2023

3. prosince


Liberecká ODS www.ods.cz napište nám

Aktuálně:

15.3.2022

NOVINKY ODS

Více ]

28.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

21.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

17.1.2022

NOVINKY ODS

Více ]

19.11.2021

NOVINKY ODS

Více ]

archiv novinek ]


Aktuality:


[ zpět ]

Novela zákona o soudních poplatcích prošla třetím čtením

Jako zpravodajka jsem provázela tuto novelu ve třech čteních v Poslanecké sněmovně. Vítám přijetí této novely jako jistý nezbytný regulační prvek, který ve svém důsledku může svým dílem přispět k odbřemenění naší justice od šikanózních typů žalob a k přiblížení se cíli, který si bezesporu všichni přejeme, tedy zrychlení soudních řízení.

Předmětem uvedeného návrhu je především změna sazebníku soudních poplatků, kdy dochází převážně ke zvýšení soudních poplatků. Nutno dodat, že k tomu naposledy došlo s účinností od 1.1.2001, tedy před více než deseti lety.

Za úspěch při projednávání tohoto návrhu v Ústavně právním výboru Sněmovny a posléze ve třetím čtení na plénu, považuji mimo jiné to, že se na základě mého návrhu podařilo odstranit plánovaný poplatek ve výši 2.000,- Kč za přihlášku do insolvenčního řízení. Zavedení takového poplatku by bylo silně nespravedlivé vůči věřitelům, kteří ze své přihlášené pohledávky téměř ve všech případech dostanou pouhý zlomek.

U žalob na peněžitá plnění bude nadále poplatek vybírán v částce minimálně 1.000,- Kč (dosud 600,- Kč) a v částce převyšující 20.000,- Kč potom procentním poplatkem ve výši 5% (dosud 4%). U žalob na nepeněžitá plnění, pro která neplatí zvláštní úprava, jako např. pro nemovitosti, (např. řízení o rozvod manželství) bude soudní poplatek napříště ve výši 2.000,- Kč (nyní 1.000,- Kč). Podstatné zvýšení poplatku je předpokládáno u návrhu na zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku, a to ze současných 5.000,- Kč na 12.000,- Kč, což je odůvodňováno větší složitostí zápisu u tohoto typu právnických osob.

Velmi pozitivní efektivní změnou je však osvobození právnických osob od poplatku za návrh na výmaz z obchodního rejstříku. Vymazávané společnosti již totiž v převážné většině případů nemají žádný majetek a tak v současné době tyto návrhy nejsou proto raději podávány a následkem je neaktuálnost a zaplevelení obchodního rejstříku.

Nově se zavádí částečné vrácení soudního poplatku při smírném vyřešení věci před meritorním rozhodnutím, což by mělo motivovat účastníky řízení ke smírnému vyřešen soudního sporu a tím k ulehčení práce přetížených soudů.

Za podstatný přínos považuji také zavedení lhůty pro vrácení přeplatku na soudním poplatku, a to do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o vrácení přeplatku a úrok z prodlení při nedodržení této lhůty. V současné době není stanovena žádná lhůta, do které by bylo nutno poplatek vrátit a účastníci řízení tak mnohdy čekají i rok na to, než jim je soudem poplatek vrácen, samozřejmě bez úroků.

Předpokládané zvýšení příjmů státního rozpočtu na základě této novely je odhadováno na 300 až 400 milionů Kč.

Vzhledem k tomu, že poslanci z ČSSD podali návrh na zamítnutí této novely při druhém čtení, lze očekávat, že Senát vrátí tento tisk Poslanecké sněmovně. Odhaduji tedy, že účinnost by mohla nastat koncem tohoto roku nebo spíše počátkem toho příštího.

JUDr. Ivana Weberová
poslankyně PSP
 

DISKUZE 2 příspěvků
10.2.2015 (08:30:53) - Mgr. Milan Kučera Ph.D:
Zasílám vlastní zkušenost, jež se může leckomu v neziskovém sektoru hodit:
soudní poplatek ve výši 6.000,- Kč za prvozápis spolku, nadace nebo ústavu do veřejného rejstříku, je otázkou interpretace zákona ze strany konkrétního rejstříkového soudu. Např. brněnský krajský soud, ostravskýkrajský soud a hradecký krajský soud vnímají zákon tak, že ustanovení o exempci spolků a ústavů je lex specialis vůči ustanovení o poplatku za prvozápis do veřejného rejstříku (což považují vůči zvláštnímu ustanovení o osvobození za lex generalis). Městský soud v Praze (rejstříkový soud pro hl.m. Prahu a pro celý STředočeský kraj) a Krajský soud v Plzni mají dle mé osobní zkušenosti zcela opačný názor (ústy místopředsedy soudu: ...kdyby byl chtěl zákonodárce napsat do novely zákona o soudních poplatcích zvláštní ustanovení, které říká, že vyjmenované právnické osoby jsou výslovně osvobozeny i od poplatku spjatého s prvozápisem takové právnické osoby, jistě by tak byl učinil. Do té doby platí, že ustanovení o poplatku spjatém s prvozápisem právnické osoby do veřejného rejstříku má přednost.)
Proto doporučuji všem navrhovat prvozápis do veřejného rejstříku na Brněnsku, Ostravsku a Hradecku. Je to sice spjato s nutností obstarat si alespoň na měsíc souhlas s umístěním sídla, ale to je překážka, kterou lze překonat. A částka 6.000,- Kč je pro nové neziskové organizace přeci jen dost peněz.
13.1.2015 (21:39:07) - Niki
a jak se díváte na zvýšení poplatku za prvozápis spolku coby neziskové organizace z jednoho tisíce na šest tisíc korun? to se vám zdá také jako úspěch?
Vstoupit do diskuze

[ zpět ]

VyhledáváníPřihlášení


Odkazy

 Petr Beitl

Poslanec PS PČR

 

blog.idnes.cz

ODS Jablonec nad Nisou, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 910 980 110, GSM: 603 489 934, E-mail: os.jablonec@ods.cz