2023

26. března


Liberecká ODS www.ods.cz napište nám

Aktuálně:

15.3.2022

NOVINKY ODS

Více ]

28.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

21.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

17.1.2022

NOVINKY ODS

Více ]

19.11.2021

NOVINKY ODS

Více ]

archiv novinek ]


Aktuality:


[ zpět ]

Petr Nečas: Partie

30.8.2010

Moderátor:

Dobrý den. Vítejte u první po prázdninové Partie. Vláda Petra Nečase má důvěru sotva tři týdny, prakticky denně nás ale členové kabinetu zásobují představami o tom, kde chtějí příští rok škrtat. Souběžně snad nemine den, aby někdo nehrozil stávkou nebo arbitráží. Úsporný rozpočet na příští rok je přitom podle ministrů teprve předehrou tomu, co nás čeká v dalších letech. Právě o tom, co chce vláda dělat s našimi penězi bude i naše Partie. Ve studiu vítám premiéra Petra Nečase. Dobrý den.

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Hezké dopoledne.

 

Moderátor:

Pane předsedo, první vlna škrtů alespoň podle médií dopadne na státní zaměstnance. Proč zrovna na ně?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Dopadne na celý státní rozpočet, tedy včetně státních zaměstnanců respektive zaměstnanců veřejného sektoru, kteří jsou placeni ze státního rozpočtu. Ten vývoj je takový, že my musíme samozřejmě snížit výdaje státního rozpočtu. Tady, když si vezmeme výdaje na platy a odvody na sociální a zdravotní pojištění, tak ve státním rozpočtu to představuje 180 miliard korun. To znamená ani této části státního rozpočtu se to nemůže vyhnout. Za druhé platí to, že v loňském roce se snižovaly mzdy v podnikatelském sektoru v tisících a tisících firem. Statisíce, možná miliony našich spoluobčanů zažily v těch minulých měsících, respektive letech zmražení nebo dokonce snížení své mzdy. A i veřejný sektor musí dýchat s ekonomikou, nejenom podnikatelský sektor, ale i veřejný sektor. A za třetí je to míra vztlaku na to, abychom měli efektivnější veřejný sektor, abychom měli efektivnější státní správu. Jinými slovy o něco méně, ale o to lépe placených lidí než dnes.

 

Moderátor:

Pane premiére, jste přesvědčen, že plošným škrtem, když řeknete na všech ministerstvech o 10 % méně na platy, je možné tlačit na efektivitu? Protože to přeci neodráží to, jestli ten konkrétní úřad už efektivně nepracuje.

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Já jsem přesvědčený, že tato námitka by byla správná, kdybychom přišli se škrtem 20 nebo 25 % a více procent. 10 %, myslím si, z hlediska úspor státního rozpočtu a jako tlak na zvýšení efektivity je podle mého názoru přiměřené a správné.

 

Moderátor:

Těch 10 % je konečné číslo, protože vy jste si nenápadně do programového prohlášení napsali, že to bude nejméně o 10 %?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

V tuto chvíli je dohoda, nemyslím si, že se změní na 10 %.

 

Moderátor:

Vláda nebo jednotliví ministři říkají, bude to mix na jedné straně snižování platů a na druhé straně propouštění úředníků nebo státních zaměstnanců. Máte představu, jaký podíl bude tady těch složek?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Ve skutečnosti je možné jít dvěma krajními postoji. První je skutečně plošně všem snížit platy o 10 %, druhý je snížit početní stavy o 10 % a tím vlastně zachovat u těch zbývajících stávajících platovou úroveň. Myslím si, že u drtivé většiny resortů to bude mix těchto opatření, ale směřující spíše k tomu, že bude založen spíše na větším propouštění na větším omezení počtu zaměstnanců. Ale to je na rozhodnutí každého jednotlivého ministra jako vrcholového manažera.

 

Moderátor:

Předpokládám, že s vámi jednotlivý ministři konzultují svoje kroky, takže máte představu, kolik zaměstnanců státní správu opustí?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Samozřejmě v tuto chvíli běží intenzivní příprava rozpočtu v jednotlivých resortech. Já jsem přesvědčen, že to číslo se bude pohybovat někde mezi 5 - 8 %.

 

Moderátor:

Z jakého čísla to počítáte, protože já, když jsem se pokoušel najít počet lidí, které státní správa zaměstnává, tak jsem nacházel dost různá čísla od nějakých 67 tisíc zaměstnanců ústředních orgánů po řádově stovky tisíc, když se do toho započítají hasiči, vojáci a podobně?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Ano, ta čísla jsou uváděna někdy velmi rozdílně, proto já nuceně mluvím o zaměstnancích veřejného sektoru, kteří jsou placeni ze státního rozpočtu, protože ne všichni zaměstnanci, kteří dostávají prostředky na své platy ze státního rozpočtu, jsou současně státními zaměstnanci v tom užším slova smyslu, respektive stáními úředníky. Ne vždy tomu tak je.

 

Moderátor:

Takže se bavíme o zhruba 5 - 8 % z 67 tisíc, které zaměstnávají přímo státní úřady?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Řekl bych, že to bude 5 - 8 % celkově v počtech osob, kteří jsou placeni ze státního rozpočtu.

 

Moderátor:

Vy jste měl v minulé vládě na strasti ministerstvo práce a sociálních věcí. Uměl byste tam najít těch 5 - 8 % zaměstnanců, kteří podle toho jak to popisujete, nepracují efektivně?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Nejde o ty konkrétní zaměstnance. To bych odlišil. Jde o efektivní práci těch jednotlivých institucí, struktur a úřadů. To za pravé. Za druhé my jsme provedli toto snížení a mimochodem tam, kde se zaměříte paradoxně spíše než na řadové zaměstnance, na počty vedoucích pracovníků, tak my jsme dokázali na ministerstvu práce a sociálních věcí snížit počet vedoucích pracovníků v podobě vedoucích oddělení a ředitelů odborů prakticky o jednu třetinu. Ve chvíli, kdy spíše omezíte počet vedoucích pracovníků, kteří mají z pravidla výrazně vyšší platy, tak o to menší je potom dopad na ty řadové pracovníky.

 

Moderátor:

Pokud se teď diskutuje o tom, že se budou snižovat platy státním zaměstnancům, tak ministr práce a sociálních věcí přišel téměř s revolucí, jakým způsobem budou ty platy počítány. Není to kontraproduktivní, když na jednu stranu jede pouze o to, najít 10 % úsporu, rovnou měnit celý systém a destabilizovat situaci ve státní správě?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Myslím si, že jsou zbytečně silná slova. Nevím, proč mluvit o destabilizaci.

 

Moderátor:

Cituji názory.

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Tak to je přesné, tak to uveďte jako názory odborů. Jsem se bál, že jsou to vaše názory, pane redaktore.

 

Moderátor:

Já jako moderátor diskuze nemám žádné názory samozřejmě.

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Tak přidal jste v tomto názory odbodů, ale já očekávám od moderátora, že má názory. Já jsem přesvědčený, že to destabilizaci nepřinese. My velice intenzivně jednáme, mimochodem jednáme i s představiteli odborů. Já jsem se jenom v tomto týdnu sešel několikrát s předáky odborových svazů i s panem předsedou Českomoravské federace odborových svazů. Ta diskuze na pracovní úrovni, i na úrovni vedení těchto odborových svazů, zastupující tyto odborové zaměstnance veřejného sektoru a představitelů vlády bude pokračovat i v následujících dnech a týdnech. Není hotová varianta, která by teď byla předložena například před zástupce odboru ve smyslu tady to je, ať se vám to líbí nebo na, tak tahle to bude. V žádném případě. Jednáme, posloucháme argumenty, diktujeme velmi intenzivně. Budou zpracovány i jednotlivé podvarianty. My rozumíme tomu, že se to zaměstnancům veřejného sektoru nelíbí. Komu by se líbilo snižování platu, ale opravdu platí to, co jsem řekl. Jestliže ekonomika jde dolů, jestliže klesají příjmy státního rozpočtu z důvodů ekonomického poklesu, tak ten veřejný sektor musí dýchat s ekonomikou.

 

Moderátor:

Pane premiére, ptám se na to, jestli, protože předpokládám, že státní zaměstnanci rozumí tomu, že pokud šetří celý stát, tak že přijdou o 10 % platu, ale zdali by pro ně nebylo stravitelnější, kdybyste vzali platové tabulky, odečetli od nich těch 10 % a řekli jim ano tohle je naše úsporné opatření a dopadá plošné spravedlivě na vás na všechny.

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Já jsem přesvědčen, že je nezbytné a pan ministr práce Drábek má v tomto moji podporu, se zamyslet i nad určitou systémovou změnou. Ten systém, který byl zaveden v placení ve veřejném sektoru, byl zaveden před více než 15 lety a má samozřejmě svoje mouchy, které se odhalili v tom dalším vývoji. On nevytváří příliš předpoklady pro to, aby výrazně od sebe odlišen velmi výkonný pracovník od málo výkonného pracovníka nebo dokonce pracovníka, který je tak tak balancuje k hraně, že už by lépe bylo, kdyby na tom místě nebyl. Takže z tohohle pohledu větší tlak na efektivitu i v posílení principu zásluhovosti v tom veřejném sektoru, tak je podle mého názoru správný.

 

Moderátor:

Tak jak to popisujete, by znamenalo, že na vedoucích místech v jednotlivých státních úřadech pracují kvalitní manažeři, kteří umí nezaujatě posoudit kvalitu práce svých podřízených. Jste přesvědčen, že státní správa má takhle dobré manažery?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Nejsem o tom přesvědčen, ale právě proto říkám, že začít se musí u těch manažerů. Proto jsem právě mluvil o tom, že bychom se třeba měli zaměřit spíše na snižování počtu těch vedoucích pracovníků, než řadových pracovníků, ale každý ten manažer má vůči té struktuře svého nadřízeného. To znamená, že ten tlak musí opravdu začít tím, že bude tlak na efektivitu na manažera, který je podřízený jinému manažerovi a takto to postupně bude pokračovat směrem dolů.

 

Moderátor:

Pokud ještě zůstanu u názoru odborářů, abyste mi nevkládal do úst něco, co není přímo můj názor, tak říkají, že ve státní správě posuzovat efektivitu je poměrně ošidná záležitost. Podle čeho byste úředníka posoudil? Podle počtu razítek nebo podle počtu rozhodnutí, která udělá? Jaká kritéria je vůbec možné uplatnit na zaměstnance státní správy?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Myslím si, že je to možné. Je možné vypočítat efektivitu mimo jiné i z objemu vykonávaných činností, který tady je a počtem lidí. Je to prostě standardní výpočet produktivity práce, to zaprvé. Za druhé i ten tlak na tu efektivitu vytvoří mimo jiné tlak na to, abychom se podívali, zda náhodou zbytečně nevykonává státní správa některé činnosti, které vykonávat nemusí. Zda náhodou nemáme někde zbytečně komplikované a složité předpisy. Zda náhodou nejede ten státní aparát jenom proto, aby produkoval něco pro svoji samou produkci, co ani nemá prakticky pozitivní dopad pro život v této zemi. Čili, ten tlak na efektivitu, včetně snižování výdajů, tak povede i k tomu, abychom měli efektivnější státní správu z hlediska počtu různých nařízení, vyhlášek, zákonů, předpisů, různých úkonů, které se musí povinně dělat, různých hlášení vyplňování různých dotazníků a podobně.

 

Moderátor:

Jenom aby jediný efekt toho tlaku na efektivitu, rovná se omezování platů státních zaměstnanců, nevyústil v tom, aby když přijdu na úřad, tak tam budou sedět naštvané úřednice a naštvaní úředníci, kteří budou totálně demotivovaní a promítnou tu svojí frustraci z nižší mzdy na mě jako klienta?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Já jsem přesvědčen, že k tomu to nedojde. Drtivá většina zaměstnanců státního sektoru jsou profesionálové. A mimochodem v podnikatelské sféře se to týkalo statisíců lidí, ne-li milionů, které měly poklesy platů z důvodů poklesu ekonomické výkonnosti jejich firem. I stát je jakási firma, byť v uvozovkách. Jestliže dochází k tomuto ekonomickému útlumu a poklesu obejmu platových prostředků v podnikatelské sféře, tak ten veřejný sektor není žádný izolovaný ostrov, který stojí stranou. I ten musí dýchat s ekonomikou.

 

Moderátor:

Ale těm státním zaměstnancům říkáte příští rok vám sebereme 10 %, další tři roky objem mezd neporoste, takže reálně bude klesat, pokud bude nějaká inflace. Myslíte, že to je situace, za které opravdu kvalitní vzdělaný úředník zůstane ve službách státu nebo se poohlédne po něčem jiném?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

To bude ukázka manažerské schopnosti jednotlivých ministrů a jejich týmů, aby právě tyto kvalitní lidi udrželi, protože ten tlak povede k tomu, že budeme mít méně, ale o to kvalitnějších a lépe placených úředníků ve státní správě. A to je ten, myslím si, správný krok. To znamená tlak na kvalitu a efektivitu. Budeme jich mít méně, ale to neznamená, že oni budou mít menší platy.

 

Moderátor:

Pane premiére, představte si, že jste řadový, ale kvalitně pracující referent. Znáte svého nejbližšího šéfa, máte o něm určitě pochybnosti, vedle toho vás teď předseda vlády přesvědčuje, že kdesi na špičce té špičkové pyramidy je špičkový manažer jménem ministr, který ohlídá, aby celý ten úřad fungoval efektivně a aby vaše práce byla správně ohodnocena. Věřil byste tomu?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Já bych na to odpověděl tak, že více než 4 miliony lidí pracuje v podnikatelském sektoru. Ať už jako osoby samostatně výdělečně činné nebo drtivá většina z nich jako zaměstnanci. A ti jsou tomuto tlaku vystaveni dnes a denně, 365 dní v roce každý rok. Takže představa, že ten veřejný sektor je něco jiného. I oni se přeci na to můžou dívat stejným způsobem. Jsme přesvědčený v té soukromé firmě, ať již v průmyslu, v obchodu, ve službách, že ten člověk nade mnou je ten správný manažer, že někde na vrcholku sedí ten správný manažer, který umí dělat tlak na efektivitu a že ten mě jenom nezkrouhává plat bez příčiny. Čili, toto je úplně za stejných podmínek, jako je to v tom podnikatelském sektoru.

 

Moderátor:

Každý ministr má ušetřit příští rok 10 % v něčem, co se nazývá provozní výdaje. Co si pod tím máme představit pod tím provozním výdajem?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Je to trošku státní rozpočtová hatmatilka. Provozní výdaje jsou, když bych to definoval, neinvestiční výdaje nepersonálního charakteru.

 

Moderátor:

Teď už tomu dokonale rozumíme všichni.

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Naprosto rozumím tomu. Já jsem to úmyslně trochu zlehčil. Když to řeknu velice zjednodušeně a uvedu to na praktických příkladech. Jsou to výdaje například na topení, na elektřinu, na údržbu budov, na jejich správu, na úklid. Čili, jsou to výdaje, které slouží na zajištění chodu těch jednotlivých úřadů, včetně nákupu materiálů a podobně.

 

Moderátor:

To znamená, že ministři budou šetřit i na topení a budou se modlit, aby byla teplejší zima?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

To je, myslím si, hodně zlehčené. Ale když použiji té logiky naší předcházející diskuze, tak jestliže se někde sníží o 10 % počet zaměstnanců, tak to znamená, že potřebujete o 10 % méně kanceláří, o 10 % méně zapnutých počítačů spotřebovávajících elektrickou energii a tak dále. Čili, i ty provozní výdaje jdou snižovat.

 

Moderátor:

Ministr dopravy Vít Bárta ve čtvrtek novinářům poměrně názorně předvedl, za co všechno umí centrální úřady utrácet. Jak jste vnímal ta jeho vystoupení?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Já se přiznám, že jsem ho neviděl toto vystoupení. To opravdu abych sledoval každé mediální vystoupení každého z ministrů vlády, tak to bych asi nedělal nic jiného. Ale to že je možné tady vyvíjet tlak na efektivitu, že i v té oblasti provozu je možné naleznout úspory je mimo vší pochybnost. Opět každá soukromá firma v této zemi to ví, že má nějaké provozní výdaje. Určitě se vsadím, pane redaktore, že i televize Prima snížila provozní výdaje a že je snížila možná více než o těch 10 %.

 

Moderátor:

Já naštěstí nemohou komentovat rozhodnutí managementu televize Prima. Když se vrátím k Vítu Bártovi. Předpokládám, že asi jste neviděl tiskovou konferenci, ale dostaly se k vám nějaké informace o předražených bonbónech, zbytečných propagačních předmětech a podobně. To je standard státní správy?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Já pevně doufám, že ne. A pokud se tyto věci někde děly, tak je dobře, že jsou vytaženy na světlo, že jsou zveřejněny a že bude, doufám, vyvozena personální odpovědnost.

 

Moderátor:

Ony ty věci se tam děly za předchozích ministrů, které nominovala ODS, nebo byli přímo jejími politiky. Ti samí ministři teď říkají, že to bylo pod jejich rozlišovací schopnost. To je běžný přístup ministrů za ODS?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Není to běžný přístup ministrů za ODS, ale na druhou stranu tady bych řekl jednoznačně, představa, že jako ministr práce a sociálních věcí jsem kde a jak a zda vůbec jsou nakupovány nějaké bonbóny to opravdu v resortu, který má třeba 20 tisíc zaměstnanců je opravdu hodně přehnané. To dělá subalterní úředník, ale to nesnímá politickou zodpovědnost daného vrcholového činitele příslušného ministerstva. Mimo vší pochybnost a bez ohledu na to, z jakého je politického zabarvení.

 

Moderátor:

Vy jste říkal, že doufáte, že bude vyvozena i personální odpovědnost. Pokud se nepletu, tak Vít Bárta ji vyvodil a ti úředníci, kteří na ministerstvu dopravy po jeho rozhodnutí skončili, zamířili do ministerstva zemědělství, které shodou okolností vede politik ODS?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Nemám tyt informace a myslím si, že tyto vaše informace se nezakládají na pravdě, že by pan ministr Bárta odvolal některé úředníky, kteří za toto nesou zodpovědnost a ti přešli na ministerstvo zemědělství. Já tyto informace nemám. Myslím si, že spojujete několik věcí, které spolu takto nesouvisí.

 

Moderátor:

Předpokládám, že kolegové z Mladé fronty dnes si ověřili ty informace, které takhle zveřejnili.

 

Moderátor:

Mladá fronta dnes i Prima ne vždy podává správné informace.

 

Moderátor:

Takže Mladá fronta dnes neuváděla správné informace?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Já nevím, jaké informace uváděla. Říkám, že v případě, že to uváděli takto, tak podle mých informací tomu tak není.

 

Moderátor:

Chystáte podobný audit, jako zadal ministr dopravy také na svém resortu, na úřadu vlády?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Děláme tam vyhodnocení efektivity jednotlivých kroků a samozřejmě úsporné kroky, o kterých mluvíme, se nevyhnou ani úřadu vlády. I na úřadu vlády se bude snižovat minimálně o 10 %, ale spíše o více procent.

 

Moderátor:

Počet zaměstnanců?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Počet zaměstnanců. Ano.

 

Moderátor:

Ještě před týdnem to vypadalo na zásadní střet. Podle ministra financí Miroslava Kalouska se vláda dohodla na povodňové dani. Podle premiéra taková dohoda nebyla. V patečních Hospodářských novinách už Petr Nečas naznačil, že by si příští rok mimořádnou daň, jak politici s oblibou říkají, dovedl představit. Pane premiére, jaké jsou teď vztahy s ministrem financí?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Jsou takové, jaké byly vždycky. To znamená pracovní a na pracovní bázi fungují a budou fungovat i nadále.

 

Moderátor:

Nepotvrzují se zatím ty dohady, které formulovala část ODS, když se jednalo o vládě, totiž že Miroslav Kalousek se bude chovat příliš autonomně a příliš málo řiditelně?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Já jsem přesvědčen, že pan ministr financí je si vědom, že bez podpory předsedy vlády, když to trochu přeženu, neprosadí ve vládě ani, že po čtvrtku následuje pátek. A zrovna tak je si předseda vlády vědom, že má-li být úspěšná finanční a rozpočtová politika státu, že má úzce spolupracovat s ministerstvem financí. My jsme oba dva v politice dostatečně dlouho a jsme dostatečně profesionální, abychom i přes občasné turbulence jsme si tohoto nebyli vědomi, takže to bude fungovat.

 

Moderátor:

Ty občasné turbulence si vykládáte jak? Jako součást kampaně před podzimními volbami anebo si prostě chce dát ten tým, který má poměrně krátkou dobu důvěru, před sebou spoustu úkolů, který se narýsovaly?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

To je, myslím si, dobrý postřeh a myslím si, že je to kombinace všech těchhle věcí, o kterých jste mluvil. Ano, ta vláda je tady chvíli. Je tady s důvěrou, jak jste řekl v úvodu, teprve třetí týden. 10 z 15 lidí v té vládě vlastně nikdy nesedělo předtím. Dokonce dva subjekty jsou tady politické, které tvoří tu vládu.úplně nové. Řada lidí, kteří přišli do vlády, nemají žádnou politickou zkušenost, je tady trošku namíchání resortu, takže to je docela přirozené, ale také nebudu nalhávat, že tady s vysokou pravděpodobností u některých politických partnerů hraje roli i jejich důraz na komunální volby a oni tak řadu věcí podřizují komunálním volbám.

 

Moderátor:

To by vysvětlovalo, proč zřejmě nejhlasitěji sedá vztah mezi dvěma politickými matadory?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Já bych řekl, že si nesedá z tohoto důvodu, ale prostě proto, že váha předsedy je samozřejmě daná ústavou a ve chvíli, kdy se jedná o rozpočtu, tak váha ministra financí je naprosto logická. On je ten, kdo rozpočet vytváří a předkládá vládě.

 

Moderátor:

Pokud jde o tu tzv. povodňovou daň, posunul se nějak váš názor, bez toho umím si to představit, uděláme to?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Já jsem řekl od začátku, že ta myšlenka vytvořit v rámci státních finančních aktiv určitou rezervu na povodňové solidarity. Ta myšlenka vůbec není špatná. To je věc, nad kterou bychom se měli zamyslet. Ukazuje se, že povodně přichází do této země nikoliv jednou a několik let, ale bohužel musíme říci, že za poslední rok a půl tady byly již třikrát, takže to je určitě správný krok. Druhá věc je, jak tento rezervní účet naplňovat, zda ho naplňovat ze standardních příjmů státního rozpočtu nebo tzv. omašličkovat některé daně, ať již přímé nebo nepřímé a ten použít k vytvoření tohoto účtu povodňové solidarity, respektive této rezervy. Tyto dvě věci bych odlišil. Ta první myšlenka je myšlenka, která má mojí podporu, je potřeba pro živelné katastrofy mít vyhrazené prostředky ve státním rozpočtu. Ta druhá věc si zaslouží diskusi a my jsme tehdy toho 9. srpna otevřeli diskusi jednak nad tím, zda vytvořit tento systém a za druhé jak naplňovat tuto položku. To, že se rozhodla část kolegů jít to u nejpohodlnější cestou, to znamená nejpohodlnější cesta je vždycky zvýšit daň, zvláště je-li to daň z příjmu, přímá daň, tak je to úplně nejjednodušší, to je skutečností. Já bych považoval trvalé zvýšení daně z příjmu za krok, který jde proti ekonomickému zotavení, jde dokonce proti předvolebním slibům nejen mé politické strany, to chci zdůraznit. Vzhledem k tomu, že v letošním roce byly dvoje povodně a na jedny byly vydány dluhopisy, na ty povodně, které byly v srpnu, se teď ukazuje, že ty škody budou vyšší, než původně odhadované 2 – 3 mld. Kč, tak ty dokáži jako jednorázové, jednoúčelové, přechodné a pouze na jeden rok zavedené opatření tento krok představit, ale s tím, že to nebudeme kamuflovat, že nebudeme říkat, že se jedná o vytvoření rezervy povodňové solidarity, ale že otevřeně řekneme svým spoluobčanům, že přechodně na jeden rok touto formou zvyšujeme daň z příjmu fyzických osob, pouze na tento rok, abychom to použili na odstranění následků dvojích povodních, které v letošním roce byly.

 

Moderátor:

Pane předsedo, příští rok se bude nebo nebude snižovat sleva na daní?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Budeme o této věci jednat. Vláda mimochodem o této věci nikdy nejednala, vláda neprojednávala ani novelu zákona o daně z příjmu, čili do té doby, než o tom jedná vláda, než se vláda rozhodne, tak tato věc je otevřená.

 

Moderátor:

Když jsem sledoval argumentaci, kterou v této souvislosti používáte, pokud jde o výšku té slevy na dani, tak vaši ministři operují s tím, že to je cena jedné krabičky cigaret a dvou piv měsíčně. Víte o tom, že jsou v České republice nekuřáci a abstinenti?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

O tom, že jsou nekuřáci, o tom vím, protože sám patřím mezi ně. Označit se za abstinenta, to bych si nedovolil.

 

Moderátor:

Říkal jste, že vlastně všechny tři strany vládní koalice slibovaly, že nebudou zvyšovat přímé daně. Podle pátečních Hospodářských novin přišel ministr práce s tím, že podniky budou platit vyšší sociální pojištění, což je v podstatě daň z příjmů. Je to návrh k diskusi nebo to je směr, kterým vaše vláda půjde?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Musím říci, že toto je trošku nekorektní útok na pana ministra práce a sociálních věcí. Není pravda, že bude zvýšen odvod.

 

Moderátor:

Vrátí se na původní?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Ani se dokonce nevrátí, on tam není a nikdy nebyl na této úrovni. Tam se pouze od roku 2007 ve dvou verzích zákona předpokládalo, že ten odvod klesne, že klesne o 0,9 procentního bodu, ale zatím už 4 roky za sebou dalo k odkladu tohoto poklesu a tady se nejedná o nic jiného, než že tento pokles bude odložen o další rok, čili není tomu tak, že by se zvýšil nějaký odvod, že by se vracel na původní výši. On pouze zůstane na té výši, na které je poslední dva roky.

 

Moderátor:

Kromě toho, že podniky budou platit o týden více za nemocenskou, takže budou mít větší náklady za nemocenskou, které jim ten pokles měl kompenzovat původně?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Ten pokles kompenzoval systém, který byl zavedený teď a bude ho kompenzovat i nadále. Já to uvedu na konkrétních číslech, mám konkrétní důkaz. Jestliže došlo ke snížení odvodu na nemocenském pojištění u podniků na 1 procentního bodu, tak to přineslo podnikatelské sféře 10 mld. Kč. Náklady, které vyplatili za náhradu mzdy v prvních dvou týdnech nemoci, byly 3 mld. Kč s tím, že 50 procentního bodu z toho jim bylo refundováno ze státního rozpočtu. To znamená, že podniky zaplatily 1,5 mld. Kč za náhradu mzdy za první dva týdny nemoci, dostaly úlevu 10 mld. Kč, to znamená plusově to pro ně vyšlo 8,5 mld. Kč. Když nyní bude zaveden systém, který navrhuje pan ministr, takto bude znamenat, že nebude provedena ta refundace, o týden se prodlouží výplata náhrady mzdy pro podniky, což bude 3 mld. Kč za první dva týdny a 2 mld. Kč za ten třetí týden, tak je to dohromady 5 mld. Kč, ale ta úleva je pořád 10 mld. Kč, čili pořád to bude plus 5 mld. Kč ve prospěch podnikatelské sféry.

 

Moderátor:

Takže si nemají podniky na co stěžovat?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Ne, ne, to bych si v žádném případě nedovolil. Ano, já rozumím podnikatelské sféře, že se jí toto nelíbí, já to naprosto chápu. Na druhé straně máme velmi zúžený prostor, který tady je pro příští rozpočtový rok, nemůžeme udělat žádné hluboké změny prostě proto, že to není možné z legislativního hlediska do konce roku stihnout, čili já bych tady chtěl poprosit podnikatelskou sféru o pochopení. My v každém případě, a to v souvislosti s důchodovou reformou, snížíme odvody na sociální zabezpečení a snížíme je více, než o ten 0,9 procentního bodu, o kterém je teď diskuse. My je snížíme určitě o 3 – 5 procentního bodu, čili výrazně více. Já bych chtě velmi poprosit podnikatelskou sféru o trpělivost. i to opatření, které teď bude zavedeno, pořád znamená plus 5 mld. Kč ve prospěch podniků my do konce volebního období v rámci důchodové reformy výrazným způsobem snížíme odvodové zatížení českých firem.

 

Moderátor:

Pojďme se ještě vrátit k daním z příjmů. V programovém prohlášení píšete, že chcete zrušit v daňovém systému nejrůznější výjimky, to přeci v překladu také znamená ve výsledku vyšší daň, kterou ten poplatník odvede, protože leccos nebude moci odečíst?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

To je velmi správná námitka a děkuji za ní. Ano, představa možná ji mají někteří kolegové ve vládě, že odstraníme ty odečitatelné položky, ale sazba daně a ty základní položky, které zůstanou, třeba sazba na daňového poplatníka, sazba na vyživované dítě, na vyživovaného manžela nebo manželku, že zůstanou v původní výši a tím pádem, že se zvýší daně, takto skrytě, tak to rozhodně není představa, která by byla průchodná přes občanské demokraty.

 

Moderátor:

Takže bude vyšší sazba daně z příjmů?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Jinými slovy, ano, jestliže se rozšíří zdaňovaný základ tím, že zmizí ty různé výjimky a podobně, tak současně se zvýší odečitatelné položky, například na dítě nebo na daňového poplatníka a nebo klesne daňová sazba a nebo v případě, že přejdeme ze systému daně ze superhrubé mzdy, například k dani z hrubé mzdy, tak to celkové efektivní daňové zatížení se pro toho daňového poplatníka, ať už bez dětí, s dítětem, se dvěma dětmi atd. nesmí zvýšit. Čili, my nepřipustíme toho skryté zvýšení daně z příjmu fyzických osob.

 

Moderátor:

My jsme to teď předvedli, takže ta diskuse o daních z příjmu je poměrně bouřlivá, široká, se spoustou námitek. Je vůbec efektivní se tím takhle zabývat, když veškeré daně z příjmu fyzických a právnických osob dělají nějakých 17 % státního rozpočtu?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Já jsme přesvědčen, že je správné se tím zabývat, protože mimo jiné tyto daně, přestože je správné, že začínáme klást důraz na nepřímé daně a mimochodem největší příjem státního rozpočtu jsou odvody na sociální pojištění, čili dokonce ani ne daně jako takové, tak mají vliv na kondici, především podnikatelského sektoru a z tohoto pohledu zvyšování přímých daní, ať už pro podniky nebo pro občany v době ekonomického zotavování, je krok, který podřezává možnosti ekonomického růstu.

 

Moderátor:

Teď budeme mluvit o fungování vládního NERVu. Pane předsedo, komu konkrétně NERV radí? Je to poradní orgán vás jednotlivých ministrů, vlády jako celku?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Je to jednoznačně i z toho názvu Národně ekonomická rada vlády, tak je to poradní orgán vlády. Mimo vší pochybnost já jsem rád, že v tuto chvíli 15 velice kvalitních, renomovaných a uznávaných ekonomických osobností se rozhodlo vládě pomoci.

 

Moderátor:

Otázky pro NERV formuluje vláda jako celek nebo jednotlivý ministr má zrovna problém, který řeší a jde za 15 moudrými?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Může to být cestou jak vlády jako celku, tak jednotlivého ministra. Kterýkoliv z ministrů, jestliže chce něco prodebatovat s NERVem, tak k tomu má možnost.

 

Moderátor:

Dělají to?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Tato struktura se vlastně rozběhla v těchto dnech a v těchto týdnech. Zasedání NERVu, plenární zasedání celého NERVu zatím proběhlo pouze dvakrát ale běží již pracovní skupiny a já jsem přesvědčený, že ministři se do toho zapojí velice intenzivně. Je to rozum zadarmo, opravdu jsou to kvalitní špičkoví ekonomové a je dobře, že vláda neříká i třeba české veřejnosti, my jsme ti nejchytřejší, my jsme ti nejlepší. My víme nejlépe, co s ekonomikou dělat. Jsou to nezávislé renomované osobnosti, nespjaté s jednotlivými politickými stranami a někdy dokáží mít i názor, které jsou kritické k tomu, co dělá vláda, respektive vždycky to dokáží, ale je to nesmírně užitečné i z tohoto pohledu zpětné vazby, kterou vládě dávají.

 

Moderátor:

Vy jste říkal, že to je rozum zadarmo, takže členství NERVu je čestná záležitost, za kterou nedostávají ti ekonomové žádné peníze?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Já jsem to myslel ve smyslu, že je to rozum zadarmo, ve smyslu toho, že oni poskytují i oponenturu jednotlivým krokům vlády, ale je skutečností, že členové Národní ekonomické rady vlády to dělají jako čestnou funkci, já si toho nesmírným způsobem vážím a dělají bez platových nároků, ale to nebylo obsaženo v té mé poznámce, že je to rozum zadarmo. Já jsem myslel, že je tady skupina velice renomovaných a kvalitních odborníků, kteří by to nemuseli dělat, ale jsou ochotni pomoci a dávají vládě užitečnou zpětnou vazbu.

 

Moderátor:

Jaký je vztah NERVu k dalším orgánům? Například NERV by měl podle své úvodní zprávy rozpracovat také důchodovou reformu, na které pracuje tzv. Bezděkova komise. To si nějak vzájemně konkurují nebo oponují navzájem své postupy?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Vzhledem k tomu, že pan Vladimír Bezděk se stal na můj návrh členem Národní ekonomické rady vlády a mimochodem jedna z těch šesti pracovních skupin se bude zabývat především důchodovou reformou, tak my očekáváme, že se většina těch prací na expertní úrovni, samozřejmě na velmi úzké spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, s Ministerstvem financí, Úřadem vlády a podobně, že se bude koncentrovat kolem těchto týmů v rámci Národní ekonomické rady vlády, ale tímto rozhoduje nakonec, já chci zdůraznit, to je poradenská nebo odborná expertní činnost. Kdo nakonec rozhoduje, kdo nese politickou odpovědnost, je Vláda České republiky, ne NERV, na něj odpovědnost nepřenášíme. Tu neseme my, jako ústavní činitelé.

 

Moderátor:

Když vám NERV poradí něco jiného, než jste si napsali do programového prohlášení vlády, tak řeknete, pardon, pánové, děkujeme za vaše doporučení a my tady máme pro vás závazné programové prohlášení a vy můžete jít?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

To je velice zajímavá situace, která by mohla nastat. Je skutečností, že již v tom minulém volebním období NERV přicházel s kritickým názorem na celou řadu kroků, které vláda udělala, které měla ve svém vládním programovém prohlášení, čili určitě minimálně vyslechnutí tohoto názoru, znovuzargumentování, proč to máme ve vládním programovém prohlášení. Možná si dokonce dovedu představit za určitých okolností, kdy nás NERV může i přesvědčit, že to, co jsme si napsali do vládního programového prohlášení, může být pěkná hloupost, to se také může stát.

 

Moderátor:

Ale stále to zní, že byste i připadali, že jste chytřejší než těch 15 ekonomů?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Vůbec ne, naopak se může ukázat, že pravdu mají oni a ne my a já to znovu opakuji, my si ani omylem, ani jednu jedinou sekundu nehodláme hrát na to, že jsme snědli všechnu moudrost, že my jsme ti nejchytřejší. Nejsme, proto máme NERV a přiznáváme to.

 

Moderátor:

O plánovaných reformách budeme s premiérem Petrem Nečasem diskutovat právě teď. Vaše vláda v programovém prohlášení vyhlásila ambici vyrovnat rozpočty do roku 2016. Všimli jste si, že vám funkční období končí o dva roky dříve?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Samozřejmě, že jsme si toho všimli, proto také mluvím o trajektorii, která bude nastavena pro jednotlivé roky. To znamená v letošním roce deficit 5,3 % HDP, 4,6 % v příštím roce. Pak v roce 2013 pod 3 % HDP a ta trajektorie bude takto nastavena až k vyrovnaným rozpočtům, ale co je nezbytné zdůraznit, za předpokladu ekonomického růstu. Samozřejmě, nikdo není tak naivní ani tak hloupý, aby si myslel, že když bude ekonomický pokles, že bude možné dosáhnout vyrovnaného státního rozpočtu.

 

Moderátor:

Dostáváme se k tomu, že pokud ta hlavní ambice, kterou popisujete, to znamená šetřit a stabilizovat státní rozpočet, dělat to zatím plošně, jestli náhodou nepodseknete ten hospodářský růst a nezkomplikuje vám do budoucna prostě proto, že budete ekonomiku příliš dusit?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Velmi správná námitka, proto také musíme jít cestou strukturálních reforem, ne pouze plošných škrtů. Já to také říkám velmi otevřeně, to, co děláme na příští rok, nejsou žádné reformy, to jsou pouze plošná opatření krácení výdajů, kde se mohou objevit pouze některé dílčí nakročení k reformním krokům, ale vzhledem k časovým lhůtám z hlediska zpracování zákonů, nic jiného než cesta těchto škrtů v podstatě v přípravě veřejných financí na příští rok není vlastně ani možné. To, co ale okamžitě po schválení rozpočtu bude před vládou jako klíčový, primární a nejdůležitější úkol, bude příprava hlubokých strukturálních reforem, především na výdajové straně státního rozpočtu.

 

Moderátor:

To říkáte téměř děsivě, co si pod tím máme představit, pod těmi hlubokými strukturálními reformami?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Nemá to být děsivé, má to být naopak to, že to vyvolá naději, že Česká republika definitivně unikne z dluhové pasti. V této zemi je velmi dramatický demografický vývoj, objevuje se tady fenomén dlouhověkosti, roste počet občanů v penzijním věku. Mimochodem, to není důvod nebo příčina, abychom nad tím truchlili, to je pozitivní vývoj, že se dožíváme vyššího věku,ale nějakým způsobem na to musíme reagovat. Musíme na to reagovat v důchodovém systému, v systému zdravotnictví, na trhu práce a podobně a tímto směrem má jít to reformní úsilí vlády. Čili, to není nic, co by nás mělo děsit, naopak to je věc, která má zajistit dlouhodobou udržitelnost z veřejných financí, má zajistit to, aby tady dlouhodobě na desítky let bylo dost prostředků na penze, aby tady bylo dost prostředků na kvalitní a dostupné zdravotnictví, aby tady byla fungující ekonomika neudušená vysokými daněmi a odvody, abychom byli konkurenceschopnou ekonomikou s vysokým stupněm přidané hodnoty, s kvalitním výzkumem a vývojem a vzdělávacím systémem.

 

Moderátor:

Když říkáte, že tady do budoucna bude dost peněz na penze, proč po lidech chcete, aby si spořili sami?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Pouze, pokud bude provedená důchodová reforma. Jestliže nebude provedená důchodová reforma, tak se to samozřejmě v budoucnosti na těch penzích negativně odrazí.

 

Moderátor:

Čili, když teď provedete důchodovou reformu, tak si nemusím spořit na stáří, protože mám jistotu, že se o mě stát postará?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Součástí té důchodové reformy bude i velmi korektní, férové a otevřené konstatování, které musí česká veřejnost slyšet. Generace čtyřicátníků a mladších, pokud se bude spoléhat pouze na státem organizovaný průběžný pilíř, tak bude v době své penze prakticky ohrožená chudobou, to znamená, že vedle stávajícího...

 

Moderátor:

Nebude dost peněz na penze tedy?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Pro mladší generace musí být provedená důchodová reforma, která umožní i těm mladším generacím, čtyřicátníkům a mladším, aby vedle státem organizovaného pilíře měli možnosti si i spořit, pokud budou spoléhat pouze na ten státní systém, tak z jednoho prostého demografického vývoje jim na to nemůžou vystačit prostředky. Dnes, pane redaktore, na jednoho člověka v penzijním věku připadají dva lidé, kteří jsou ekonomicky aktivní. Za 40 let, kdy my dva zřejmě budeme v penzi, dá-li Pán Bůh, tak bude připadat na jednoho penzistu pouze jeden ekonomicky aktivní člověk. Strkat před tímto hlavu do písku, není možné, respektive je možné, ale pak hrajeme nesmírně falešnou hru s českou veřejností a my ji nehodláme hrát.

 

Moderátor:

Jako politici říkáte něco podobného už delší dobu, to není ani výsada pravicových politiků, stejně hovořili politici levicoví, byť nabízeli pokojné recepty.

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Nenabízeli nic. Nabízeli strčení hlavy do písku.

 

Moderátor:

Přestože lidem říkáte, stát se o vás nedokáže úplně postarat, místo penze vám bude dávat polopenzi. Jak si vysvětlujete, že přestože to lidé pořád slyší, tak za poslední tři roky klesá průměrná částka, kterou si lidé spoří na důchod?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Je to dané i ekonomickým vývojem, který teď je, jestli mají méně disponibilních prostředků, ale ta částka neklesá nijak dramaticky, ta se pohybuje v řádech desetikorun a jedno z klíčových opatření, které musí udělat vláda v rámci důchodové reformy, je větší motivace lidí, aby měli širší spektrum nástrojů a větší motivaci dávat si více prostředků na své zajištění v době penze, to znamená méně prostředků na spotřebu teď, ale na odloženou spotřebu v době svého důchodu.

 

Moderátor:

Přesto na to zatím neslyší. Já znám spoustu lidí, pro které je nedohledný příští rok v březnu, kdy budou platit daně?

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Není tomu tak, že na to spousta lidí neslyší. V systému důchodového připojištění je momentálně více než čtyři miliony našich spoluobčanů, a to číslo neustále roste.

 

Moderátor:

Může si spořit 428 Kč měsíčně, což je opravdu nevytrhne.

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Ale to je dané systémem, že nebyla provedena důchodová reforma, že je takto nastaven systém státní podpory důchodového připojištění, proto musíme provést důchodovou reformu, aby lidé byli motivováni odvádět si větší finanční položku.

 

Moderátor:

Taková byla nedělní Partie s premiérem Petrem Nečasem, děkuji, že jste přišel, děkuji, na shledanou.

 

Petr Nečas /ODS/, předseda vlády:

Děkuji za pozvání a hezký den.
 

Zdroj: ODS.cz

DISKUZE 0 příspěvků
Vstoupit do diskuze

[ zpět ]

VyhledáváníPřihlášení


Odkazy

 Petr Beitl

Poslanec PS PČR

 

blog.idnes.cz

ODS Jablonec nad Nisou, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 910 980 110, GSM: 603 489 934, E-mail: os.jablonec@ods.cz