2024

26. května


Liberecká ODS www.ods.cz napište nám

Aktuálně:

15.3.2022

NOVINKY ODS

Více ]

28.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

21.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

17.1.2022

NOVINKY ODS

Více ]

19.11.2021

NOVINKY ODS

Více ]

archiv novinek ]


Aktuality:


[ zpět ]

Petr Nečas: Otázky Václava Moravce

27.9.2011

Moderátor (Václav Moravec):

Vítejte a hezkou neděli vám všem. Ze čtyř facek ministra financí Miroslava Kalouska, které uštědřil mladíkovi na ulici, se stalo téma konce tohoto týdne. Připomeňme, že šéf státní pokladny Kalousek potrestal fackami mladíka, který na něho prý pokřikoval, že je zloděj a bude viset. Premiér Petr Nečas projevil strach o psychický a zdravotní stav člena svého týmu. Prezident Václav Klaus pak ze Spojených států vzkázal, že fackování se mu nezdá správné. Sám však nahlas zalitoval, že během své dlouhé politické kariéry také někoho nezfackoval. Nejen o pohlavcích, které mohou odvádět pozornost od daleko důležitějších věcí, bude řeč v následujících minutách. Prvním hostem dnešních Otázek je premiér, předseda občanských demokratů Petr Nečas. A o jakých tématech se po dnešních Otázkách začne mluvit?

Problém státního rozpočtu na příští rok. Stát kvůli menšímu ekonomickému růstu bude mít pravděpodobně zhruba o 12 miliard korun menší příjmy, než které odhaduje ministerstvo financí. V případě hlubší krize přijdou podle ministra financí Miroslava Kalouska výrazné škrty.

Neklidné odbory. Dopravní odborové svazy chtějí koncem příštího týdne jednat o svém dalším postupu proti podobě vládních reforem. Odbory kritizují i vládní představu o hospodaření státní pokladny v příštím roce.

 

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS, 20. 9. 2011:

My bychom byli neradi, kdyby vláda schválila rozpočet, a byli jsme vždycky tomu neradi i v minulosti, který není na úplně dobrých reálných číslech, a pak se to projevuje ve zvýšeném deficitu veřejných financí, takže to je potřeba, aby tohle zvažovali ti, co jsou za to zodpovědni, a to je vláda České republiky.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Majetkové vyrovnání s církvemi znovu na stole vlády. Nečasův kabinet se po dvoutýdenním odkladu vrátí v příštím týdnu k projednávání podmínek majetkového vyrovnání s církvemi. Ministři za ODS a TOP 09 s návrhem ministra kultury Jiřího Bessera souhlasí a podpoří ho. Nejasný je postoj Věcí veřejných. Ty podporu podmiňovaly požadavky na podobu návrhu státního rozpočtu na příští rok. Odpovědné hospodaření a boj s korupcí, tak to slíbil na Pražském hradě veřejnosti po svém jmenování současný premiér Petr Nečas. Psal se 13. červenec loňského roku.

 

Petr Nečas /ODS/, premiér a předseda strany, 13. 7. 2010:

My jsme přesvědčeni o tom, že realizovat základní kroky, to znamená zastavit zadlužování této země, posílit právní stát v této zemi a bojovat proti korupci, my jsme schopni v této koaliční shodě plnit. Já bych chtěl velmi ocenit úsilí všech tří partnerských stran, které se účastní tohoto koaličního projektu, na tom, že byly schopny dosáhnout programové shody.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Konstatoval premiér Petr Nečas po jmenování své vlády loni v polovině července. Základní politologická poučka praví: co vláda neprosadí během prvního roku svého vládnutí, to se jí hůř prosazuje v dalších třech letech. I o tom bude řeč v následujících minutách. Jak bylo řečeno, prvním hostem, exkluzivním hostem dnešních Otázek – premiér, předseda občanských demokratů Petr Nečas. Vítejte po čase v Otázkách. Přeji hezký dobrý den, pane premiére.

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Hezké poledne.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Při tom ročním bilancování své vlády jste například v rozhovoru pro časopis Týden 13. července konstatoval, cituji: "Vláda prosadila řadu reformních kroků, například v penzijním, zdravotnickém nebo sociálním systému." Konec citátu. Když se podíváte na program své vlády a už prosazené reformy v Poslanecké sněmovně nebo v Senátu, můžete říci, kolik procent jste vlastně během toho víc než roku stihli prosadit?

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

V prvé řadě, některé ty věci teprve definitivně budou schváleny poté, co vyjdou ve Sbírce zákonů. Ale já bych uvedl jenom dva údaje. Zatím vláda prosadila minimálně prvním čtením více než 134 zákonů, 74 zákonů už vyšlo ve Sbírce zákonů. To znamená, jsou platné. Ani jeden zákon se vládě nevrátil k dopracování nebo nebyl zamítnut. To znamená 100% úspěšnost za téměř 80 již ve Sbírce vydaných zákonů. To znamená, vláda má tah na branku. Na druhou stranu také ale platí to, že ještě obrovský kus práce je před námi, ale ty základní kameny, které musíme položit do základů činnosti této vlády, to znamená schválení základních obrysů penzijní reformy, reformy sociálního systému, reformy zdravotnictví, reformy daní, ty jsou již položeny, ty jsou v podstatě již před dokončením z hlediska legislativního procesu. To znamená, většinu z nich schválila Poslanecká sněmovna již ve třetím čtení před dvěma týdny.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Kdybyste to měl říct v procentech, kolik částí toho reformního úsilí je v současnosti splněna a kolik ještě máte před sebou v těch následujících třech letech? Jak by ten poměr zněl?

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Já bych si troufnul říct, že více než 40 % toho, pokud dokončíme tuto podzimní sezónu stejně úspěšně, jako jsme ji začali, tak více než 40 % toho bude splněno.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Blížíte se tedy k polovině, byť máte za sebou více než rok. Vy v těch bilančních rozhovorech v prvním roku vládnutí vašeho týmu říkáte, že tato vláda bez vážnějších krizí prosazuje největší množství změn ve zdravotnictví, sociálním systému, penzích po roce 1989. Co kdybych vám namítl, že pokulhává kvalita přípravy zákonů, že těch zákonů je tolik, že se ještě, lidově řečeno, dopékají v Poslanecké sněmovně?

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Spíše se jedná o to, že se někdy hledají kompromisy, ale samozřejmě já nepopírám, a bylo by ode mne nesprávné, kdybych tvrdil, že všechno děláme bezvadně, všechno děláme perfektně a bezchybně. Není tomu tak, musíme mít v sobě, a já mám, dostatek pokory, abychom byli schopni přiznat, že se někde pleteme, že jsme někde udělali chybu.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Jedna z těch chyb. V týdnu upozornil deník Hospodářské noviny například na to, že koncepce dvojího zdanění vyplácených dividend z českých firem se vztahuje jen na zahraniční vlastníky. Není nebo nejsou ty reformy spíš kvantitou na úkor kvality? Víte třeba o tomto legislativním zmetku, který způsobilo ministerstvo financí?

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Já jsem přesvědčený, že jednoznačně dominuje kvalita nad kvantitou, nicméně podobné věci se nemají stávat. Staly se. Podle mého názoru i důsledkem určitých, dejme tomu, zmatků ve vládě v době, kdy byl tento konkrétní zákon schvalován, jak známo, tehdy ministři za TOP 09 nechodili do práce, a tím pádem se nikdo nemůže divit, že se to, když tam není ani ministr financí při schvalování daňového zákona, že se podobná věc může stát, nicméně...

 

Moderátor (Václav Moravec):

Napravíte tedy například tuto chybu...

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Ano, samozřejmě…

 

Moderátor (Václav Moravec):

...na kterou upozornily Hospodářské noviny, že konec dvojího zdanění...

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Na druhou stranu, já se tady chci ministerstva financí zastat...

 

Moderátor (Václav Moravec):

Ano.

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

...ta změna je tak dalekosáhlá, tak hluboce koncepční, tak zasahující samotný výběr daní, tam se zřizuje Jednotné inkasní místo. To znamená, bude jedna daňová sazba vyplácená na jednom místě, na jednom formuláři a jedním podáním, takže to je docela revoluce v našem daňovém systému, čili velmi komplexní změna a objevila se tam tato chyba. Stávat se to nemá, ministerstvo financí to určitě napraví, ale té obrovské kupy práce ministerstva financí se v tomto musím zastat.

 

Moderátor (Václav Moravec):

S tou daňovou reformou a jejím projednáváním v Poslanecké sněmovně souvisejí i stravenky. Vy říkáte, že je to marginální věc, ale která na sebe poutá mediální pozornost. Proč si ODS a vy jako premiér nestojíte za tím návrhem, že daňové zvýhodnění stravenek skončí, když už jste jednou pro to zvedli ruku na vládě a teď vaši poslanci…

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

My jsme připraveni pro to zvednout ruku i v Poslanecké sněmovně. My ten text považujeme za koaličně dohodnutý, cítíme se jím vázáni a jsme připraveni ho v této podobě, tak jak leží, podpořit. Současně...

 

Moderátor (Václav Moravec):

Proč se to nelíbí ale například vaší 1. místopředsedkyni Miroslavě Němcové?

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Protože kdyby to bylo samotné odstranění výjimky, která povede k tomu, že pro státní rozpočet tím pádem bude více příjmů, tak bychom jednoznačně za tímto návrhem stáli. Ale on je modifikován do podoby, kdy je odstranění výjimky v podobě stravenek nahrazeno tzv. zaměstnaneckým bonusem, takže celkový výsledek pro státní rozpočet je, že ta nová podoba snižuje příjmy státního rozpočtu.

 

Moderátor (Václav Moravec):

A to jste nevěděl při hlasování ve vládě?

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Ne, to jsme věděli, nicméně, znovu opakuji, to byla velmi svérázná situace, kdy nebyli přítomni ministři jedné koaliční strany, a my jsme chtěli udělat co nejméně změn v tom zákoně, aby nevznikla záminka pro tu třetí nepřítomnou koaliční stranu, aby se od toho zákona distancovala. To znamená, že přestože tady jsme byli připraveni, dejme tomu, tuto věc odstranit, tak jsme chtěli udělat minimum změn, které by nevytvořili záminku pro naše kolegy z TOP 09, aby řekli, tak za těchto okolností ten zákon je tak změněný, že my s ním nemáme nic společného.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Vaším oblíbeným seriálem je britský sitcom Jistě, pane premiére a Jistě, pane ministře. Stravenky, není to ten bílý psík, na který se upoutá mediální pozornost, a všichni lidově řečeno rádi kolem stravenek, odbory, zaměstnavatelé, a mezitím v tichosti projde opravdu tolik změn v té daňové reformě, že vlastně to je..., vy chcete asi tu debatu o stravenkách.

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Je vidět, že jste to, pane redaktore, také četl.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Já čtu i dívám se na to, je to čím dál oblíbenější seriál, pane premiére.

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Tak a čím dál pravdivější.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Ano, ano. Když si ještě člověk dává do toho českého kontextu, dává vládu.

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Ano, ano. Skutečně svým způsobem se z toho stal trošku takový fetiš naprosto uměle. Já si dovedu představit velmi dobře takto fungující daňový systém včetně systému výběru daní se stravenkami i bez stravenek. Na druhé straně tady opravdu platí, že závodní stravování, případně stravenky, dneska zasahuje téměř 90 % zaměstnanců, to znamená, mluvit o výjimce v tomto případě příliš nejde, protože spíše je to pravidlo a výjimkou je tam, kde závodní stravování nebo stravenky zaměstnanci nemají. A pak je tady ten druhý faktor, že nahrazení tohoto kroku tím daňovým bonusem opravdu vede k tomu, že se neodstraní výjimka, ale zavede se jiná, která je...

 

Moderátor (Václav Moravec):

Z toho, co teď říkáte, jste spíš na straně toho, aby debata o těch stravenkách skončila tak, že stravenky daňové zvýhodněné zůstanou, chápu to správně?

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Já bych to preferoval, ale chci také jednoznačně říci, že se cítím vázán svým hlasováním ve vládě, já ten daňový zákon považuji za koaličně dohodnutý a já i mí kolegové z Občanské demokratické strany jsme připraveni ho v této podobě podpořit, nebude-li koaličně dohodnuta jiná změna týkající se například této.../nesrozumitelné/

 

Moderátor (Václav Moravec):

Ale budete se snažit prosadit právě tu koaliční změnu?

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Tady jsou dva velmi extrémní postoje. Postoj našich kolegů z TOP 09, kteří říkají, takto, jak to je, je to úžasné, bezvadné, bezchybné a nesmí se na tom pohnout ani kamínek. A na druhé straně naši kolegové z Věcí veřejných, kteří říkají, že by to přeorali na 250 místech. My máme rozumný, moudrý postoj, který říká - minimalizujme změny, ale nedělejme z toho věc, která je vytesána z kamene a nesmí se tam pohnout ani zrníčko.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Jak hodně jste upřímný člověk? Já vás zkouším.

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

To musí každý posoudit z rozhovoru se mnou.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Ptám se proto, že když se podíváte právě na to množství rušení daňových výjimek, je jich asi třetina a nejvíc se mediální pozornost upoutává právě na ty stravenky, i pozornost odborů a zaměstnavatelů. Které z těch rušených výjimek, vy budete rád, že projdou a zakryje debata o stravenkách? Buďte upřímný.

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Politik, který o sobě hlásal, že je upřímný, tady již byl, tak já se nechci řadit do této brázdy. Já budu rád, když projde tento zákon, protože on splňuje dva základní parametry, které já od něho chci. A teď bez ohledu na to, zda tam stravenky zůstanou nebo nezůstanou, protože je to opravdu svým způsobem fetiš nebo mýtus. První, že opravdu zjednodušuje daňový systém, to znamená, řadu výjimek odstraňuje. A druhou a základní, že vytváří předpoklady pro Jednotné inkasní místo, což je jedna z klíčových věcí v programu občanských demokratů, to znamená jedna daňová sazba placená na jednom místě prostřednictvím jednoho formuláře a jednoho podání. To je to, co jsme chtěli, po čem jsme volali, a tímto směrem jdeme.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Premiér Petr Nečas často v souvislosti se svým vládnutím říká, že je zapotřebí oddělovat vládu od koalice jako takové, a jeho chování vicepremiér, ministr zahraničí Karel Schwarzenberg pak přirovnává na konci srpna vládu k ruskému terénnímu vozu Lada Niva. Vypadá podle něj nevábně, ale spousta věcí se kabinetu daří.

 

Karel Schwarzenberg /TOP 09/, vicepremiér a ministr zahraničí, předseda strany, 29. 8. 2011:

Já bych přirovnal naši vládu k něčemu, co snad někteří z nás z minulých dob znali. To byl ruský vůz, terénní vůz jménem Lada Niva, kterým jsem sám často jezdil. Vypadal hrozně, sedělo se v něm strašně, nicméně jel každou cestou a kam jste chtěl, v horách, přes močály, všude jste s tím dorazil. Tato vláda je obdobná. Vypadáme strašně, jako v té Nivě vydává to podivné zvuky a zvenčí to vypadá, jako bychom se tam jenom prali, ve skutečnosti ale je velice pracná a spoustu věcí se podařilo.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Snažil se obhájit tímto příměrem Nečasův kabinet koncem srpna vicepremiér, ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Trefně podle vás nebo ne?

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Já si myslím, že je to docela od pana 1. místopředsedy vlády trefné přirovnání.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Vy jste seděl někdy v Ladě Nivě?

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Já se přiznám, že ano, a ten dojem z jízdy odpovídá, nicméně pořád jede.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Vy jste na začátku roku říkal, že největší dluh vlády je v komunikaci toho reformního úsilí. Co kdybych vám namítl, že po tom půlroce od pronesení těchto slov se mnohé nezměnilo? Že stále chybí jasné vysvětlování, pohled na reformy jako ucelený koncept.

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Ano, v mnoha ohledech bych s vámi nepolemizoval. To znamená, že s vámi souhlasím, opravdu ta komunikace se musí zlepšit, vysvětlování reforem se musí zlepšit, na druhou stranu vy je můžete definitivně...

 

Moderátor (Václav Moravec):

Zatím se to ale nezlepšilo, pane premiére.

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

...vy je můžete vysvětlovat tehdy, když je máte definitivně hotové. Když je jasné, že v této podobě, v jaké jsou ve Sbírce zákonů, jaké jsou v podobě schválených konkrétních novel či konkrétních nových zákonů, budou platit. Jestliže jsou zatím pořád ve výrobním procesu, tak teoreticky je možné, že něco z toho se tam změní. Čili ta hlavní komunikační kampaň nastane tehdy, až skutečně budou všechny tyto reformy definitivně schváleny, vyjdou ve Sbírce zákonů, bude jasná jejich podoba.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Kdy to vlastně teď bude, když máte schválených, říkáte, 40 % z toho reformního úsilí vašeho kabinetu, podíváme-li se na programové prohlášení?

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

My teď předpokládáme, že ten velký balíček zhruba 15 zákonů, které jsme schválili na začátku září, nám vrátí sociálně demokratický Senát, realisticky s tím počítáme. To znamená, že někdy na konci října či v první polovině listopadu bychom přehlasovali toto vrácení Senátem.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Pak přijde na řadu prezident.

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Pak přijde v případě...

 

Moderátor (Václav Moravec):

Očekáváte, že prezident využije některé veto v případě těch reformních zákonů? Počítáte s tím?

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Teď není důležité, zda to očekávám nebo neočekávám. Pan prezident má svá Ústavou daná práva. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že pan prezident je přesvědčený také, že tato země potřebuje hluboké strukturální reformy v sociálním systému, daňovém systému, zdravotnictví, důchodovém systému a podobně. Nicméně, jak jsem již řekl, ty časové lhůty a naše tempo schvalování je nastaveno tak, že do Vánoc, i v případě přehlasování veta prezidenta, tyto zákony by byly schváleny.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Hlavní část té komunikační kampaně a vysvětlování těch změn a jejich potřebnosti přijde tedy po Novém roce, až ty reformy vstoupí...

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Ne, přijde samozřejmě do výsledné podoby tehdy, když my se vypořádáme s kroky Senátu.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Tady je ještě jedna věc, která je velmi klíčová, a to jsou některé parametry, které vy říkáte veřejnosti, těm, na které reformy dolehnou, viz důchodci. A snažili jste se jim říci, nebojte se reforem, nejsou sociálně necitlivé. A nejdříve jsme slyšeli, že například důchody v příštím roce vzrostou o 2,5 %, ale teď se důchodci dozvídají, že to bude méně o 1,6 %. Nejsou toto zásadní chyby, jestliže důchodci uvidí, že jim zhruba o procento méně vzrostou důchody, přitom se jim zvýší jejich spotřební koš nebo bude náročnější finančně spotřební koš, protože se zvedne daň z přidané hodnoty?

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Nejsou to chyby. Na valorizaci důchodů je dán jednoznačný vzoreček, který v sobě, když to řeknu velmi zjednodušeně, v sobě zahrnuje celý růst cen od loňského léta do letošního léta a k tomu připočtenou 1/3 tempa růstu mezd. Je to přesně daný matematický vzoreček, ta čísla, která byla uváděna předtím, tak vycházela z odhadu. Vycházela z odhadu, například jak se bude vyvíjet inflace, jaký bude růst mezd. Teď se ukazuje, když už ta čísla jsou uzavřená, když se dávají do podoby zákonné normy, že byla poněkud nižší inflace, než se počítalo, mezi loňským létem a letošním létem. Zrovna tak to tempo růstu mezd nebylo tak vysoké, jak se očekávalo. Čili je to dáno touto přesnou matematickou metodou. Tam mimochodem...

 

Moderátor (Václav Moravec):

Nepřijde vám ale ta kompenzace, pokud důchody vzrostou méně, než se čekalo, o zhruba 1,6 %, to neodpovídajícímu tomu, co přijde po Novém roce, tedy pravděpodobně zdražení kvůli zvýšení DPH?

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Ano, ale ten odhad toho zdražení se pohybuje okolo 1 procentního bodu. To je velmi kvalifikovaný odhad a shodují se v něm všechna renomovaná pracoviště u nás. To znamená, že tam nebude větší inflační impuls. Na druhou stranu i tento inflační impuls měřený zase od letošního léta k příštímu létu se stane základem pro výpočet valorizace penzí od začátku roku 2013, čili i ten...

 

Moderátor (Václav Moravec):

Daleko větší kompenzace tedy přijde v tom...

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Ano, v případě, že by ten růst cen byl vyšší, tak se samozřejmě odrazí ve vyšší valorizaci od 1. ledna roku 2013.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Neuvažujete o tom, že by přišla mimořádná valorizace v roce příštím, jestliže ta od začátku příštího roku bude menší, než se původně čekalo, a přitom by ty dopady už do poloviny příštího roku mohly být například pro důchodce tak drtivé?

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Mimořádná valorizace je teoreticky možná, ale ta přichází za situace, kdy se ceny skokově zvýší, někde okolo částky okolo 10%, a to se jednoznačně neočekává, naopak i zprávy o měnovém vývoji České národní banky, její prognózy ohledně inflace budou dále předpokládat spíš nízkou míru inflace, tím pádem i nízkou míru růstu cen.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Žít na dluh, to se od poloviny 90. let minulého století naučili čeští ministři financí. A že se jich od té doby vystřídala v úřadu necelá desítka. Jako první poslal státní pokladnu do dluhů někdejší ministr financí za ODS Ivan Kočárník. Psal se rok 1996. Tehdy ale nešlo o významnou částku. Od roku 1996 však státní rozpočet rok co rok končil v dluzích, jednou menších, jednou pak větších. Česká státní pokladna se výrazně zadlužovala v časech silného ekonomického růstu. Stačí se podívat na roky 2002 až 2007, kdy státní pokladnu spravovali postupně ministři financí Bohuslav Sobotka z ČSSD, Vlastimil Tlustý z ODS a Miroslav Kalousek, tehdy za KDU-ČSL. Globální ekonomická krize poslala státní rozpočet do rekordního dluhu v roce 2009, jak sami vidíte. Bavíme se o necelých 200 miliardách korun. Ministr financí Miroslav Kalousek jako ministr financí v Nečasově kabinetu se snaží schodky dál snižovat. Česká státní pokladna má příští rok hospodařit s dluhem 105 miliard korun. A to je v příjmech státního rozpočtu započítané zvýšení sazby daně z přidané hodnoty z dnešních 10% na 14%. Vládní návrh státního rozpočtu počítá i s tím, že začnou platit další reformní zákony připravené koaliční vládou.

 

Petr Nečas /ODS/, premiér a předseda strany, 21. 9. 2011:

Pozitivními body toho návrhu je určitě to, že deficit veřejných financí v příštím roce by poklesl na 3,5 % hrubého domácího produktu. Vláda tak dodržuje svůj slib postupně snižovat deficity.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Pro rozpočet nakonec hlasovali všichni členové Nečasova kabinetu jako jeden muž. Věci veřejné totiž vybojovaly i navýšení peněz pro Státní fond dopravní infrastruktury. Fond získá 41 miliard korun, tedy o 4 miliardy více, než plánovalo ministerstvo financí.

 

Pavel Dobeš /VV/, ministr dopravy, 21. 9. 2011:

Myslím si, že v tuhle chvíli je možné říct, že to bylo asi maximum možného toho, co bylo možné vyjednat.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Jednou z mnoha vad na kráse vládního návrhu státního rozpočtu jsou odhady vývoje české ekonomiky v příštím roce, na kterých je rozpočet postaven. Nečasův kabinet počítá s tím, že ekonomika poroste v příštím roce o 2,5 %. Premiér i ministr financí ovšem připouštějí, že to bude pravděpodobně míň.

 

Miroslav Kalousek /TOP 09/, ministr financí, 21. 9. 2011:

Rozpočet je stavěn na základě červencové prognózy, my nemůžeme vyloučit, že se opakuje jisté déj? vu roku 2008, že bude docházet k ochlazování evropské ekonomiky, budeme připravovat různé krizové scénáře.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Poslanecká sněmovna začne státní rozpočet na příští rok projednávat koncem října a opozice rozhodně nehodlá vládu šetřit.

 

Bohuslav Sobotka /ČSSD/, předseda strany, 21. 9. 2011:

Může dojít k výpadku daňových příjmů a k novému kolu plošných škrtů, které bude muset vláda realizovat během příštího roku.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Nečasově kabinetu se o podobě státního rozpočtu na příští rok nepodařilo přesvědčit ani odbory, ani zaměstnavatele.

 

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS, 20. 9. 2011:

My jsme požádali, aby byla vláda připravena, a ne tak jako tomu bylo v roce 2009, na krizové situace, protože kdyby se naplnila ta naše čísla, tak skutečně dojde k poměrně dost výraznému zhoršení té situace ve veřejných financích.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Podle nejnovější prognózy Mezinárodního měnového fondu má příští rok růst české ekonomiky namísto původních 2,5 % zpomalit na 1,8 %. Zpomalení ekonomiky o 1 % může ve státní pokladně způsobit výpadek v příjmech bezmála 13 miliard korun. Nečasův kabinet se proto už teď musí připravit na úspornější rozpočet. Pane premiére, když jste poskytoval rozhovor deníku MF Dnes 16. července, tak jste v něm, krom jiného, prohlásil. Opět citát: "Skončila doba tupých škrtů a začíná doba ostrých škrtů." Jaký je rozdíl mezi tupým a ostrým škrtem? Poučte nás, nevzdělané novináře.

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Tak zaprvé, já nepoužívám termín nevzdělaný novinář, to je tedy trošku zásah do vlastních řad, pane redaktore...

 

Moderátor (Václav Moravec):

Ano, sebekritický.

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Ne, vás tam nepočítám.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Teď ale tupý a ostrý škrt.

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Ostrý škrt znamená především ty úpravy na výdajové straně státního rozpočtu, které jsou založeny nikoli na nějakém plošném krácení, ale skutečně na rozpočtově stanovených prioritách a také na reformních krocích. To znamená, jsou dány úpravou vlastně zákonů, které sledují základní reformy v oblasti zdravotnictví, sociálního systému, důchodu, daní, ale také vysokoškolského vzdělávání, regulace, deregulace a podobně.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Po této definici je tedy rozpočet roku 2012 rozpočtem tupých nebo ostrých škrtů?

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Nazval bych ho již i rozpočtem ostrých škrtů, které již převažují, ale k těm ostrým škrtům také musíme řadit to, že už opravdu v některých aspektech se jde na dřeň. To znamená, dostáváte se k jistým minimálním číslům, pod které byste již neměl jít, například aby nebyly významným způsobem zasaženy některé veřejné služby anebo významným způsobem bržděn ekonomický růst.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Kde už jste na dřeni? Dojde-li k nějakému škrtání, to znamená, dojde-li k výpadku až 13 miliard, označil byste ho už teď za velmi pravděpodobný v příštím roce ten výpadek?

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Já musím říci, že v tuto chvíli to nikdo neví. Tady je...

 

Moderátor (Václav Moravec):

Ptám se, jestli byste ho označil za pravděpodobný.

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Já ho nemohu vyloučit, nikdo ho nemůže vyloučit. My nemáme žádnou věšteckou kouli, ze které bychom přesně dokázali...

 

Moderátor (Václav Moravec):

Ptám se, jestli je pravděpodobný.

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Já jsem řekl, že ho nemohu vyloučit, tím pádem...

 

Moderátor (Václav Moravec):

Je pravděpodobný.

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

...podle zákonů logiky je možný. Čili může se to opravdu stát, ale na druhou stranu tady jsou zatím ekonomické odhady, které dělá například Evropská komise, Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD, Světová banka. Ty mimochodem zatím odhadují tempo našeho ekonomického růstu více, než je podle nich dělán tento rozpočet, který je dělán na 2,5 procentního bodu. Tyto tři renomované instituce odhadují růst naší ekonomiky rychlejší než 2,5 procentního bodu. Teď je pravda, že Mezinárodní měnový fond z 2,8 % to snížil na 1,8 procentního bodu. My tedy musíme být připraveni na všechno. A já řeknu velmi otevřeně, já jsem tento výrok řekl velmi hlasitě a velmi jasně a velmi zřetelně. Mimo jiné i proto, aby kterémukoliv ministrovi nebo kterékoliv koaliční straně definitivně zašla chuť na představu, že se bude nějak masivně v některé rozpočtové kapitole přidávat. Spíše jsem zvednul varovný prst a říkám, je také pravděpodobné, že budeme možná 12 miliard muset někde hledat v případě poklesu ekonomického růstu o 1 procentní bod.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Vy jste mluvil o těch mezinárodních odhadech. Mezinárodní instituce den po dni zhoršují odhady současného, ale především budoucího vývoje světové ekonomiky. Nejen tedy Mezinárodní měnový fond, o kterém byla řeč, ale právě i Evropská komise. Ta zhoršila výhled evropské ekonomiky pro letošní rok, tempo růstu v eurozóně se na konci roku mezičtvrtletně téměř zastaví. Stačí se podívat na ta data. Hrubý domácí produkt Evropské unie letos podle nejnovější prognózy celkově vzroste o 1,7 %. V příštím roce by se měl pohybovat těsně pod 2 %. Podle části analytiků je i však nejnovější prognóza Evropské komise příliš optimistická. Komise dodává, že nejistota kolem ekonomického výhledu je kvůli současné situaci vysoká. Zpomaluje globální ekonomika, nedaří se zatím vyřešit dluhovou krizi. Existují tak rizika pro další zhoršení. Prognóza obsahuje, a to už uvidíte sami, i inflaci. Evropská centrální banka chce inflaci držet u hranice 2 % v eurozóně, avšak podle Komise zůstane nad touto hranicí do konce roku. Meziroční inflace pro letošek podle Evropské komise bude v eurozóně ve výši 2,5 %. V celé evropské sedmadvacítce se má inflace přiblížit k hranici 3 %. Když se český premiér Petr Nečas, který je hostem dnešních Otázek, podívá na ty další odhady, vy tedy už teď připravujete, řekněme, krizovou variantu rozpočtu na příští rok a říkáte ministrům, vy musíte ušetřit ve svých rozpočtech, a dal jste nějaké úkoly konkrétním ministrům, kde se ještě nejde na dřeň a kde v jejich rozpočtech zůstávají nějaké drobné volné?

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

My samozřejmě musíme být připraveni na všechny situace. Na druhou stranu teď začít vykládat, kdy ten rozpočet ještě neprošel ani prvním čtením parlamentu. To znamená, kdy je schválena vůbec jeho bilance. To znamená objem příjmů, objem výdajů a deficit, tak je opravdu naprosto předčasné. Ale my velmi korektně říkáme: ano, prognóza může být přehodnocena, my teď budeme samozřejmě velmi netrpělivě čekat na makroekonomickou prognózu, která je v říjnu a která samozřejmě bude v lednu. Ta lednová bude klíčová, proto zda případně budeme dělat úpravy ve státním rozpočtu, ale udělal bych příklad...

 

Moderátor (Václav Moravec):

Když tedy, promiňte, lednová prognóza ukáže, že ekonomický růst bude rozhodně nižší než 2,5%, na kterých je postaven ten státní rozpočet na příští rok, tak v lednu vaše změna přijde s těmi škrty, aby se zbytečně neplýtvalo hned na začátku roku a pak jste třeba...

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Nemusí to být nezbytně škrty. Může se také ukázat, že naopak díky lepšímu vývoji úroků potřebujeme na některé výdaje nižší objem peněz. Já bych chtěl připomenout letošní rok a loňský rok. V loňském roce bylo rozpočtováno na tzv. dluhovou službu, to znamená na splátku úroku ze státních dluhopisů, 76 miliard korun. Tím, že jsme dělali rozumnou rozpočtovou politiku, která byla věrohodná pro mezinárodní finanční trhy, tak jsme ušetřili 28 miliard korun. A v loňském roce, přestože celkový objem veřejného dluhu za rok 2010 byl vyšší než za rok 2009, tak jsme na úrocích zaplatili o 18 miliard méně než v roce 2009. Stejným způsobem to zřejmě bude i letos, že zaplatíme například na dluhové službě méně, a proto i při poklesu tempa ekonomického růstu, respektive problému s vybíráním některých typů daní, tak nebudeme muset dělat škrty, protože máme velmi v uvozovkách "levné" dluhopisy. My i díky tomu, že se zlepšil rating České republiky, že politika vlády pod mým vedením má důvěru mezinárodních ekonomických kruhů, tak platíme velmi nízké úroky, a tím šetříme výdaje státního rozpočtu.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Přesto vám to asi nemůže stačit na případný výpadek 13 miliard.

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Klidně může, já jsem uvedl ten příklad loňského roku.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Vy si myslíte, že opravdu...

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Tehdy bylo rozpočtováno 76 miliard a 28 miliard se ušetřilo.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Ale podíváte-li se na to, že resorty jasně říkají: "My ještě budeme potřebovat nějaké dodatečné peníze, se kterými stále ti ministři operují, viz krizová situace Šluknovsko, situace ve vězeňství nebo ministr dopravy i po těch přidaných 4,5 miliardách jasně říká: "Je to málo." Přijdeme o evropské peníze?

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Obecně platí, že v případě, že se snižují příjmy státního rozpočtu, tak můžete reagovat 3 způsoby. Způsob první je úpravou legislativy. Zmenšit objem mandatorních, především sociálních výdajů. Cesta druhá je navýšit příjmy například tím, že je upravíte směrem nahoru, některé daňové tituly, především nepřímé daně, které nemají brzdící vliv na růst ekonomiky.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Vaše oblíbená DPH?

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Ano. A třetím způsobem je opravdu osekání některých zbytných výdajů států. Zpravidla se jde cestou kombinace všech 3 těchto cest a zpravidla by touto cestou šla i česká vláda v případě, že se tento problém objeví.

 

Moderátor (Václav Moravec):

A muselo by to být asi na začátku roku – leden, únor.

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Mohlo by to být i v průběhu roku, protože zaprvé my již na příští rok snižujeme vládní spotřebu o 2,4 % proti letošnímu roku. Málokdo ví, že výdaje státního rozpočtu se ve svém celkovém objemu v příštím roce nezvyšují proti letošnímu roku. To je poměrně rozpočtová revoluce, která naprosto zapadla, protože posledních 20 let se zpravidla každý další rok výdaje státu zvyšovaly proti předchozímu roku. My skutečně držíme velmi rozumnou, velmi úspornou politiku a samozřejmě pokud by ta situace ukazovala, že je nutné razantně zasáhnout do státního rozpočtu a udržet ten schodek na příští rok pod 3,5 % HDP, tak já jsem již před několika měsíci, a tuším, že to bylo dokonce v pořadu tady u vás, připustil, že je znovu na stole debata o tom, aby se sazba DPH nesjednotila na 19 %, v možnými výjimkami, např. pro léčiva.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Vy jste "ano" to řekl už tady před časem. K tomu se ještě dostaneme. Dalším hostem Otázek, ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Miroslav Zámečník. Vítejte po čase v Otázkách. Pokud byste měl teď říci, je pravděpodobné, že vláda se těm zásadním škrtům a restrikcím nevyhne?

 

Miroslav Zámečník, ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády:

Já se obávám, že skutečně v nějaké podobě bude muset být rozpočet v příštím roce korigován. Nemusí to být hned na začátku roku. Skutečně se ukazuje, že ty prognózy růstu jdou vesměs směrem dolů. My budeme chytřejší, až uvidíme, jakým směrem se bude hýbat německá ekonomika. Zda se potvrdí ty velmi slabé ukazatele, které byly za 2. kvartál. Zda to nebyl jenom nějaký jednorázový výkyv, ale prostě česká ekonomika, jak už bylo řečeno, poprvé za dlouhou dobu skutečně je tam velmi malé nominální snížení celkových výdajů státního rozpočtu, tuším asi o 1 miliardu korun. Takže z této strany žádný impuls nepřijde. Spotřebitelská poptávka, od toho bych také příliš mnoho nečekal. Samozřejmě při té perspektivě nějakého slabšího růstu investice také nemají žádný potenciál dát té české ekonomice růstový impuls. A zůstává export. Jestliže se bude zpomalovat růst dovozní poptávky v Německu obrovsky závislé, ale hlavně je závislé na exportu jako takovém, takže vlastně dneska ta česká ekonomika jde do období, kdy chodí na jedné noze, což víme, že moc nefunguje a navíc ten export může začít váznout. Zhruba stejným kanálem, byť ne tak razantně a dramaticky jako v roce 2009, resp. na konci roku 2008.

 

Moderátor (Václav Moravec):

I když se teď podíváme na data, připomeneme si schodek státního rozpočtu plánovaný na příští rok – 105 mld. Kč. To je deficit státního rozpočtu v roce příštím, přepočteno na HDP se pohybujeme někde kolem 3,5 procentního bodu. Když se podíváte, Miroslave Zámečníku, na ten státní rozpočet na rok příští, ve kterých resortech ještě existuje prostor pro úspory, aniž by se to dotklo výrazně fungování státu, zajištění sociálních služeb, jak o tom mluvil premiér Petr Nečas?

 

Miroslav Zámečník, ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády:

Tady je jedna věc. Je dobré si uvědomit, že vlastně to kalkulování schodku, jak jsem si všiml, tak vláda hodlá cílit schodek na úrovni 3,5 % HDP, jestliže dojde k deceleraci ekonomického růstu. Doufejme, že se nedostane česká ekonomika do recese, ale řekněme, že tam bude nějaký výpadek proti těm červencovým prognózám o 1,5 %. Tak pochopitelně nejde jenom o to, že poklesnou ty příjmy, jak už říkal pan premiér, zhruba těch 12 mld. při 1% poklesu růstu, tempa růstu, ale vlastně bude nižší ten nominální HDP, takže v zásadě budeme muset něco udělat na výdajové straně tak, aby se 3,5 % dalo dosáhnout.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Teď mluvíte o škrtech? Výdajová strana, to jsou…

 

Miroslav Zámečník, ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády:

To nejde jenom o příjmy, protože na té příjmové straně popravdě řečeno řekněme si jasně, že byť jsme exportně orientovaná ekonomika, tak ta manipulace s DPH zase nám oslabí spotřebitelskou poptávku. Ta byť nemá tak velkou váhu, jako je v západních ekonomikách, tak samozřejmě prostě tahle operace dál snižuje tempo růstu HDP a zase máme čitatel a jmenovatel, takže si to spočtete snadno sami.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Ty škrty. Ve kterých oblastech?

 

Miroslav Zámečník, ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády:

Na výdajové stránce já stále ještě postrádám jednoznačný příklon k tomu, aby se soutěžilo transparentně, abychom měli jednoznačný příklon k tomu, že se bude nakupovat na základě smluv o sdružení. V ideálním ...se celý vládní sektor připojil do toho minimálně na úrovni resortu, kde ty úspory jsou poměrně významné, a to samozřejmě nebolí na té sociální straně vůbec. Samozřejmě bolí to některé dodavatele a mění to navyklé konvence, které je třeba změnit a měli jsme je změnit už dávno.

 

Moderátor (Václav Moravec):

A to myslíte, že uspoří dostatek peněz, aby v roce příštím skončil rozpočet tím plánovaným deficitem 3,5 % HDP?

 

Miroslav Zámečník, ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády:

Samozřejmě tohle nebude stačit, ale když se podíváme jenom na celkový potenciál úspor, já jsem se díval trochu na zdravotnictví a srovnání toho, co se dosáhlo lékovými aukcemi v Holandsku, tak to jsou miliardové částky. To je jenom za jeden resort, kde se dá ušetřit při postupném náběhu, řekněme, miliarda, miliarda a půl přes ty hromadné nákupy, a to se nebavíme ještě o zdravotnickém materiálu. Pakliže jsou nějaké plánované investice, tak je vysoutěžit pořádně. To jsou prostě peníze, které znamenají, že nemusíte programově začít škrtat na projektech, omezovat věci, které byly připravovány dlouho a jaksi té ekonomice to vůbec neublíží.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Konstatuje pro tuto chvíli člen Národní ekonomické rady vlády, ekonom Miroslav Zámečník. Souhlasíte s tím, že to transparentní soutěžení, pana premiére, by mohlo přinést ty peníze, že jste ještě málo důslední právě v tom, aby se zbytečně ty veřejné státní peníze neutrácely?

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Já musím říci, že s tím souhlasím. Nemohu s vámi souhlasit s tím, že jsme málo důslední. Naopak. Šířeji se teď používají například elektronické aukce. Jednotlivé ústřední orgány státní správy, ministerstva, úřady apod., například nakupují různé služby, dodávky elektrické energie, plynu apod., a šetří v desítkách procent. Úřad vlády například takto nakoupil nové dodávky elektrické energie a ušetřil proti předchozím období 30 % nákladů ročně za nákup elektrické energie. Čili, je tady vidět, že tady ty úspory opravdu jsou a můžeme si to dokonce lehce spočítat. Veřejná správa každý rok zadává veřejné zakázky za zhruba 500 mld. korun. Kdybychom transparentnějšími soutěžemi a důslednějším tlakem na dodavatele, což chceme a budeme dělat, a pamatuje na to i nový zákon o veřejných zakázkách, který chceme schválit ještě na podzim letošního roku, ušetřili pouze 3 %, tak to máme 15 mld., a většina z toho jde o státního rozpočtu, a máme vlastně vykryté ty problémy s poklesem ekonomického růstu.

 

Moderátor (Václav Moravec):

A vy věříte, pane premiére, tomu, že opravdu, když se změnil zákon o veřejných zakázkách, tento zákon schválíte ve vládní podobě, když už teď v rámci připomínkového řízení v Poslanecké sněmovně ten zákon o veřejných zakázkách čelí kritice organizací, které se zabývají korupcí a transparentním fungováním veřejné a státní sféry jasně říkají. Pozměňovací návrhy poslanců, konkrétně Milana Urbana z ČSSD a Petra Bendla z ODS zavání lobbistickými zájmy. Cítíte to tak? Je tato kritika oprávněná?

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

V mnoha ohledech je. Já vůbec nepopírám…

 

Moderátor (Václav Moravec):

Takže připouštíte, že poslanci podléhají těm lobbistickým tlakům?

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Nemusí podléhat lobbistickým tlakům. Mohou být prostě přesvědčeni, že něco je správně, a něco je špatně. To nejsou hlasovací stroje. Oni mají právo na vlastní názor, ale já jsem přesvědčen, že ta výsledná podoba zákona o veřejných zakázkách půjde jednoznačně správným směrem. Chtěl bych také připomenout, že ten zákon šel do vlády…

 

Moderátor (Václav Moravec):

Vy byste měl…

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Promiňte, říct jenom jedno číslo. Šel do vlády, kdyby měl 600 nevyrovnaných připomínek. To znamená, že ta jeho legislativní komplikovanost, těžkost byla zjevná už ve chvíli, když jsme ho schvalovali ve vládě. Ale já jsem přesvědčen, že ta výsledná podoba po schválení nebo neschválení případných pozměňovacích návrhů bude jednoznačně pozitivní.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Vadí vám ty pozměňovací návrhy, o nichž mluvím? A přijde vám, že rozmělňují zákon o veřejných zakázkách?

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Některé pozměňovací návrhy rozmělňují, některé ho vylepšují. Návrh, o kterém mluvíte vy, ano, spíše přičítám tomu, že je rozmělňovací.

 

Moderátor (Václav Moravec):

A nebudete s ním souhlasit, byť je pod ním podepsán váš poslanec?

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Mně je úplně jedno, kdo je pod tím podepsán.

 

Moderátor (Václav Moravec):

To by vám nemělo být jedno, je to váš poslanec.

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Když je dobrý návrh, je potřeba ho podpořit ale naleznout na něm koaliční shodu. Když je špatný návrh, není důvod ho podporovat.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Byla o tom řeč v případě, že v příštím roce klesne resp. vypadne z příjmů až 13 mld. Kč ve státním rozpočtu kvůli zpomalení ekonomiky v ČR, tak by mohlo dojít i k znovu debatě o sjednocení DPH. Plánuje se původně na 17,5 %, tak je schválený návrh, ale že by se DPH sjednotila na procentech 19. DPH patří mezi nejsnáze vybírané daně. Vy už to ostatně uvidíte na svých obrazovkách, kolik miliard korun získal v jednotlivých, resp. v uplynulých letech český státní rozpočet právě na DPH. V roce 2009 to bylo téměř 177 mld. Kč. Podle propočtů, které mají Otázky k dispozici ale, když se podíváme na to, že sjednocení DPH na 17,5 % přinese méně státnímu rozpočtu, zhruba o 5 mld. podle těch propočtů než stav, který bude v roce příštím, kdy budou 2 sazby DPH, snížená 14% a 20%. Pane premiére, kdybych vám přinesl návrh. Proč sjednocovat sazbu daně na 19 %? Nechte 2 sazby. To znamená, odstupte od svého sjednocení na 17,5 %, budete mít dalších 5 mld. příjmu víc.

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

To je samozřejmě velmi hypotetické číslo, protože musíte vycházet také ze struktury spotřeby. To znamená, kde změna sazby DPH např. utlumuje poptávku, a kde ji například neutlumuje. Čili, ta čísla při výběru DPH jsou velmi teoretická. Počkejme si raději na konkrétní čísla.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Zeptám se jinak. Kdyby to fungovalo, jste ochoten ustoupit od sjednocení DPH v jedné jediné sazbě, protože ČR, když se podíváme na další graf nebo na další grafiku, tak ta nám ukazuje, že ČR bude po Dánsku 2. zemí, kde bude jednotná sazba DPH. Vidíte sami, Dánsko jediná sazba na 25 %. Jiné země mají 2, např. sousední Německo 7, a snížená 19% základní, ale některé země dokonce i 3: Maďarsko, Polsko. Sami to vidíte na svých obrazovkách. Připouštíte, že by mohla zůstat ve hře ta varianta 14% DPH, jako snížená sazba, a 20%?

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Považuji za krajně nepravděpodobnou. Cesta ke sjednocení sazby je správná právě proto, že se zamezuje komplikacím v daňovém systému. Zjednodušuje se výběr daní. Zmenšuje se prostor mimochodem pro různé lobbistické tlaky, aby ta nebo ona položka byla zařazena do té snížené sazby DPH.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Neustoupíte tedy od sjednocení DPH?

 

Petr Nečas, premiér ČR a předseda ODS:

Já to považuji za krajně nepravděpodobné, prostě protože to není politicky a ekonomicky rozumný krok, prostě není. Jestliže jsme se dohodli na trajektorii, která končí sjednocenou sazbou DPH, já ji považuji za správnou, mimochodem je i v souladu s programem občanských demokratů. To, o čem jsem ochoten se bavit, je právě ona výška sazby.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Pokud jsou ochotni se bavit Věci veřejné.

 

Moderátor (Václav Moravec):

Jsme ochotni se bavit o všem. Zatím jsme se nedohodli. Je možné, že se nedohodneme, ale ta ochota bavit se tady bezesporu od všech koaličních partnerů je. Muselo by to ale znamenat, že veškerý nadvýběr z DPH, především v průběhu příštího roku, by nebyl rozpuštěn v běžných výdajových kapitolách. Já, pokud jsem zvednul otázku sjednocení DPH na 19% sazbě, tak to je to A. Já k tomu okamžitě, i tehdy u vás v pořadu, jsem dodal B. To znamená, veškerý výběr navíc by šel ve prospěch důchodového účtu. My totiž důchodový účet máme s deficitem. Šel by tedy na snížení takzvaného strukturálního deficitu. Ten je podstatně vážnější než deficit, který vám ve státním rozpočtu vzniká v důsledku ekonomického cyklu, kde je

Zdroj: CT24.cz

DISKUZE 0 příspěvků
Vstoupit do diskuze

[ zpět ]

VyhledáváníPřihlášení


Odkazy

 Petr Beitl

Poslanec PS PČR

 

blog.idnes.cz

ODS Jablonec nad Nisou, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 910 980 110, GSM: 603 489 934, E-mail: os.jablonec@ods.cz