2022

pátek 30. září


Liberecká ODS www.ods.cz napište nám

Aktuálně:

15.3.2022

NOVINKY ODS

Více ]

28.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

21.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

17.1.2022

NOVINKY ODS

Více ]

19.11.2021

NOVINKY ODS

Více ]

archiv novinek ]


Aktuality:


[ zpět ]

Nabízíme pomocnou ruku živnostníkům a podnikatelům

9.4.2020

 Od úterý 14. dubna zahajuje svou činnost bezplatná poradna pro živnostníky a drobné podnikatele zasažené koronavirovou krizí. Dle aktuálních informací by měl legislativní proces týkající se konkrétních možností podpory doběhnout do Velikonoc. Konzultace proto budou poskytovány e-mailem nebo osobně v poslanecké kanceláři Petra Beitla v Jablonci nad Nisou

Po dodávce téměř 8 tisíc kusů respirátorů FFP2, která pomohla zejména zdravotníkům, pečovatelům, školám a školkám, ale i obcím v Libereckém kraji, tak přichází jablonecký poslanec za ODS Petr Beitl s další konkrétní pomocí.

Odborníci prostřednictvím e-mailu nebo při osobních konzultacích pomohou s orientací v systému státní podpory nabízené všem živnostníkům v souvislosti se škodami způsobenými vyhlášeným nouzovým stavem a opatřeními přijatými v rámci ochrany před šířením nového typu koronaviru.

Iniciativu vzešlou od místopředsedy místního sdružení ODS a daňového poradce Borise Pospíšila a poslance Petra Beitla jednoznačně vítá i Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou „Chceme lidem usnadnit orientaci ve státem nabízené pomoci, která bohužel není systematická a už prošla řadou změn. Chceme jim vysvětlit, kde a jak mohou žádat o náhradu pro své firmy, pro své zaměstnance atd.“ vysvětluje poslanec Beitl.

„Zorientovat se v neustále se měnícím systému státní pomoci není snadné, lidé se na mě a na mé kolegy obrací s prosbou o pomoc, jsou zmatení. Jejich už tak komplikovanou situaci, do níž se dostali v důsledku přerušení činnosti v souvislosti s opatřeními proti koronaviru, stát ještě více komplikuje složitostmi kolem slibované podpory. Je naší povinností jim pomoci a bezplatná poradna je logickým řešením,“ říká daňový poradce Boris Pospíšil.

Jak bude poradna fungovat?

Ø Dotazy můžete už teď zasílat e-mailem na podnikatelska.poradna@gmail.com 

Ø Od úterý 14. dubna pak můžete využít možnost osobní konzultace v poslanecké kanceláři na adrese Komenského 23/7 na pěší zóně v Jablonci nad Nisou.

Ø Nutné je se předem objednat na telefonních číslech 777 025 101 nebo 603 489 934.

  
PODPORA A ÚLEVY PRO OSVČ Stav ke dni: 1. 4. 2020
 
 

 Oblast

Popis
Přímá podpora OSVČ („25“)

Určeno pro OSVČ na hlavní činnost a OSVČ na vedlejší činnost, pokud OSVČ nemá zároveň příjmy ze zaměstnání. Přímá podpora ve výši 25.000 Kč za období 12. 3. - 30. 4. 2020 (500 Kč/den).

 

Žádosti se budou doručovat finančnímu úřadu.

Předpokládaná účinnost: polovina dubna

Mzdy zaměstnanců
podnikatele (program
Antivirus, Kurzarbeit)
Režim A - nucené omezení provozu a karanténa

- umístění do karantény - zaměstnanec pobírá 60 % průměrného redukovaného výdělku

- uzavření provozovny za nařízení vlády - zaměstnanec pobírá 100 % průměrného výdělku

 

Příspěvek zaměstnavatelům 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně do výše 39.000 Kč

Režim B - související hospodářské potíže

- omezení provozu z důvodu nedostatku zaměstnanců o více než 30 % - zaměstnanec pobírá 100 % průměrného výdělku

- omezení dostupnosti vstupů nezbytných k činnosti - zaměstnanec pobírá 80 % průměrného výdělku

- omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá 60 % průměrného výdělku

 

Příspěvek zaměstnavatelům 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně do výše 29.000 Kč.

Podmínky:

-       zaměstnanci musí být v pracovním poměru u OSVČ a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění,

-       zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce,

-       zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď,

-       zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.
 
Žádosti:

budou probíhat prostřednictvím webové aplikace, která bude spuštěna 6. 4. 2020 na stránkách MPSV.

Sociální a zdravotní
pojištění

Odpuštění minimální povinné platby na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a důchodové pojištění a veřejné zdravotní pojištění, tj. částky 4.896 Kč za měsíc, a to za období od března do srpna 2020. Celkem je tedy odpuštění odvodů ve výši 29.376 Kč.

 
Oblast
Popis
Ošetřovné

OSVČ pečující o dítě mladší 13 let a o nezaopatřené děti maximálně do věku 26 let, které jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I. za podmínky, že druhý člen rodiny na toto dítě (děti) již nečerpá tuto dotaci či jiný kompenzační příspěvek, a to ve výši 424 Kč/den, maximálně do výše 13.144 Kč měsíčně. Žádosti za březen je možné žádat od 1. 4. 2020, formulář je zde: https://osetrovne-osvc.plus4u.net/zadost/

Daně
Daň z příjmů fyzických osob

Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob.

Plošné prominutí sankcí za opožděné přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob.

 

Zpětné uplatnění daňové ztráty (Loss Carryback) u daně z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2020. Ztrátu tak bude možné uplatit zpětně na základě dodatečného daňového přiznání za rok 2019 a 2018.

DPH

Individuální prominutí sankcí za opožděné podání přiznání

 

Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1.000 Kč, které vznikly mezi 1. 3. - 31. 7. 2020.

 

Individuální prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení pro období 1. 3. - 31. 7. při prokázání spojitosti s koronavirem.

 

Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo úhrady daně ve splátkách, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. 7. 2020.

 

Plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání (darování) základních ochranných prostředků ke zmírnění dopadů šíření nákazy koronavirem na období od 12. 3. po celou dobu trvání nouzového stavu.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věci či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechny opožděná daňová přiznání s lhůtou podání od 31. 3. - 31. 7. 2020. Daňové přiznání může být bez sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Promíjí se současně také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně.

Silniční daň

Plošné posunutí úhrady záloh na silniční daň splatných v dubnu a v červenci, a to nejpozději do 15. 10. 2020. Automaticky se promíjí
i úroky z prodlení a z posečkání.

EET

Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro všechny poplatníky po dobu stavu nouze a následujících 3 měsíců

Datové zprávy

Od 24. 3. 2020 do odvolání se ruší poplatky za odesílání datových zpráv prostřednictvím datových schránek.

Platba mýta

Silničním dopravcům se platba mýta odkládá o 3 měsíce.

Podnikatelské úvěry
a hypotéky

Odklad splátek včetně úroků po dobu 3 nebo 6 měsíců (dle vlastní volby)

-       Splátky budou odloženy poté, kdy je podnikatel nahlásí bance, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru

-       Tyto důvody však nebude muset nijak prokazovat
-       odkládá se jistina i úrok
-       smluvní úroky zůstávají ve stejné výši
-       nedochází k navyšování jistiny

-       netýká se faktoringu, revolvingu, úvěru na platebních kartách

 
 

 

Ing. Petr Beitl, poslanec PS PČR

[ zpět ]

VyhledáváníPřihlášení


Odkazy

 Petr Beitl

Poslanec PS PČR

 

blog.idnes.cz

ODS Jablonec nad Nisou, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 910 980 110, GSM: 603 489 934, E-mail: os.jablonec@ods.cz