2023

26. března


Liberecká ODS www.ods.cz napište nám

Aktuálně:

15.3.2022

NOVINKY ODS

Více ]

28.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

21.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

17.1.2022

NOVINKY ODS

Více ]

19.11.2021

NOVINKY ODS

Více ]

archiv novinek ]


Aktuality:


[ zpět ]

O daních

15.10.2013

 Má-li být obsahem pravicové politiky minimalizace daňového zatížení v kombinaci s růstovou hospodářskou politikou, na kterých daních záleží nejvíce? Domnívám se, že obsahem pravicové daňové politiky nemůže být výhradně snaha o snižování přímých daní. Nepřímé daně jsou přinejmenším stejně důležité jako daně přímé a jejich konkrétní výše má v mnoha případech velmi podstatný vliv na nejrůznější hospodářská odvětví.

Vezměme si jako příklad spotřební daň z pohonných hmot, na jejíž nesmyslně vysoké hodnotě pro mě nepochopitelně trvala pravicová koalice. Vliv takto nastavené spotřební daně se projevuje v mnoha oblastech a má za následek na jedné straně deformaci hospodářských poměrů a na straně druhé menší než optimální příjem z této daně pro státní rozpočet.

Především se cena pohonných hmot významně ovlivněná spotřební daní promítá do cen veškerého zboží a služeb, takže vysoká spotřební daň z pohonných hmot snižuje za jinak stejných podmínek kupní sílu obyvatelstva. Nejvýznamnějším statkem, který je takto zatížen a zdražen je doprava... Jedním z důsledků je, že občané bydlící v lokalitách s vysokou mírou nezaměstnanosti nejsou schopni dojíždět za prací mimo své bydliště – potenciální příjmy, kterých by v zaměstnání dosáhli nejsou dostatečné, vezmou-li se v úvahu dopravní náklady, které by museli v souvislosti s takovým zaměstnáním vynaložit. Jiným důsledkem je to, že ve stejných, vysokou nezaměstnaností postižených, oblastech nejsou investoři ochotni zakládat nové podniky, nevznikají nová pracovní místa, a rozdíl v nezaměstnanosti a životní úrovni mezi regiony tak má trvalou tendenci k prohlubování.

Zvlášť tíživě dopadá výše spotřební daně z pohonných hmot na zemědělství – hospodářské odvětví, které má významný vliv na jiné složky života v našem státě, které ovlivňují charakteristiky krajiny a péče o půdu. V cenách zemědělských produktů se cena pohonných hmot projevuje snad ještě více než v cenách jiných produktů, přitom tento nezbytný náklad výrazně snižuje konkurenceschopnost českých zemědělců v rámci Evropské unie.

Jsem navíc přesvědčen, že neúměrně vysoká sazba spotřební daně z pohonných hmot stojí za suboptimálním rozpočtovým výnosem této daně. Několik nezávislých studií argumentuje, že snížením sazby této spotřební daně by se dosáhlo jejího vyššího absolutního výnosu – tranzitní dopravci by přestali tankovat za našimi hranicemi, obyvatelé příhraničních oblastí by nejezdili za levnějším benzínem či naftou do zahraničí. Část spotřební daně z pohonných hmot, která je nyní příjmem rozpočtů sousedních států, by se dostala zpět tam, kam patří – do země, kde jsou pohonné hmoty spotřebovávány.

Zkrátka vzato – při nastavování daňových sazeb nepřímých daní je třeba domýšlet jejich dopad na nejrůznější oblasti hospodářství a života v naší zemi vůbec. Aktivní snaha o neustálé snižování daňové zátěže musí jít ruku v ruce s promýšlením všech známých i pravděpodobných souvislostí.

Martin Bobek

[ zpět ]

VyhledáváníPřihlášení


Odkazy

 Petr Beitl

Poslanec PS PČR

 

blog.idnes.cz

ODS Jablonec nad Nisou, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 910 980 110, GSM: 603 489 934, E-mail: os.jablonec@ods.cz