízení oproti roku minulému, který nebyl v tomto ohledu nijak příliš velkorysý. Podobná situace je i v další příspěvkových organizacích města o investicích do komunikací a infrastruktury ani nemluvě.
4)   Nezodpovědně nízká rozpočtová rezerva – Rozpočtová rezerva na Odboru ekonomiky je stanovena ve výši něco málo přes 20 mil.  korun.  Z toho je ale více než sedm miliónů určeno jako rezerva na navýšení platů zaměstnanců magistrátu v souvislosti s navýšením mzdových tarifů. Když pominu fakt, že již nyní se dá objem prostředků na navýšení mezd velmi přesně odhadnout a není důvod, proč je rovnou nerozpočtovat, tak pořád zde zůstává rezerva na celý chod města ve výši pouhých 12,6 mil. Kč. A to je vzhledem k mnohým rizikům nezodpovědně málo a to i s ohledem na výše zmíněné nadhodnocené příjmy města.
To jsou hlavní důvody, proč nemůžeme navržený rozpočet podpořit. Důvodů se ale samozřejmě dá najít ještě mnohem více. Jedním z těch podstatných je právě i nová struktura rozpočtu, která nejenže znesnadňuje srovnání s předchozím obdobím, ale především z ní není jednoznačně možné určit garanta jednotlivých rozpočtových položek. V předchozích rozpočtech totiž bylo dobrým zvykem, že si každý mohl přečíst, který z náměstků či primátor je za které položky rozpočtu zodpovědný. Každá položka měla svého garanta. To se v novém návrhu poněkud vytrácí a u koalice, která je posedlá odpovědností je to trochu zvláštní.  Zároveň rozpočet v některých momentech už nyní odráží novou organizační strukturu a v některých momentech se naopak tváří, že žádná nová struktura ještě není. V tomto ohledu je rozpočet jaksi schizofrenní . Koalice si sice vyčlenila delší čas na přípravu nového rozpočtu a proto přistoupila k rozpočtovému provizoriu. To by se dalo pochopit. Ovšem za předpokladu, že tomu bude i odpovídat výsledek. Ten je ale spíše rozpačitý a místo deklarované přehlednosti je to spíše zmatek.

Ing. Ondřej Červinka

[ zpět ]

VyhledáváníPřihlášení


Odkazy

 Petr Beitl

Poslanec PS PČR

 

blog.idnes.cz

ODS Jablonec nad Nisou, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 910 980 110, GSM: 603 489 934, E-mail: os.jablonec@ods.cz