2023

pátek 3. února


Liberecká ODS www.ods.cz napište nám

Aktuálně:

15.3.2022

NOVINKY ODS

Více ]

28.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

21.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

17.1.2022

NOVINKY ODS

Více ]

19.11.2021

NOVINKY ODS

Více ]

archiv novinek ]


Aktuality:


[ zpět ]

Jde tady skutečně o odborníky?

2.7.2014

 Před časem jsem byl osloven projektovým manažerem přípravného výboru Integrovaného plánu rozvoje území, zda bych se nechtěl stát členem expertního týmu, který bude připomínkovat výstupy, které budou v rámci tohoto projektu vypracovávány.

Byl jsem osloven jako předseda výboru pro vzdělávání, jako bývalý náměstek primátora pro školství a jako někdo, kdo se problematikou libereckého školství dlouhodobě zabývá. Oslovení mě potěšilo a řekl jsem si, že do toho rád půjdu, byť to s sebou ponese spoustu času a práce na připomínkování výstupů. V daný okamžik mě tedy především zajímalo, co všechno bude práce v expertním týmu obnášet a zda se budu moci této práci odpovědně věnovat.

Po úvaze jsem tuto roli rád přijal a následně se jal připomínkovat první zaslaný analytický podklad, který nám byl zaslán. Ani ve snu mě nenapadlo zkoumat, kdo všechno byl takto osloven a už vůbec mě nenapadlo řešit kdo z oslovených odborníků kam patří či se zabývat tím jestli je někdo lepší či horší. Zkrátka jsem důvěřoval tomu, že si přípravný výbor IPRÚ vybral takovou paletu odborníků, aby postihl všechny řešené oblasti, aby dostal adekvátní zpětnou vazbu a aby získal odborný názor od lidí, kteří se problematikou rozvoje měst zapojených do IPRÚ dlouhodobě zabývají a mají k problematice co říci.

Zároveň jsem také předpokládal, že je tato skupina, expertní tým otevřena komukoli, kdo má k dané problematice co říci. Zkrátka složení jsem vůbec neřešil, nesnažil se ho jakkoli ovlivňovat a vlastně jsem na začátku ani netušil, kdo všechno se na práci expertního týmu bude podílet. Zatahovat do toho stranický pohled mě nenapadlo už vůbec. Co je ale důležité uvést především, o členství v expertním týmu jsem nijak neusiloval. Byl jsem osloven a členství jsem přijal.
A ejhle. Někomu moje účast v expertním týmu nejspíš vadí. Nechápu sice proč, ale vadí. Jan Korytář a jeho Změna vytáhla do spravedlivého boje za „čistotu“ expertního týmu a označila jeho sestavení za stranický komplot pod vedením ODS. Usuzuje tak z toho, že kromě mojí maličkosti byl do týmu nominován i ředitel Komunitního střediska Kontakt Michael Dufek (za sociální oblast) a ředitel liberecké spalovny Pavel Bernát (oblast energetika, odpady, rozvoj). Oba pánové, stejně jako já, jsou zároveň zastupiteli za ODS.

A v tom je podle pana Korytáře údajně ten základní problém. Rozhodl se přisoudit expertnímu týmu zásadní roli při rozhodování o dotačních penězích, která je už od počátku zcela nesmyslná, a podsunout veřejnosti dojem, že účast členů ODS v expertním týmu znamená budoucí odklánění dotačních peněz špatným směrem. To je samozřejmě nesmysl, ale hodí se do rétoriky Změny. Je přece potřeba hledat zlo i tam, kde není.

Expertní tým je v současnosti složen ze třiceti odborníků napříč různými oblastmi rozvoje území a představa, že účast právě tří odborníků z ODS bude při rozhodování klíčová je více než iluzorní. Navíc expertní tým má za úkol připomínkovat výstupy a o ničem rozhodovat nebude. Rozhodovat budou nakonec především zastupitelstva zúčastněných měst a obcí a následně poskytovatel dotace. To pan Korytář moc dobře ví a nakonec je to on, kdo má dnes v Regionální radě NUTS II Severovýchod na rozdíl od členů ODS nějaký vliv.

Přesto se snaží vyvolat dojem, že je naše role v expertním týmu něčím, co negativně ovlivní rozdělování dotací. Přistupuje k tomu opět tak nějak po „Změnovsku“. Místo toho, aby navrhl přípravnému týmu odborníky, ve které má důvěru a usiloval o jejich nominaci, zabývá se tím, která jména v expertním týmu jsou špatně. Pozitivní přístup panu Korytáři nevoní, je to totiž práce. Nakonec to, jak to myslí s tím připomínkováním podkladů předvedl on i jeho Změna pro Liberec i jako zastupitelé.

Připomínkovat první výstupy totiž mohli a měli i zastupitelé města, kterým byly podklady zaslány dokonce dříve, než expertnímu týmu. Já jsem své připomínky poslal a lhostejno zda jako člen expertního týmu či jako zastupitel, ale od Změny nepřišla připomínka jediná. Čtenář nechť si udělá obrázek sám, zda jde panu Korytářovi o věc, zda jde o věcné připomínkování podkladů a o sestavení kvalitních podkladů pro budoucí IPRÚ nebo zda mu jde jen o politikaření a lustrování lidí, kteří si dají tu práci, věnují svůj čas, invenci a práci a předají včas své připomínky. Škoda, že pan Korytář nevěnuje svoji energii na něco smysluplného. Ono je asi jednodušší nimrat se nesmyslně v personáliích než něco předvést a odpracovat.

Ondřej Červinka, zastupitel za ODS

Zdroj: Týden v Libereckém kraji

[ zpět ]

VyhledáváníPřihlášení


Odkazy

 Petr Beitl

Poslanec PS PČR

 

blog.idnes.cz

ODS Jablonec nad Nisou, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 910 980 110, GSM: 603 489 934, E-mail: os.jablonec@ods.cz