2023

pátek 3. února


Liberecká ODS www.ods.cz napište nám

Aktuálně:

15.3.2022

NOVINKY ODS

Více ]

28.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

21.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

17.1.2022

NOVINKY ODS

Více ]

19.11.2021

NOVINKY ODS

Více ]

archiv novinek ]


Aktuality:


[ zpět ]

Petr Fiala: Populisty nelze porazit populismem

5.12.2017

 S předsedou ODS Petrem Fialou o výsledcích voleb a povolební situaci: „Část voličů Andreje Babiše nebo třeba Pirátů svou volbu nechápala tak, že dávají hlas antisystémové straně. Našim úkolem je napříště je přesvědčit, že se zmýlili.“

ODS po volbách skončila jako nejsilnější demokratická strana v zemi. Co to zna­mená pro stranu a pro celou pravici?
Druhé místo ve volbách a navýšení po­čtu voličů skoro o 50 procent je urči­tě slušný výsledek, na kterém se dá dál stavět. Jeho význam vynikne ve srovná­ní s výsledky ostatních politických stran a také když si uvědomíme, v jakém stavu byla ODS po minulých parlamentních vol­bách. Pro mě je to i důkaz, že strategie obnovy ODS, kterou jsem straně nabídl, funguje a musíme v ní pokračovat. Pro­blémem ale samozřejmě jsou celkové vý­sledky voleb.
Co o české společnosti vypovídá posí­lení antisystémových stran?
Před volbami jsem varoval před tím, že tu může vzniknout jednobarevná vláda An­dreje Babiše s podporou Tomia Okamu­ry a komunistů. Bohužel se tento scénář naplňuje. Část veřejnosti uvěřila mediál­ním trikům a političtí podvodníci odláka­li voliče stranám, které nabízejí program a hodnoty. Tak to je. Byl bych ale opatr­ný s vyvozováním dalekosáhlých závě­rů o stavu společnosti. Někteří voliči An­dreje Babiše nebo třeba Pirátů svou vol­bu nechápali tak, že dávají hlas antisys­témové straně. Našim úkolem je příště je přesvědčit, že se zmýlili.
Takže si nemyslíte, že si zemi berou zpět ti, kteří v listopadu ‘89 prohráli?
Já bych to zase tak dramaticky nevi­děl. Přece víme, že svoboda je ohrožová­na neustále a stále o ni musíme usilovat. Demokracii u nás máme, a pokud ji bu­deme chtít zachovat, tak to dokážeme. Hlavně se vyvarujme velkohubých pro­hlášení a prázdných frází. Nebudu mluvit za ostatní, ale ODS bude dál nabízet dob­rý program, slušnou a poctivou politiku, dodržování pravidel a srozumitelná řešení pro lidi, které trápí byrokracie, další a další omezování, obávají se o svoji bezpečnost nebo o kvalitu vzdělávání pro svoje děti. Populisty a extremisty nelze porazit popu­lismem a extremismem, to je cesta do pe­kel. Slušná a kompetentní politika, to je re­cept na příští politické vítězství.
Vítěz voleb se dost neobvykle sna­ží přetavit relativní většinu (necelých 30 % hlasů) na absolutní (jednobarev­ná vláda). Nebo snad víte o nějakých pokusech o koaliční rozhovory?
Jsme v úplně neobvyklé situaci. Andrej Babiš jako vítěz voleb se prokazatelně ne­snaží vytvořit vládu s většinovou podpo­rou. Jeho nabídky jiným politickým stra­nám jsou jen mediální mlha. Jde mu pou­ze o jednobarevnou vládu, kterou chce dr­žet za pomoci prezidenta Zemana. To má a ještě bude mít dalekosáhlé důsledky. Hnutí ANO se chová, jako by ve volbách ne­získalo 29,6, ale rovnou 51 procent. Chtějí všechno a myslí si, že celou politickou scé­nu s pomocí Miloše Zemana a nyní také s komunisty a Tomiem Okamurou doslova převálcují. Pan Babiš se tak chová proto, že ví, že teď žádnou většinu na podporu vlá­dy nepotřebuje. Od Miloše Zemana dostal bianco šek a neomezený prostor pro vlád­nutí. Neodpovídá to duchu ústavy ani pravi­dlům parlamentní demokracie.
Proč ten tlak na rychlé sestavení vlá­dy? V Německu a Rakousku trvají jed­nání mnohem déle...
Poprvé máme ve sněmovně devět politic­kých subjektů, o některých toho víme jen málo, celé je to velmi komplikované. Je lo­gické, že sestavování vlády a vůbec vytvá­ření nějakých většin nebude jednoduché. Přitom jsme svědky jakéhosi podivného spěchu a mediálního tlaku na politické strany, aby se rychle domluvily s Babišem a umožnily mu vládnout. Část médií sedla na lep propagandě Andreje Babiše a dělá práci za něj. Přitom není kam spěchat. Příklady z okolních zemí nám dobře uka­zují, že sestavení vlády může trvat měsí­ce. Andrej Babiš jako jasný vítěz voleb má mít nepochybně šanci se pokusit sestavit vládu, která získá potřebnou většinu, jako první. Ať ukáže, jestli je toho schopen.
Rozhovor vedl Petr Dvořák.

Zdroj: Pravý břeh

[ zpět ]

VyhledáváníPřihlášení


Odkazy

 Petr Beitl

Poslanec PS PČR

 

blog.idnes.cz

ODS Jablonec nad Nisou, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 910 980 110, GSM: 603 489 934, E-mail: os.jablonec@ods.cz