2024

středa 17. dubna


Liberecká ODS www.ods.cz napište nám

Aktuálně:

15.3.2022

NOVINKY ODS

Více ]

28.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

21.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

17.1.2022

NOVINKY ODS

Více ]

19.11.2021

NOVINKY ODS

Více ]

archiv novinek ]


Aktuality:


[ zpět ]

Jiří Pospíšil: Měli by exekutoři provádět exekuce bez předchozího souhlasu soudů?

10.6.2011

V tomto týdnu jsem předložil vládě novelu exekučního řádu, která již nově nepočítá s tím, že by exekutora k provedení exekuce pověřoval soud. Současný stav, za kterého zahajuje exekuci soud svým samostatným rozhodnutím, je zbytečný i nehospodárný. V praxi exekuci zpravidla nenařizují soudci, ale vyšší soudní úředníci. Nic sporného přitom obvykle neposuzují a návrhům na nařízení exekuce v drtivé většině vyhoví. Soudy odbřemeněné od formálního rozhodování se budou moci lépe soustředit na rozhodování ve věcech, jež formální povahu nemají. Mám na mysli například rozhodování o návrzích dlužníků na zastavení nebo odklad exekuce, o nichž nerozhodl exekutor, nebo o opravných prostředcích proti rozhodnutím exekutorů v exekučním řízení. Soudy tak i nadále zůstanou důležitým obranným mechanismem proti eventuální svévoli exekutora.

Je třeba zdůraznit, že navrhovaná právní úprava nesnižuje standard ochrany povinného, tedy dlužníka. Namísto odvolání proti usnesení soudu o nařízení exekuce bude moci dlužník po doručení vyrozumění o zahájení exekuce podat návrh na její zastavení. Samotnou exekuci, tedy faktické postižení majetku dlužníka, bude možné provést až tehdy, pokud tomuto návrhu nebude vyhověno.

Zahájení exekuce bude nově upraveno tak, že exekutor bude mít povinnost zapsat do neveřejného elektronického rejstříku zahájených exekucí údaje určené zákonem, a to ve stanovené lhůtě. Tento zápis bude prvním úkonem exekutora v exekučním řízení. Až poté bude moci provádět zjišťování a zajišťování majetku dlužníka. Rejstřík zahájených exekucí má podle návrhu centrálně spravovat ministerstvo spravedlnosti; nahlížet do něj budou moci soudy a exekutorská komora.

Další významnou změnou, kterou novela exekučního řádu přináší, je omezení takzvané dvoukolejnosti výkonu rozhodnutí a exekuce – tedy vymáhání exekučních titulů, jež mohou v současné době vymáhat jak soudy, tak i exekutoři. Soud bude nadále provádět výkon rozhodnutí jen ve výslovně stanovených věcech, mezi nimiž je například rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, rozhodnutí ve věcech výživného na děti či ve věcech pohledávek ze soudních poplatků. Práva účastníků řízení zůstanou zachována, a to včetně možnosti domoci se svého práva u soudu v případě, že vznikne spor.

Zrušení nařizování exekucí soudem i omezení dvoukolejnosti systému vymáhání pohledávek pokládám za základní, nezbytné atributy potřebné koncepční změny, díky níž se zrychlí a zefektivní výkon exekučních titulů, sjednotí se postup při výkonu většiny těchto titulů a v neposlední řadě se též uspoří výdaje ze státního rozpočtu, které stát vynakládá na soudní výkon rozhodnutí.


JUDr. Jiří Pospíšil, místopředseda strany, předseda regionálního sdružení a ministr, poslanec PČR

DISKUZE 0 příspěvků
Vstoupit do diskuze

[ zpět ]

VyhledáváníPřihlášení


Odkazy

 Petr Beitl

Poslanec PS PČR

 

blog.idnes.cz

ODS Jablonec nad Nisou, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 910 980 110, GSM: 603 489 934, E-mail: os.jablonec@ods.cz