2019

středa 21. srpna


Liberecká ODS www.ods.cz napište nám

Aktuálně:

12.4.2019

Naším soupeřem je hnutí ANO, levice a vše, co se pod jejich vládou v této zemi děje

Více ]

9.2.2019

NOVINKY ODS 4. - 9.2.2019

Více ]

17.12.2018

NOVINKY ODS 10. - 16.12.

Více ]

16.11.2018

NOVINKY ODS 12. - 16. 11. 2018

Více ]

28.9.2018

Novinky ODS - týden do voleb!

archiv novinek ]


Aktuality:


[ zpět ]

Juraj Raninec: Nebyl důvod prodávat podíl v ČLT

3.10.2014

ODS prochází obrodou. Některé stálice uplynulé dekády na její kandidátce nehledejte. Juraj Raninec často říkal, co si skutečně myslel, tentokrát se nezdráhal přiznat ani to, že podle něj byl prodej Českolipské teplárenské jednou z největších chyb minulosti.

Zdroj: inoviny.cz

Proč vám tak dlouho trvalo, než jste se rozhodl vstoupit do komunální politiky?
Na podzim roku 2006 jsem nekandidoval do zastupitelstva města, protože jsem byl v té době už pár měsíců poslancem a bylo mi jasné, že v případě, že bych byl zvolen, nemohl bych se vzhledem k jednacím dnům poslanecké sněmovny pravidelně účastnit jednání zastupitelstva a dalších orgánů města. Při následujících volbách v roce 2010 jsem kandidoval a byl jsem na 18. místě kandidátky. Měl jsem poměrně dost přednostních hlasů, ale zastupitelem jsem se nestal. Letos kandiduji a jsem na 4. místě kandidátky, jestli se stanu zastupitelem, záleží na voličích.
Proč jste se nepostavil do čela kandidátky? Přece jen vás řadoví voliči ODS vnímají jako zdejšího prince, který by mohl stranu trochu provětrat.
Sestavování naší kandidátky v České Lípě byl poměrně složitý proces. Po prohraných volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2013, kdy v Libereckém kraji nebyl zvolen jediný poslanec z kandidátky ODS, bylo potřeba udělat radikální změnu. Začal jsem prosazovat, aby na naší kandidátce do komunálních voleb byl ze stávajících zastupitelů pouze MUDr. Karel Tejnora a zároveň, aby byl i lídrem kandidátky. Prosazoval jsem ho proto, že je to člověk, který má dlouhodobě velkou podporu voličů a zároveň má i velké zkušenosti jak z komunální tak celostátní politiky. Paní starostka a tehdy i předsedkyně místního sdružení ODS Česká Lípa však prosazovala na lídra kandidátky pana Petra Nováka. Takže když se mi podařilo prosadit Karla Tejnoru na lídra kandidátky, už jsem se sám na úplně čelní místa kandidátky netlačil.
Předsedou místního sdružení se stal Petr Novák. Je sice známý, ale nepřijde mi jako typický lídr, navíc už byl dříve zastupitelem za jinou stranu. Nejde jen o z nouze ctnost?
Paní Hana Moudrá se vzdala funkce předsedkyně místního sdružení v červnu letošního roku. Rovněž v červnu Petr Novák získal jako jediný kandidát podporu většiny účastníků sněmu místního sdružení.
Nikdo jiný o funkci neměl zájem?
Paní Moudrá se vzdala funkce předsedkyně místního sdružení ODS Česká Lípa ke dni 11. 6. 2014. V čase před volbami by nebylo dobré, aby místní sdružení bylo delší dobu bez předsedy a kompletní rady. Proto se sněm našeho sdružení sešel ještě před prázdninami a zvolil předsedu a pět nových členů rady místního sdružení. Dvouleté volební období stávající rady a předsedy skončí v dubnu příštího roku. O funkci předsedy místního sdružení se v danou chvíli ucházel pouze Petr Novák.
Hana Moudrá se z politiky úplně stáhla?
To je spíše otázka na paní Moudrou, nevím jaké má do budoucna plány. V současné době je řadovou členkou místního sdružení ODS Česká Lípa.
Udělala podle vás nějakou zásadní chybu nebo jde o jakési politické okoukání? Narážím na to, jak jí padaly preference v průběhu let.
Každý, kdo je v politice delší dobu, se až na výjimky okouká a každý z nás taky dělá chyby. Neokoukaný je podle mého názoru například pan senátor a primátor Kubera z Teplic.
Probíhá v místní buňce ODS nějaká sebereflexe?
Po prohraných volbách do poslanecké sněmovny v říjnu 2013 došlo jak na celostátní, krajské tak i naší okresní a místní úrovni k zásadním personálním výměnám. Jak jsem už říkal dříve, na naší kandidátce do komunálních voleb v České Lípě je ze stávajících zastupitelů zvolených za ODS pouze Karel Tejnora. V čele oblastního (okresního) sdružení ODS Česká Lípa jsem letos na jaře vystřídal pana Jana Stejskala. Funkce předsedkyně místního sdružení ODS Česká Lípa se vzdala paní Hana Moudrá, novým předsedou byl zvolen pan Petr Novák. Takže sebereflexe tady je. ODS se opravdu začíná měnit na všech úrovních.
Nejde jen o kosmetickou věc? Myslím, že řadě voličů vadí zejména klientelismus, nevysvětlitelnost některých zakázek, trafika pro Jana Stejskala, nadstandardní vztahy s vedením městské policie, arogance. Budete chtít něco z toho řešit či aspoň vyvrátit?
O kosmetické změny určitě nejde. Já jsem samozřejmě nepopsal v předešlé odpovědi všechny změny, které se staly. Máme například zvolenou i novou místopředsedkyni oblastního sdružení paní MUDr. Miroslavu Kramářovou (dceru našeho prvního předsedy oblastního sdružení po založení strany). V radě místního sdružení ODS Česká Lípa je po červnové volbě pět nových členů. Já jsem byl regionálním (krajským) sněmem v Liberci zvolen členem regionální rady atd. Myslím, že sebereflexe v ODS bude pokračovat i po těchto komunálních a senátních volbách.
Kolik má ODS v České Lípě v současnosti členů?
Místní sdružení ODS Česká Lípa má k dnešnímu dni 41 členů.
Děláte něco pro to, abyste získali nové členy?
Meziročně spíše dochází k mírnému úbytku členů. Mým cílem je tento trend zvrátit, protože čím více nás bude, tím je větší pravděpodobnost, že budeme schopní ve větší konkurenci vybírat kvalitní kandidáty do voleb. Po svém zvolení předsedou oblastního sdružení ODS jsem už hovořil s několika bývalými členy, kteří po ukončení členství v ODS nevstoupili do jiné politické strany nebo hnutí, a nabízel jim návrat do ODS. Budu v tom pokračovat po komunálních a senátních volbách a věřím, že se pár bývalých členů vrátí a posílí naše řady. Samozřejmě bych byl rád, aby mezi nás přišli i ti, co zatím členy ODS nikdy nebyli.
Nechystáte se usmířit s některými bývalými členy? Třeba s Petrem Skokanem nebo některými podporovateli, kteří dnes kandidují za jiné subjekty?
Nevím, co by mělo být předmětem usmiřování, konkrétně Petra Skokana nikdo z ODS nevyháněl, ze dne na den se tehdy jako předseda našeho oblastního sdružení rozhodl stranu opustit a kandidovat v roce 2010 do poslanecké sněmovny za Věci veřejné. Myslím, že Petr by ani zájem o návrat do ODS neměl, protože letos založil nové politické hnutí, jehož je předsedou.
On se tenkrát urazil? Takové rozhodnutí přece nebylo bleskem z čistého nebe.
Jeho odchod z ODS byl opravdu pro všechny členy jako blesk z čistého nebe. Petr Skokan byl v té době předsedou oblastního sdružení, v červenci 2009 přišel do oblastní kanceláře a předal manažerce dopis, kterým ukončil své členství v ODS. Nikdo neměl tušení, že za pár měsíců bude kandidovat do poslanecké sněmovny za Věci veřejné.
S Petrem Skokanem jste spolupracoval. Jaké jsou vaše vztahy teď?
S Petrem Skokanem moc v kontaktu nejsem, naposledy jsem s ním hovořil v prosinci 2013, když jsme se potkali na Vodním hradě na předvánoční akci. Naše vztahy jsou korektní i přesto, že jsme každý v jiné straně.
Co jste vůbec dělal od okamžiku, kdy vám zanikl poslanecký mandát?
Po ukončení poslaneckého mandátu jsem se rozhodl nezůstat kvůli práci v Praze, ale vrátit se do České Lípy. Dělám poradenství pro subjekty, které nejsou nijak napojeny na veřejné rozpočty, při své práci využívám své právnické vzdělání. Jsem jednatelem vlastní společnosti s ručením omezeným.
Jak zpětně vnímáte kauzu Tlustý, ve které se angažoval a málem tím svou stranu potopil. Nepřipadáte si po letech, že jste byl využit v boji někoho jiného?
Nevím, co myslíte „kauzou Tlustý“, fotky z vířivky? Celé to bylo dost jinak, než tehdy prezentovala média.
Obrovský počet preferenčních hlasů, které jsem získal zejména díky voličům z Českolipska a které způsobily, že jsem ze čtvrtého místa kandidátky přeskočil na místo první, nebylo v roce 2006 vnímáno v ODS jako něco pozitivního. Když pak vláda Mirka Topolánka začala připravovat zákony, které byly pravým opakem toho, co jsme slíbili a garantovali voličům (že daně klesnou 100 % daňových poplatníků, že všem lidem stoupnou čisté příjmy a firmám zisky, dále že daňové přiznání bude možno podávat na jednom listu, že úpravy DPH nepoškodí žádnou skupinu obyvatel, že u 70 % zboží a služeb daňová sazba klesneatd.), tak jsem to otevřeně na uzavřeném jednání poslaneckého klubu kritizoval. K tomuto se přidalo původně asi 10 poslanců a já jsem začal být nazýván „rebelem“. Ale proti komu jsem byl rebel? Když dnes někomu řeknu, že jsem měl Topolánka v podstatě rád, že to byl dobrý lídr, který dokázal oslovit voliče, tak tomu nikdo nevěří, ale je to tak. Byl výrazný, jen se obklopil několika špatnými lidmi.
To, že jsem nebyl využit v boji někoho jiného proti Topolánkovi, jsem myslím dokázal tím, že jsem na rozdíl od dalších tzv. rebelů nehlasoval pro pád vlády Mirka Topolánka, nechtěl jsem totiž pomáhat nástupu levice k moci.
Co chce ODS v komunálních volbách nabídnout? Většina kandidujících subjektů svou volební kampaň postavila zejména na kritice toho, co ODS za více než deset let vládnutí v České Lípě předvedla?
ODS není ve vedení města 10 let, ale je tam už od roku 1991, kdy strana vznikla. Je to už 23 let. Prvním starostou, který byl členem ODS, byl pan Zdeněk Pokorný, pak to byl Petr Skokan a Hana Moudrá. Když to vezmeme za celé období, tak se ODS zásadním způsobem podílela na obnově města, na oživení jejího historického středu, na zlepšení životních podmínek na sídlištích. Přivedli jsme do České Lípy významné investory a zaměstnavatele. Lehce se kritizuje, ale jak se říká - kdo nic nedělá, nic nezkazí. Uvědomujeme si, že se nám některé věci nepovedly, ale to neznamená, že jsme za celé to období neposunuli město a život v něm výrazně dál, než jak tomu bylo na konci minulého režimu.
ODS chce v České Lípě navázat na všechna pozitiva z minulých období, chceme zachovat rozpočtovou a investiční stabilitu, chceme udržet a dle možností i zvýšit granty do oblasti sportu, kultury a bezpečnosti s důrazem na mládež. Chceme rozšířit péči o seniory, protože Evropa a tedy i Česká Lípa stárne.
Co podle vás vládnutí ODS Lípě přineslo dobrého? Klidně řekněte, co vás napadne jako první?
Jako bývalý hasič oceňuji, že zastupitelé města pod vedením tehdejšího starosty pana Zdeňka Pokorného souhlasili a podpořili výstavbu nové moderní hasičské stanice na okraji města, která umožňuje ideální a hlavně bezpečný výjezd hasičské techniky k zásahům. Zástupci ODS v zastupitelstvu města vždy také podporovali i další složky integrovaného záchranného systému.
A co se rozhodně nemělo stát?
Myslím, že nebyl důvod prodávat většinový podíl ve společnosti Českolipská teplárenská a.s.
Uf, to je silná káva. Vždyť ODS vždy tvrdě hájila, jak to bylo výhodné. Je i tato věta součástí sebereflexe? Dá se chyba ještě nějak napravit?
Jednotný názor v ODS na to určitě nebyl. Například Karel Tejnora hlasoval proti prodeji akcií Českolipské teplárenské a.s. V té době mi ukázal nějaké podklady k prodeji a podíval jsem se do finančních výkazů firmy. Podle mého názoru nebyl pro město prodej Českolipské teplárenské a.s. výhodný. Mám poměrně velkou představivost, ale abych mohl říct, že se dá něco alespoň částečně napravit, musel bych si podmínky tehdejšího prodeje podrobně nastudovat.
Chystáte nějakou větší kampaň? Zatím to vypadá, jako když dobrovolně skládáte zbraně.
Kampaň chystáme, ale nebude nějak velká, nemáme peníze na rozhazování. Budeme mít dvě předvolební setkání s občany a to 3. a 8. října odpoledne u OD ANDY. Do každé domácnosti také pošleme náš předvolební magazín, kde jsou představeni naši kandidáti do komunálních voleb. Dále se do poštovních schránek dostane i senátorský magazín našeho kandidáta na senátora. Máme už po městě pár plakátů a polepených aut.
Byl jste několik let v nejvyšších patrech politiky. Jak vnímáte posun od klasické stranické politiky k ryze soukromým projektům typu Ano, Věci Veřejné, Úsvit anebo v Lípě třeba Udělejme pořádek či Spolehnutí?
Vůbec se tomu nedivím. To, že se lidé s nadějí přiklánějí k novým politickým subjektům, je chyba nás členů těch tradičních stran. Napříč spektrem jsme často před volbami slibovali a po volbách neplnili. Často jsme více politikařili, než abychom řešili problémy, které lidi skutečně trápí. Pokud napříč politickým spektrem nezačne v tradičních politických stranách sebereflexe, tak se na politické scéně brzo objeví nějaký levicový, nebo pravicový extrémista, který bude říkat, že má na všechny problémy lidí jednoduchá řešení, a i když to nakonec zase nebude pravda, může získat velkou podporu voličů a ve svém důsledku to může ohrozit demokratický právní řád v naší republice.
Zeptám se kulantně: Jaký je váš vztah k České Lípě?
V roce 1988 jsem se seznámil s mojí manželkou a začal jsem za ní do České Lípy jezdit. O dva roky později jsem se do České Lípy definitivně přestěhoval. Měl jsem to štěstí, že jako příslušník hasičského sboru v Trenčíně jsem se vlastně přestěhoval jen o 420 km severozápadním směremJ. Jinak práce byla stejná. Bydlel jsem pár set metrů od vzletové a přistávací dráhy letiště v Trenčíně. Ať jsem se vydal kterýmkoliv směrem, tak v okruhu 5 km od našeho domu, nebyl výškový rozdíl více jak 1 metr. Takže členitost terénu na Českolipsku se mi moc líbí. Každému se snad musí líbit změna, kterou Česká Lípa prošla, v roce 1988 to bylo šedivé město, bez dostatečné infrastruktury a občanské vybavenosti. V centru byla většina domů neopravených až polorozpadlých, dnes je to všechno jiné.  Okolí města je krásné, všude jsou krásné lesy a plno historických památek, které lákají k zajímavým výletům. Rád jezdím na kole, a proto moc oceňuji, že se podařilo vybudovat síť cyklostezek.
---
Mgr. Juraj Raninec, (46 let), ženatý, s manželkou Radanou mají dceru Janu. Po maturitě na střední průmyslové škole stavební v roce 1986 nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru v Trenčíně. Do České Lípy se přestěhoval na konci roku 1990. V letech 1995 -2002 byl zástupcem ředitele Hasičského záchranného sboru v České Lípě. Vystudoval postupně na dvou právnických fakultách právo, v letech 2002 až 2006 byl asistentem tehdejšího senátora MUDr. Karla Tejnory. V letech 2006 – 2010 byl poslancem parlamentu České republiky. V Parlamentu pracoval zejména ve výborech pro obranu a bezpečnost a ve stálé komisi pro kontrolu Bezpečnostní informační služby. V současné době se věnuje poradenství. Mezi jeho záliby patří cestování, cykloturistika a lyžování.

[ zpět ]

VyhledáváníPřihlášení


Odkazy

 Přemysl Sobotka

Náměstek hejtmana

 

Jaroslav Zeman

Senátor 

 Petr Beitl

Poslanec PS PČR

 

blog.idnes.cz

ODS Jablonec nad Nisou, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 910 980 110, GSM: 603 489 934, E-mail: os.jablonec@ods.cz