2023

26. března


Liberecká ODS www.ods.cz napište nám

Aktuálně:

15.3.2022

NOVINKY ODS

Více ]

28.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

21.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

17.1.2022

NOVINKY ODS

Více ]

19.11.2021

NOVINKY ODS

Více ]

archiv novinek ]


Aktuality:


[ zpět ]

J. Kittner: Vyjádření k účasti na Svazu měst a obcí České republiky

3.6.2011

Liberec - Sleduji, jak se v posledních dnech stává z mé účasti na sněmu Svazu měst a obcí politikum, ve kterém se, jak bývá v poslední době zvykem (a úmyslem), šíří mnoho nepravd, polopravd a úmyslných manipulací. A ze kterého se dělá jakási kauza, která vlastně ani kauzou není, která ale slouží některým zastupitelům a stranám ke zviditelnění se.

V první řadě je třeba zdůraznit, že město Liberec je členem Svazu měst a obcí (SMO) jako takové a momentální složení vedení radnice nemá na tento fakt žádný vliv. Jednotlivé funkce v orgánech SMO jsou volené a jedinou podmínkou pro možnost je vykonávat, je být zastupitelem některé obce. Do těchto funkcí je tedy člověk zvolen jmenovitě a momentální změny ve vedení toho konkrétního města či obce nemají na tuto volbu vliv, změny ve složení jednotlivých orgánů může provádět jen ten orgán, který je oprávněn k jejich volbě. Stále jsem tedy členem předsednictva SMO, kam jsem byl řádně zvolen a z tohoto titulu bych se jednání sněmu SMO účastnil v každém případě. Město Liberec samozřejmě mělo možnost vyslat na sněm SMO dalšího svého delegáta, což by ovšem na moji účast nemělo žádný vliv. Vzhledem k termínu konání sněmu kolidujícímu s termínem konání zastupitelstva města Liberce je krok mého zastupování města Liberce zcela logický. V opačném případě by se ZM mimo mne, nemohl zúčastnit ještě další zastupitel.

Politikaření v této věci mne mrzí o to více, že Svaz měst a obcí je nepolitickou organizací, kde členství ve straně by nemělo být kritériem, stejně jako to, zda jeho člen sedí v opozici, či koalici. Mimochodem, stav kdy v orgánech a komisích SMO zasedají momentálně opoziční zastupitelé, není nijak výjimečný. Zneužití takové banální věci pro politické zviditelnění proto odsuzuji.

Jsem přesvědčen o tom, že o mém působení ve Svazu měst a obcí dobře vědělo i bývalé vedení města, v čele s Janem Korytářem (a Změnou pro Liberec), proč mne neodvolali i z této instituce (jako tak učinili z jiných) nevím, to je asi spíše otázka na ně samé. Nicméně toto téma nebylo ani nikdy probíráno při společných schůzkách, které jsme v době primátorování Jana Korytáře opakovaně měli.

Není tedy pravda, že jsem na Svazu měst a obcí zastupoval paní primátorku, respektive že mne pověřila jet na Svaz místo ní. Svazu jsem se účastnil jako jeho řádný člen předsednictva SMO. Bylo potom logické, že vzhledem ke konání libereckého zastupitelstva bylo dohodnuto, že další zástupci města (ať již sama paní primátorka, nebo její náměstci, radní, případně zastupitelé) budou potřeba spíše na jednání zastupitelstva, když Liberec své zastoupení na Svazu má. Má-li někdo pocit, že preference účasti vedení města na zastupitelstvu oproti účasti na Svazu města a obcí byla špatnou volbou, já si to věru nemyslím. A rád bych viděl to pobouření, kdyby právě například paní primátorka nebo některý její náměstek (například ten statutární) byl na Svaz vyslán. Jsem si jistý, že kritika z řad některých stran a jedinců by byla více než hlasitá.

K jednomu z hlavních témat, kterého se Jan Korytář a Změna pro Liberec ve spojitosti se Svazem měst a obcí dotýkali, byla přímá volba primátorů a starostů. Vcelku mne překvapuje, že Jan Korytář, ačkoli zná můj názor na tuto věc, neváhal rozpoutat kolem celé věci takový „humbuk“. Obzvláště proto, že se, jak ze vzájemných setkání s Janem Korytářem vím, náš názor v zásadě shoduje.

Já sám jsem a vždy jsem byl pro přímou volbu primátorů a starostů a nikdy jsem se tímto názorem netajil. Otázkou je, zda by se v tomto případě nemělo jednat o komplexní změnu pravomocí odpovídající změněnému mandátu takto zvolených funkcionářů. Není však pro mne rozhodně přijatelný návrh na přímou volbu pouze některých starostů a zejména fakt, že by se mohlo stát, že takto zvolený starosta nebude současně členem rady a zastupitelstva. Představme si situaci, kdy bude starostou zvolen někdo stojící zcela mimo politické strany, nebude členem rady a zastupitelstva a z různých důvodů dojde mezi ním a těmito orgány k vážným rozporům. V takovém případě může dojít k vážnému narušení funkcí vedení města, které bude prakticky neřešitelné.

V duchu výše popsaného bylo také nakonec přijato usnesení SMO.

Z mé účasti na Svazu měst a obcí bude připravena do příštího jednání zastupitelstva Statutárního města Liberce zpráva pro vedení města a zastupitele Statutárního města Liberce, která bude součástí materiálů ZM a tedy veřejná.

Jiří Kittner
 

DISKUZE 0 příspěvků
Vstoupit do diskuze

[ zpět ]

VyhledáváníPřihlášení


Odkazy

 Petr Beitl

Poslanec PS PČR

 

blog.idnes.cz

ODS Jablonec nad Nisou, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 910 980 110, GSM: 603 489 934, E-mail: os.jablonec@ods.cz