2024

26. května


Liberecká ODS www.ods.cz napište nám

Aktuálně:

15.3.2022

NOVINKY ODS

Více ]

28.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

21.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

17.1.2022

NOVINKY ODS

Více ]

19.11.2021

NOVINKY ODS

Více ]

archiv novinek ]


Aktuality:


[ zpět ]

Má ODS šanci?

20.12.2013

 V pondělí 25. listopadu zavítal na pozvání předsedy oblasti mezi jablonecké členy ODS prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., o kterém se často hovoří jako o možném předsedovi strany. Oblastní sněm jej ke kandidatuře vyzval a tak využívám příležitosti zeptat se na jeho pohled ke směřování ODS.

Jablonecký zpravodaj: Pane profesore, ODS je po sněmovních volbách v krizi a není málo těch, kteří v její přežití nevěří. Jaký je váš názor, má strana vnitřní sílu k restartu a návrat do pozice hegemona na pravici, jímž dříve byla?

Profesor Petr Fiala:

Svým vstupem do ODS a prací na její obnově se snažím ukázat, že v budoucnost ODS věřím. ODS je dnes ve velmi složité situaci, kdy je poprvé ohrožena její pozice v českém politickém systému. Toto ohrožení nás ale nesmí ochromit, musíme ho spíše vzít jako šanci pro nový začátek. Samo to ale nepůjde, bez hluboké proměny a také bez aktivity členů ODS na všech úrovních se silnou stranou znovu nestaneme.

 

Jablonecký zpravodaj:  Můžete stručně popsat důvody, které vedly k současné krizi důvěry v ODS?

Profesor Petr Fiala:

Nechci být ten, kdo vstoupí do strany a začne kázat, co a jak má být. Nicméně, situace je bohužel taková, že není čas na zdvořilosti. Ostatně vím, že vysvětlení příčin a ukázání cesty ven ode mě členové ODS žádají.

Příčin dlouhodobého poklesu ODS je mnoho. Možná to bude znít paradoxně, ale největší problém ODS je, že přestala v mnoha směrech fungovat jako politická strana. Úspěšná politická strana musí v demokratickém systému naplňovat určité funkce. Nejčastěji se uvádějí čtyři: vymezení politických cílů, které jsou založeny na idejích a programatice; prosazování zájmů svých voličů; mobilizace a socializace občanů především při volbách; a rekrutování a získávání elit a úsilí o podíl na moci. ODS v posledních letech neměla jasně stanoveny ideově ukotvené politické cíle srozumitelné členům a voličům, dlouhodobě ztrácela celé voličské skupiny, přestala dobře fungovat vnitřní komunikace apod. Kromě toho se pro řadu lidí, včetně vlastních členů, stala symbolem – ať už právem či neprávem - ideově vyprázdněné politiky preferující ekonomické zájmy. I proto je poškození její „značky“ tak rozsáhlé.

Jablonecký zpravodaj: Členem strany jste krátký čas, což může být pro vás jako potenciálního předsedu handicapem. Vnímáte to také nebo považujete svůj odstup spíše za výhodu?

Profesor Petr Fiala:

Obecně by to byla nevýhoda, ale v mém případě je to přece jen trochu jinak. ODS mě před lety nominovala do rady Ústavu pro studium totalitních režimů a koneckonců na pozvání premiéra z ODS jsem byl i členem poslední politické vlády. Ale především s ODS v ideové rovině spolupracuji od první poloviny 90. let, moje veřejné postoje k různým klíčovým událostem kolem ODS, od tzv. sarajevského atentátu, přes opoziční smlouvu, až po vládní krize ODS jsou veřejně známy. S ODS jsem byl v jejích těžkých chvílích, i když jsem nebyl členem strany. Kdo se zajímá o pravicovou politiku, tak to ví. A vědí to tedy i členové ODS.

Jablonecký zpravodaj:  V návaznosti na předchozí otázku se chci zeptat na vaši znalost prostředí. Jedna věc je politika strany a druhá její vnitřní život a diskuze. Často se hovořilo o odtržení vedení od členské základny a nesrozumitelnosti stranické politiky. Máte konkrétní představu jak zintenzivnit komunikaci mezi vedením a řadovými členy? Uvažujete o nějakých změnách vnitrostranické struktury?

Profesor Petr Fiala:

V prvé řadě musíme aktivovat členskou základnu, zjistit jejich postoje a názory a společně tak definovat základní směřování strany. Nicméně některé věci jsou jasné. Personální obměna vedení nestačí. Musíme upevnit a vyjasnit programatiku, tak aby odpovídala moderní pravicové straně, byla srozumitelná a byla sdílena členy strany. A potřebujeme také provést organizační (strukturální) změny, které na jedné straně posílí akceschopnost širšího vedení strany a současně posílí vnitrostranickou komunikaci a větší vliv členů na politiku ODS.  Mám zcela konkrétní představu, předpokládám, že o ní budeme uvnitř strany diskutovat, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku.

Jablonecký zpravodaj:  Teď trochu odbočím k současnému stranickému systému u nás. Jako politolog jistě máte názor na vhodnost současného upořádání. Například váš kolega profesor Miroslav Novák upřednostňuje většinový volební systém, který by vedl k menší fragmentaci politického spektra a umožnil jednobarevné akceschopné vlády. Jaký je váš názor?

Profesor Petr Fiala:

Situace, v níž se ocitla česká politika, je do značné míry způsobena nevhodným volebním systémem. Nemůžeme sice říci, že je obecně lepší poměrný nebo většinový systém, ani některá z jeho variant, ale můžeme tvrdit, že některé systémy jsou více či méně adekvátní vzhledem ke struktuře společnosti. Stabilita, předvídatelnost dalších kroků státu, kontinuita v rozhodování politiků a představitelů státu, důvěra státu k občanům, živnostníkům a podnikatelům, jasná a stabilní pravidla pro všechny a omezený prostor pro korupci jsou hodnoty, které dokáže zajistit jen silná a akceschopná vláda. A tu současný volební systém není schopen v našich podmínkách dlouhodobě vyprodukovat – máme ideově nesourodé vlády, složené z nejméně tří subjektů, se slabou většinou. To snižuje kvalitu politiky a posiluje nespokojenost občanů.  Proto někteří politologové, a patřím k nim také, už nejméně patnáct let doporučují jeho úpravu: buďto přechod na většinový systém nebo alespoň posílením většinových prvků v poměrném systému, což je asi realističtější varianta.

Jablonecký zpravodaj:  Rok 2014 je za dveřmi, tak se chci zeptat na váš odhad vývoje u nás. Vznikne a udrží se vláda Bohuslava Sobotky a jakou roli bude hrát prezident Miloš Zeman?

Profesor Petr Fiala:

Na rozdíl od pana prezidenta nejsem prognostik a při tolika neznámých jen stěží mohu další vývoj předvídat. Je to o to složitější, že v Poslanecké sněmovně jsou nové subjekty, jejichž politické jednání nelze dopředu určit. Nicméně se domnívám, že posledními událostmi oslabený prezident nebude mít možnost vzniku vlády v čele s Bohuslavem Sobotkou zabránit. I pro ODS je lepší, aby zde byla politická vláda levice, než prodlužování současného stavu s vládou, která postrádá jakoukoli legitimitu a jen prodlužuje hlubokou krizi českého politického systému. Všimněme si ovšem síly levicové koalice, která se projevila při volbách vedení Poslanecké sněmovny. Nečekají nás lehké roky.

Jablonecký zpravodaj:  Na závěr, co byste vzkázal naším čtenářům do nadcházejícího období?

Profesor Petr Fiala:

Nerad něco vzkazuji, tak snad ke čtenářům budu mít jen jednu prosbu. Nerezignujte, nepropadejte depresi ze situace ODS a české politiky. Máme možnost situaci změnit. Nestane se to ale žádným zázrakem, ale společným postupem členů ODS. Pojďme se o to pokusit.

Jablonecký zpravodaj:  Děkuji za rozhovor a přeji úspěšný rok.

Jablonecký zpravodaj

[ zpět ]

VyhledáváníPřihlášení


Odkazy

 Petr Beitl

Poslanec PS PČR

 

blog.idnes.cz

ODS Jablonec nad Nisou, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 910 980 110, GSM: 603 489 934, E-mail: os.jablonec@ods.cz