2024

26. května


Liberecká ODS www.ods.cz napište nám

Aktuálně:

15.3.2022

NOVINKY ODS

Více ]

28.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

21.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

17.1.2022

NOVINKY ODS

Více ]

19.11.2021

NOVINKY ODS

Více ]

archiv novinek ]


Aktuality:


[ zpět ]

Ondřej Červinka: Jak je to se SWAPem?

 Poslední dvě Zastupitelstva města se odehrávala především ve znamení vášnivé debaty o tzv. SWAPu neboli úrokovém zajištění dluhopisu, respektive řešení stávající smlouvy o zajištění s Českou spořitelnou a o uzavření nových, pro město výhodnějších smluv.

Ale popořádku. Dluhopis vydaný v roce 2010 byl zcela logicky v témže roce zajištěn proti skokovému růstu úrokových sazeb. Proto byla v roce 2010 tehdejším primátorem Kittnerem podepsána smlouva s Českou spořitelnou, která toto zajištění řešila. Optikou úrokových sazeb posledních dvou let se ovšem tato smlouva jeví jako nevýhodná, respektive příliš drahá a proto se jí zastupitelstvo začalo zabývat. Byla realizována celá řada právních analýz, na jejichž konci byla vyslovena domněnka, že při uzavírání smlouvy nebylo postupováno formálně zcela správně a že je tato smlouva nejspíš neplatná. A v tomto okamžiku se celé věci chopila Změna pro Liberec, která pod svým obvyklým praporem boje se vším a s každým začala bubnovat na poplach a začala tlačit vedení města k tomu, aby tato smlouva byla prohlášena za neplatnou a aby město uzavřelo smlouvu novou.
Na první pohled se to samozřejmě může zdát jako logický krok a jako lákavá cesta (kterou se ostatně snaží i nabízet veřejnosti). Tato cesta má však několik problémů a rizik:
1) Město by tímto způsobem zásadně narušilo vztahy se svým největším věřitelem.
2) Městu by mohly být v okamžiku, kdy by přestalo plnit na základě uzavřené smlouvy, obstaveny účtu a mohlo by se, byť krátkodobě dostat do problémů s úhradou nákladů běžného provozu města.
3) Vystavilo by sebe riziku z nárokování škod vzniklých České spořitelně v souvislosti s uzavřením předmětné smlouvy a tyto škody by mohly dosáhnout až stovek miliónů korun.
4) Tímto krokem by byla výrazně narušena důvěra vůči městu na bankovním trhu, vysoce pravděpodobně by byl městu snížen rating, a tím by se v podstatě eliminoval přístup města ke krátkodobému financování, nebo by se cena takových peněz vyšplhala do závratných výšin.
Pojmenoval jsem čtyři z mého pohledu nejdůležitější rizika, ale našla by se i další. Z tohoto výčtu rizik je ale jasné, že ona Změnou tlačená cesta až zase tolik lákavá není.
Oproti tomu zde jsou měsíce tvrdých vyjednávání s Českou spořitelnou, která si je na druhou stranu velmi dobře vědomá toho, že může být současná smlouva prohlášena za neplatnou. Na konci těchto jednání je nabídka České spořitelny a dohoda o narovnání, které nastalou situaci do značné míry řeší. Především se ale podařilo dojednat nové podmínky, které sice možná nejsou takové, jako kdybychom začínali zcela s čistým stolem, ale jsou výrazně lepší než ty současné. Město tímto krokem ušetří za celou dobu platnosti nové smlouvy cca 73 mil. Kč a zároveň si výrazně vylepší cash flow v nejbližších pěti letech, tedy letech, které budou pro město z hlediska napjatosti rozpočtu nejkritičtější. Zároveň tak dojde k narovnání vztahu s největším věřitelem města.
Tento přístup také zastupitelé za ODS na listopadovém zastupitelstvu podpořili. Změna pro Liberec sice už dnes pravděpodobně připravuje jednu z mnoha svých žalob a už na zastupitelstvu ústy pan Baxy vyhrožovala podáním trestního oznámení na každého zastupitele, který bude hlasovat pro dohodu o narovnání. Snaží se vyčíslovat jakési fiktivní ztráty vzniklé městu ve srovnání s cenami zajištění na trhu, ale skutečnost je taková, že je nutné srovnávat srovnatelné, a faktem je i to, že ačkoli město poptávalo jiné bankovní ústavy, žádnou jinou nabídku na zajištění dluhopisu s ohledem na nastalou situaci nedostalo. Z toho mimo jiné vyplývá, že žádná škoda nevzniká a nevznikne, a naopak přístup navrhovaný Změnou nesl rizika vzniku škod v řádech stovek miliónů korun.
Smutnou skutečností pak je chování zastupitelů ze Změny pro Liberec, kteří se nezdráhají sáhnout k praktikám komunistů ze čtyřicátých let minulého století a vyhrožují ostatním zastupitelům před hlasováním trestními oznámeními.
Ing. Ondřej Červinka
předseda místního sdružení
zastupitel statutárního města
 

[ zpět ]

VyhledáváníPřihlášení


Odkazy

 Petr Beitl

Poslanec PS PČR

 

blog.idnes.cz

ODS Jablonec nad Nisou, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 910 980 110, GSM: 603 489 934, E-mail: os.jablonec@ods.cz