2023

pátek 3. února


Liberecká ODS www.ods.cz napište nám

Aktuálně:

15.3.2022

NOVINKY ODS

Více ]

28.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

21.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

17.1.2022

NOVINKY ODS

Více ]

19.11.2021

NOVINKY ODS

Více ]

archiv novinek ]


Aktuality:


[ zpět ]

Jablonec nad pivkem

16.6.2014

 Nad půllitrem zrzavého moku jsme si povídali s jabloneckým patriotem Václavem Vostřákem o současném dění nejen v Jablonci.

Václave, ty jsi v ODS od dob pravěkých, kdy vznikla z Občanského fóra. Kdysi slavná strana se dnes potácí na hranici volitelnosti a voliči se od ní odklonili. Myslíš si, že právem a jak tu nynější situaci vnímáš?

Václav Vostřák:

Právem do určité míry. ODS byla dlouhou dobu nejdůležitější politickou silou, která byla nejen důležitým hráčem na pravici, ale hlavně nositelkou občanských svobod. To je asi pro mě to hlavní téma, protože já nejsem přeborník na ekonomiku a hospodařeni, ale vnímám spíš ten charakter systému. Myslím si, že naše chyba, tím myslím nejen stranu, ale celou společnost, je právě v tom upřednostňování konzumu a ekonomických ukazatelů na úkor svobody a demokracie.

Myslíš, že současná společnost není svobodná?
Václav Vostřák:

Tak bych to neřekl, ale vidím nebezpečí v tom, jak jsou lidé ochotni zapomínat na hodnoty a soustředí se jen na to, kolik vydělávají a co kolik stojí. Jako důchodce to mohu posoudit celkem dobře a řekl bych, že se nám nežije špatně, ačkoliv jsou samozřejmě výjimky. Pro mě je důležité, že si na svou pusu můžu říkat, co chci a nikdo mi za to nevyhrožuje. Změnilo se klima a nějak jsme zapomněli na tu předlistopadovou atmosféru, která tu byla dřív. Mladí to neznají vůbec a ta zkušenost je nepřenositelná.

Minulý režim se připomíná špatně. Mluví se o frontách na banány, posuzují se ceny, dostupnost zboží a podobně. To téma se smršťuje jen tímto směrem, ale zapomíná se, jak bylo všechno svázané a jak se na každou kravinu muselo sehnat povolení. Byla to mizerná doba a dnešek je nesrovnatelně lepší, ačkoliv všechno není ideální.

Dneska se hodně lidí, respektive voličů, přiklonilo k různým hnutím a politické strany dost ztrácejí. Domníváš se, že se tento trend projeví i v Jablonci?

Václav Vostřák:

Jak jsi řekl, já už hodně pamatuju a tak můžu srovnávat. Především si myslím, že občané v Jablonci jsou hodně rozumní a sázejí na osvědčené koně. Asi to je způsobeno tím, že je tu průmysl a relativně dost práce a také hodně podnikavých lidí, kteří se spoléhají hlavně na sebe a nečekají, co jim kdo dá.

Máme ve městě poměrně málo problémů, nemáme problémy zásadní a ty běžné se vedení radnice snaží řešit. V rámci možností se hospodaří bez dluhů, město se slušně stará o svůj majetek a totéž platí i o tom soukromém. Většina domů se během let prodala a majitelé o ně pečují. Když to srovnám se staršími fotografiemi, tak je ten rozdíl obrovský, to si normálně člověk ani neuvědomí.

Až přijde čas voleb, tak by si měl každý Jablonečák promítnout, co se tu v minulých obdobích udělalo a jak posuzuje schopnost a ochotu zastupitelů pracovat pro město. Měl by si položit otázku, jestli vedení radnice dělá dost pro své občany a v rámci svých možností se snaží o jejich co nejlepší život. Potom posoudit, jestli totéž nabízí i kritici a jestli to, že chce někdo prosadit určitou věc nebo je odpůrcem určité stavby, je dostatečnou zárukou dobrého vedení.

K těm hnutím. Na jedné straně rozumím touze lidí, kteří chtějí pořádek a jasná pravidla, ale také je potřeba připomenout, že v historii vždycky všechny autoritářské režimy vznikly z přání lidí o zavedení pořádku a volání po vládě pevné ruky. Hitlerův režim začal silnou kritikou korupce, změkčilosti a komplikovanosti demokracie, těžkopádnosti politických stran a jejich rozhodování. Lidem imponuje silné vůdcovství a odtud je už jen krok k nesvobodě a despotismu. Všichni diktátoři se ve svých začátcích zaklínali obecním blahem a nutností zavedení pořádku. A víme, kam to vždycky vedlo.

Takže si myslíš, že jablonečtí jsou rozumnější?
Václav Vostřák:

Určitě! Hlavně jsou to realisti a projevuje se to od počátku devadesátých let. Jen nerozumný člověk hledá změnu, když k ní není důvod. Já uznávám jasně profilované a čitelné strany s jasnou strukturou. Vím, co od nich můžu čekat, a jsou pro mě zárukou, že se situace nevymkne do extrémů. Kdežto od jakéhosi náhodného spolku, který vznikl s cílem obsadit radnici a její zdroje, nevím co čekat a nevěřím mu. Zrovna tak mi vadí uskupení, která mají jen určitý programový bod. Vládnoucí garnitura musí mít programovou vizi na všechny oblasti života města, od kultury až po velké stavební projekty.

Já bych k tomu řekl ještě něco. V městském zastupitelstvu je stejně komplikované jednání a rozhodování jako ve straně. Často se dohadujeme a někdy i hádáme, ale je to důležité a potřebné. Musí zaznít všechny argumenty a musí probíhat tato soutěž myšlenek a názorů. V tom je právě síla demokracie, která napomáhá kvalitnímu výsledku. Tam, kde tato diskuze chybí a rozhoduje jedinec nebo úzká skupina, tam není pluralita. Výsledné rozhodnutí pak nebývá dobré hlavně pro občany. Pořád platí, že kolektivní rozhodování má vyšší kvalitu než rozhodnutí jednotlivce.

Možná by ti někteří příslušníci těch hnutí oponovali, že se také rozhodují kolektivně.

Václav Vostřák:

Podívej se, ve VV rozhodoval Bárta, v ANO má hlavní slovo Babiš a tak je to i u těch regionálních uskupení. Normální lidi to příliš nevnímají a tohle téma je jim lhostejné, ale je potřeba to vysvětlit. Ta struktura strany je důležitá a popsaná ve stanovách, které jsou závazné. Je tak jasně dané, že za stranu na místní úrovni mluví a jedná předseda, který má k tomu kompetence a jasně vymezenou zodpovědnost. Rozhodování vychází z diskuze v nějakém orgánu, tedy místní radě nebo sněmu. Ta pravidla jsou jasná, čitelná a srozumitelná, kdežto u různých místních houfů nevíš, kdo mluví za sebe a kdo za celý ten spolek. Podstatná je také filosofie strany, tedy ideové ukotvení. U těch náhodných spolků společné ideje a jasný směr chybí. Většinou své působení zakládají na tvrdé kritice, ale když potom mají řešit problémy města, tak selhávají. Proto i pro voliče platí: Dvakrát měř, jednou řež!

-vlk-

[ zpět ]

VyhledáváníPřihlášení


Odkazy

 Petr Beitl

Poslanec PS PČR

 

blog.idnes.cz

ODS Jablonec nad Nisou, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 910 980 110, GSM: 603 489 934, E-mail: os.jablonec@ods.cz