2023

26. března


Liberecká ODS www.ods.cz napište nám

Aktuálně:

15.3.2022

NOVINKY ODS

Více ]

28.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

21.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

17.1.2022

NOVINKY ODS

Více ]

19.11.2021

NOVINKY ODS

Více ]

archiv novinek ]


Aktuality:


[ zpět ]

Kandidát na hejtmana: starosta Frýdlantu Dan Ramzer

27.8.2016

 „Kandidáti ODS do krajského zastupitelstva dobře znají problémy svých oblastí, dohromady skládají ucelený obraz potřeb kraje“

říká v rozhovoru lídr kandidátky ODS v Libereckém kraji a kandidát na hejtmana Ing. Dan Ramzer.

Jste dlouholetým starostou Frýdlantu. Proč jste se rozhodl jít ve své politické kariéře dál a kandidovat na hejtmana Libereckého kraje?

Je to jakýsi logický krok mého politického působení, ke kterému mě přesvědčily dvě věci. Jednak fakt, že některé věci důležité pro Frýdlantsko se už prostě nedají zvládnout z malého města. A pak si také myslím, že je posláním předsedy regionálního sdružení v případě, že je nominován jako jednička krajských voleb, tedy jako kandidát na hejtmana, aby tuto výzvu přijal a byl lídrem týmu kandidátů, kteří budou prosazovat volební program ODS.

Co konkrétního jste měl na mysli, když jste řekl, že některé věci už se z Frýdlantu nedají zvládnout?

Několik věcí, které nás trápí a nemůžeme pro ně z malého města příliš udělat. Tou nejpalčivější je teď nemocnice ve Frýdlantě, pak také dlouhodobá absence kvalitního dopravní napojení Frýdlantska a chceme také udržet frýdlantské gymnázium. Už skoro slyším, jak mi někdo vyčítá, že chci na kraji obhajovat jen frýdlantské věci a zbytek kraje mi bude lhostejný. Tak to ale není. Problémy, které máme u nás, se až tak neliší od těch v jiných částech kraje. Moc dobře vnímám, co pálí lidi v dalších částech kraje, a vidím, jak je to podobné. Nejen frýdlantská nemocnice má problém, v současné době řeší ten svůj i nemocnice českolipská, semilská, ohrožená je nemocnice jilemnická. Dlouhodobě chybí lékaři a sestry a situace se zhoršuje. Proto je jednou z našich volebních priorit dlouhodobá podpora vzdělávání zdravotníků a naším cílem zřízení fakultní nemocnice ve spolupráci Krajské nemocnice Liberec s Technickou univerzitou Liberec. Je nám jasné, že to nebude hned, takže bychom byli rádi, aby tomu předcházelo několik mezistupňů. Školení a vzdělávání sester nebo třeba vzdělávání záchranářů, kteří teď musí za svým vzděláváním jezdit až do Příbrami.

Zdravotnictví v Libereckém kraji ale potřebuje také nastavit logicky síť zdravotních a lékařských zařízení, která bude koncepčně politicky projednána s vládou, s ministrem zdravotnictví, se zdravotními pojišťovnami. Někomu se možná může zdát, že je to věc naprosto zbytečná. Já si ale myslím pravý opak. Protože Liberecký kraj dodnes nemá jasnou představu o tom, jak by mělo jeho zdravotnictví vypadat. Vidět to je třeba na příkladu chystaného rozšíření a rekonstruování liberecké nemocnice, na kterém dodnes nepanuje většinová shoda. Já ale pevně věřím, že se tato věc podaří prosadit, protože kraj potřebuje stabilní, velkou a moderní nemocnici.

Na kandidátce ODS do krajského zastupitelstva jsou zastoupeni lidé ze všech bývalých okresů Libereckého kraje. Jsou oni těmi, kteří vám pomáhají získat ucelený obrázek kraje a problémů jednotlivých oblastí?

Ano. Problémů v kraji je hodně a týkají se různých oblastí. Proto i naši kandidáti jsou z různých odvětví a oblastí. Jsou to lékaři, učitelé, živnostníci, komunální politici – a velice úspěšní. Nejenom Starostové pro Liberecký kraj mají úspěšné komunální politiky. Dále jsou na naší kandidátce lidi, i nečlenové ODS, kteří pracují v neziskovém sektoru, v charitách, Českém červeném kříži. Jsou mezi nimi školští manažeři, lidé pohybující se v kultuře, umění. Je to pestrá kandidátka. Každý bývalý okres zastupuje na kandidátce ODS 11 kandidátů, kteří nám opravdu dokáží fundovaně říci, jaké problémy v oblasti jsou. Mluvíme o nich a hledáme způsoby, jak je řešit. A řada těch problémů nás spojuje, jak už tu zaznělo. Jsou podobné ve všech částech kraje.

Vedle problémů ve zdravotnictví jsou to jaké další?

Například stav silnic druhých a třetích tříd. Teď nedávno byl shodou okolností na Českolipsku vyhodnocen stav jedné komunikace jako nejhorší v celé České republice. To není zrovna lichotivé prvenství. Když už jsme u silnic, pak vnímáme jako velký problém nedokončený obchvat České Lípy, špatné napojení na Frýdlantsko nebo chybějící odpovídající spojení mezi krajskými městy Libercem a Hradcem Králové. Kapitola sama pro sebe je napojení liberecké průmyslové zóny JIH na komunikaci I/35. Těch problémů, na které se chceme zaměřit je ale mnohem víc. Dalším palčivým problémem v dopravě je zpackané výběrové řízení na autobusové dopravce v Libereckém kraji. Pro mě není přijatelný model, kdy podmínky nového výběrového řízení budou ignorovat stávající dopravce a jejich zaměstnance, především obyvatele Libereckého kraje. Jako další problém bych pak mohl jmenovat třeba malou podporu podnikání.

To chcete v regionu na krajské úrovni podpořit jak?

Tím, že budeme s podnikatelským sektorem daleko více spolupracovat. Musíme lépe komunikovat s celým spektrem subjektů a podporovat regionální produkci a místní výrobu. V současné době se například opět daří sklářství a to i díky firmám, jako je Preciosa nebo Lasvit. Nejen těm můžeme pomoci třeba tím, že ukotvíme vzdělávací centra v kraji a stabilizujeme síť středních škol. Tak, aby školy byly schopné firmám nabízet dostatečně kvalifikované a vzdělané zaměstnance. Myslím, že je nutné se této souvislosti zamyslet nad tím, proč chtějí některé podniky zakládat vlastní školy, jako např. Jablotron pana Dědka, proč jim vzdělání studentů z těch našich nestačí.

Od podpory podnikání jste plynule přešel ke školství. Je v této oblasti ještě něco, co by chtěla ODS vylepšit?

Určitě bychom se chtěli zasadit o to, aby kvůli takzvané inkluzi nebyly rušeny praktické a speciální školy, protože je to velmi krátkozraké. V našem školství jsou děti s mentálním, sociálním či zdravotním hendikepem běžně začleňovány do majoritních skupin a je to tak jedině dobře. Jenže zatímco někdy to jde výborně, jindy je to téměř nereálné. Proto by měly být tyto speciální a praktické školy zachovány. Protože pro některé děti jsou prostě nejlepší variantou. Pak bychom také chtěli podpořit děti na opačné straně spektra – děti talentované a nadané. Mít i pro ně připravené projekty nebo stipendijní programy. Chceme stabilizovat síť krajských vzdělávacích zařízení. Nezvládnutá „optimalizace“ škol, jako například v Turnově, toho moc dobrého nepřinesla.

Jaké další problémy v kraji společně s dalšími kandidáty do krajského zastupitelstva vidíte?

Problémem je třeba nastavení sítě sociálních služeb a podfinancování některých organizací. Ať jde o ty zabývající se protidrogovými aktivitami a pomocí závislým lidem, nebo o organizace pomáhající např. rodinám s autistickými dětmi či ty, které pracují se seniory a ostatními potřebnými. Ty z organizací, které nejsou navázány na veřejný rozpočet, mají velký problém. Jsou mezi nimi bohužel i charity a podobné organizace, kterým paradoxně uškodila třeba církevní restituce. Lidé si myslí, že mají dost peněz, ale bohužel to tak není. Musím ale pochválit třeba projekt hospice, který je krokem správným směrem.

A když už jsme u finanční podpory, zmíním i nutnou podporu spolkové činnosti. Hlavně tedy sportu dětí a mládeže, protože poté, co se rozpadl systém financování sportu v ČR, je na komunálních politicích, aby se podpory ujali. Bylo by dobré vrátit sportovnímu školství v Libereckém kraji vysokou úroveň. A také podpořit sportovní akce, ve kterých mohou být sportovci příkladem pro malé děti. Protože pozitivní motivace dokáže hodně.

V posledních měsících se coby starosta Frýdlantu zabýváte problémem možné ztráty podzemní vody v části kraje, která hrozí po chystaném rozšíření a prohloubení těžby v polském povrchovém dole Turów. Vnímají stejně palčivě tento problém i ostatní členové kandidátky?

Určitě ano. Vnímáme hrozbu sucha obecně. Všichni ještě máme v čerstvé paměti to loňské, kdy byla země vyprahlá a úroda kvůli tomu menší. Na sucho se budeme muset vzhledem ke klimatickým změnám připravit a všem nám to je jasné. V souvislosti s Turówem je to ale trochu jiné, protože tam hrozí ztráta podzemní vody z konkrétního důvodu – kvůli těžbě. Do 20 nebo 30 let by kvůli ní mohlo přijít o spodní vodu nejen Frýdlantsko, ale i Chrastavsko a Hrádecko. Proto je třeba spolupracovat na tom, abychom tomu zabránili. V tom panuje v ODS jednoznačná shoda.

Už jste čtenářům představil pohled ODS na problémy ve zdravotnictví, školství, dopravě a dotkli jsme se i sociální oblasti a životního prostředí. Dalším vaším tématem je ale třeba i bezpečnost. Jak například nahlížíte na problém nelegální migrace?

Chceme udělat všechno proto, aby na území Libereckého kraje nevznikl žádný utečenecký tábor, a zároveň chceme vytvořit podmínky pro to, abychom nelegální migraci vůbec nepřipustili. Nevím, jak to dopadne s přerozdělováním uprchlíků, ale budeme se mu vehementně bránit. Pevně věřím, že vláda nabude rozumu a nepřipustí ho.

Když nahlédneme na bezpečnost z jiného úhlu, máte pocit, že se lidé v Libereckém kraji cítí bezpečně?

Určitě jsou místa, kde ano a pak jsou zase taková, kde ne. Naším cílem je pocit bezpečí obyvatel kraje zvyšovat. Toho lze dosáhnout jen úzkou provázaností obcí a měst, které mají zřízenu městskou policii, s dalšími složkami, jako jsou státní policie, hasiči nebo armáda. Jen ucelený a promyšlený systém může snížit počet kriminálních činů a zmenšit prostor pro nezákonné praktiky. A neobejdeme se bez prevence, která je sice drahou záležitostí, ale nakonec vždy vyjde levněji, než následná represe. Příklady špatné práce v komunitě nám budiž případy novoborské radnice nebo celého Šluknovského výběžku, kde se před problémy dlouho zavíraly oči a problémy tam jen bujely. A když už byla situace neúnosná, vše schytala státní policie. Věříme, že důslednou prací a prevencí lze těmto situacím předcházet.

Volby do zastupitelstev krajů proběhnou 7. a 8. října 2016. Jaký výsledek by pro vás byl úspěchem?

Za úspěch budu považovat, když se ODS podaří získat v krajském zastupitelstvu Libereckého kraje 7 až 10 mandátů. Jestli se to podaří, bude záležet na dvou věcech. Za prvé na tom, kolik lidí přijde volit, protože rozhodovat volby budou ti, kteří k volbám nepřijdou. Proto bych chtěl apelovat na všechny čtenáře, aby k volbám šli. A za druhé bude záležet na tom, kolik stran a uskupení se fakticky do zastupitelstva dostane. Protože když se do zastupitelstva dostanou tři politická uskupení, vypadá politická práce úplně jinak, než když se jich tam dostane šest. Je třeba dát dohromady funkční vládní většinu, která nebude postavená na jednom nebo dvou lidech, kteří pak ve finále přeběhnou, jak jsme toho byli svědky v poslední době.

V rozhovoru jste zmínil řadu věcí, které chce ODS na kraji změnit nebo udělat jinak. Jak toho chcete dosáhnout?

Společnou týmovou prací. Z toho, jak jsou momentálně rozloženy politické síly je jasné, že jedna strana vládu nepostaví. Že se nás bude muset na vládě podílet daleko víc. Stejně jako máme připravené týmy kandidátů ve stranách, by měl vzniknout tým zastupitelů, kteří nebudou vést politický boj a vracet kraj (tak jako se to dělo posledních osm let) zpátky. Naopak bychom měli Liberecký kraj společně posouvat dopředu. A to jinak než v týmu prostě nepůjde.

[ zpět ]

VyhledáváníPřihlášení


Odkazy

 Petr Beitl

Poslanec PS PČR

 

blog.idnes.cz

ODS Jablonec nad Nisou, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 910 980 110, GSM: 603 489 934, E-mail: os.jablonec@ods.cz