2023

pátek 3. února


Liberecká ODS www.ods.cz napište nám

Aktuálně:

15.3.2022

NOVINKY ODS

Více ]

28.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

21.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

17.1.2022

NOVINKY ODS

Více ]

19.11.2021

NOVINKY ODS

Více ]

archiv novinek ]


Aktuality:


[ zpět ]

Ivana Řápková: Zákaz až ročního pobytu v obci pomůže chránit její obyvatele před chronickými potížisty

11.5.2011

Novou sankci za páchání vážných přestupků chce do právního řádu prosadit poslankyně ODS a dlouholetá primátorka Chomutova Ivana Řápková. Vedle dosavadních sankcí, jako je napomenutí, pokuta či propadnutí věci, by mohly obce udělit také tzv. zákaz pobytu. Ten je obdobou trestu zákazu pobytu, který je již dnes zakotvený v trestním zákoníku. Uložen by mohl být na dobu maximálně jednoho roku výhradně osobám, které nemají na území obce trvalý pobyt. Ivana Řápková věří, že s novou sankcí za přestupky získají starostové účinný nástroj například v boji s pouliční prostitucí.

Návrh zákona, který předložila Poslanecké sněmovně, mimo to obsahuje přesné vymezení nočního klidu, který doposud v českém právním řádu chyběl (od 22 do 6 hodin), a možnost, aby správní orgány mohly zveřejnit údaje o neplatičích pokut na úřední desce.

Návrhem by se měli poslanci zabývat v prvním čtení ještě během probíhající schůze Poslanecké sněmovny. "Současná legislativa neumožňuje efektivně postihovat lidi, kteří se opakovaně dopouštějí vážných přestupků. Zákaz až ročního pobytu v obci nebo její konkrétní části proto považuji za přiměřené řešení, které bude namířeno proti těm, kteří v obci nežijí, ale trvale narušují její život. Týká se to například pouliční prostituce, která zatěžuje desítky obcí v pohraničí," uvedla k předkládanému zákonu Ivana Řápková.

Ta je zároveň přesvědčená, že návrh zákona je v souladu s Ústavou České republiky i Listinou základní práv a svobod. "V Listině je sice zakotvena svoboda pohybu a pobytu, nicméně je zároveň stanoveno, že tyto svobody mohou být zákonem omezeny, jestliže je to nevyhnutelné například pro udržení veřejného pořádku nebo ochranu práv a svobod druhých. Každý má také právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Tyto svobody musí být v rovnováze," řekla dále Řápková.

"Jako člověk s dlouholetou zkušeností z komunální politiky nikdy neprosazuji líbivá řešení, ale snažím se svými návrhy a kroky reagovat na praktické problémy, které řeší starostové po celé České republice. Věřím, že Poslanecká sněmovna se k jejich starostem neotočí zády. V rámci debat na výborech a plénu jsem připravena reagovat na připomínky vlády i poslanců, návrh jako celek ale považuji za správný a prospěšný," dodala Řápková.

Podle předloženého návrhu by bylo možné zákaz pobytu uložit pouze za taxativně vymezené přestupky, jako jsou přestupek proti veřejnému pořádku, občanskému soužití, proti majetku (krádeže a ničení majetku do 5 000 Kč) a na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. V případě, že by uložená sankce zákaz pobytu nebyla dodržována, bude takové porušení kvalifikováno jako maření výkonu úředního rozhodnutí. Sankce zákazu pobytu se nesmí vztahovat na místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalý pobyt.

Mgr. Ing. Ivana Řápková, poslankyně PČR, zastupitelka statutárního města

DISKUZE 0 příspěvků
Vstoupit do diskuze

[ zpět ]

VyhledáváníPřihlášení


Odkazy

 Petr Beitl

Poslanec PS PČR

 

blog.idnes.cz

ODS Jablonec nad Nisou, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 910 980 110, GSM: 603 489 934, E-mail: os.jablonec@ods.cz