2024

26. května


Liberecká ODS www.ods.cz napište nám

Aktuálně:

15.3.2022

NOVINKY ODS

Více ]

28.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

21.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

17.1.2022

NOVINKY ODS

Více ]

19.11.2021

NOVINKY ODS

Více ]

archiv novinek ]


Aktuality:


[ zpět ]

Přemysl Sobotka, Jiří Oberfalzer: Události, komentáře

7.5.2009

Moderátor:

Nebývá zvykem, aby proti sobě ve studiu zasedli zástupci jedné politické strany, ale Lisabonská smlouva je vtomto, směrem kODS, docela příznačná. Senátoři za ODS, předseda horní komory Přemysl Sobotka a senátor Jiří Oberfalzer. Pane předsedo, proč jste změnil názor na Lisabonskou smlouvu a hlasoval jste dnes pro, byť jste původně byl proti?

 

Přemysl Sobotka /ODS/, předseda Senátu PČR:

Tak to původně je zpátky dva roky.

 

Moderátor:

Dobře, ale byl jste původně proti.

 

Přemysl Sobotka /ODS/, předseda Senátu PČR:

A mezitím jsem samozřejmě dozrál a myslím si, že jsem dozrál zhlediska rozumu a zhlediska zahraniční politiky České republiky. Proto jsem dnes zvedl ruku.

 

Moderátor:

Říkáte zrozumu. To znamená, když byste si měl vybrat ztěch tří možností, které jsem říkal vúvodu, buď fanatický zastánce, nebo odpůrce anebo podporovatel zrozumu. Tak to by byla tato varianta?

 

Přemysl Sobotka /ODS/, předseda Senátu PČR:

Přesně tak a také jsem to tak řekl.

 

Moderátor:

Co vás, pane senátore, přivedlo do tábora trvalých odpůrců Lisabonské smlouvy?

 

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor PČR:

Já jsem ještě asi nedozrál, ale nemám-li to odlehčovat, já si prostě myslím, že to je významný krok, kterým Česká republika odevzdává svou suverenitu na úroveň Evropské unie. A tady je otázka, co je skutečně výhodné. Já si myslím, že situace, vekteré zhruba ve 40 až 60 oblastech ztrácíme právo veta, čili právo říci ne, je docela významný způsob oslabení postavení České republiky vEvropský unii. Čili není to krok vpřed, je to zmého pohledu krok zpět.

 

Moderátor:

A ani ono dnešní schválení novel parlamentních jednacích řádů, podle nichž vláda teď už nemá nebo nebude mít možnost souhlasit spřevodem pravomocí na evropskou úroveň, pokud ktomu nebude existovat souhlas obou komor parlamentu, ani tohle pro vás není dostatečnou pojistkou proti obavám, které kolem Lisabonu zaznívají?

 

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor PČR:

Tam je otázka, do jaké míry stanovisko obou komor bude závazné. Já chci věřit, že se jimi vláda bude řídit.

 

Moderátor:

Tak bude muset podle těch novel.

 

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor PČR:

Nicméně, pokud jste sledoval diskusi, tak už vní zaznělo, že celá jedna sféra, a sice justice a práva, není tím vůbec postižena. To znamená, vtéto oblasti trestního práva budeme zcela pod vlivem Evropské unie.

 

Moderátor:

Jenom stručně, pane předsedo. Máte na to nějaký kontr…

 

Přemysl Sobotka /ODS/, předseda Senátu PČR:

Já si myslím, že to není o kontru. Je to o tom, že vdaném okamžiku kolega má pravdu vtakzvaném třetím pilíři, ale my jsme dosáhli vtěch jednacích řádech kompromisu sPoslaneckou sněmovnou. Nic více jsme nedosahovali a jestliže tento návrh přišel, tak předpokládám, že vkrátké době to budeme novelizovat. Takže nemějme strach a jednací řády, abychom neměli strach a hlavně posluchači, to je zákon a každá vláda ho musí dodržovat.

 

Moderátor:

Nejvýznamnějším dlouhodobým kritikem Lisabonské smlouvy vČesku je prezident republiky Václav Klaus. Po schválení smlouvy vhorní parlamentní komoře ale ještě nespecifikoval, jak se zachová. Počká prý na možné další posouzení Ústavním soudem.

 

Václav Klaus, prezident ČR:

Já musím nejdříve vyjádřit své zklamání ztoho, že někteří senátoři, přiznávám po nevídaném politickém a mediálním, domácím a zahraničním tlaku, rezignovali na své donedávna veřejně zastávané názory a tím i na svou politickou a občanskou integritu a sratifikací Lisabonské smlouvy vyjádřili svůj souhlas. Postavili se tím zády kdlouhodobým zájmům České republiky a nadřadili krátkodobé zájmy současných politických reprezentací i svoje vlastní. Je to velmi smutný doklad dalšího selhání významné části politických elit, které vrůzných obdobných okamžicích až příliš dobře známe zčeské historie. Naši politici si vždy nacházeli podobné zbabělé zdůvodnění. Jsme malí, slabí, vevropském kontextu nic neznamenáme, musíme se podřídit, i když stím nesouhlasíme. Toto já odmítám. Buď jsme po listopadu 1989 opětovně nabyli suverenitu a tím i odpovědnost za další osudy naší země nebo to celé byl tragický omyl. To je vroce 20. výročí listopadu 1989 obzvláště aktuální připomínka. Co se týče dalšího vývoje, nyní počkám, zda skupina senátorů, jak někteří dříve, ale i vdnešní diskusi avizovali, požádá Ústavní soud o další posouzení Lisabonské smlouvy ve vztahu knaší ústavě. Pokud ktomu dojde, nebudu o svém rozhodnutí ratifikovat či neratifikovat Lisabonskou smlouvu uvažovat dříve, než Ústavní soud vydá svůj nález. Chtěl bych zrekapitulovat jednu důležitou věc, kterou předpokládám, že všichni znáte. Mé názory na tuto věc jsou známé a jasné. Nemohu si dovolit vjednu chvíli být zásadně proti a pak, protože se mi to začíná hodit kmým osobním politickým či kariérním cílům, snadno změnit názor. To já dělat nemohu. Ale hlavně vtéto chvíli nepředbíhejme. Lisabonská smlouva je pro tuto chvíli mrtvá. Je mrtvá proto, že byla vjednom členském státě Evropské unie odmítnuta vreferendu. Proto pro mě rozhodnutí o ratifikaci této smlouvy zatím není na pořadu dne.

 

Moderátor:

Ještě jednou. Dva senátoři zjedné politické strany, kteří zastupují opačné názory na Lisabonskou smlouvu, Přemysl Sobotka a Jiří Oberfalzer. Pane předsedo Senátu, možná leckoho napadlo, proč pan prezident vhorní komoře nevystoupil. Má na to přece právo kdykoliv. Neexistovala taková možnost?

 

Přemysl Sobotka /ODS/, předseda Senátu PČR:

Ale to by přece bylo jenom na rozhodnutí pana prezidenta. Může přijít kdykoliv.

 

Moderátor:

To vím, ptám se vás. On by zase nepřišel jen tak a nezazvonil by zulice. Asi by vám to dal dopředu vědět.

 

Přemysl Sobotka /ODS/, předseda Senátu PČR:

Pokud by měl tak velký zájem, tak samozřejmě pan prezident může kdykoliv přijít a kdykoliv může svůj názor říct. Mě trošku překvapily některé věty u pana prezidenta. Moc se mi nechtějí komentovat, protože je to hlava státu, ale aby zpochybňoval demokracii, že tímto naším dnešním hlasováním a prosím vás, nezapomínejme, že před pár měsíci to byla Poslanecká sněmovna, tehdy ty věty neměl. A to že jsme ztratili suverenitu? Všichni si pamatujeme, kdo podepsal přihlášku do Evropské unie. Byl to právě Václav Klaus, tehdejší premiér.

 

Moderátor:

Ale tehdy neexistovala žádná Lisabonská smlouva, pane předsedo.

 

Přemysl Sobotka /ODS/, předseda Senátu PČR:

Ale byly jiné smlouvy, které zároveň jasně deklarovali

 

Moderátor:

Dokonce ani euroústava tehdy neexistovala.

 

Přemysl Sobotka /ODS/, předseda Senátu PČR:

Ale já stím nepolemizuji. Byly jiné, zNice a zAmsterodamu a podobně. Takže to teď bych skoro neřešil. Ale vreferendu občané České republiky vroce 2004 jasně řekli, že vstup už do Evropské unie chtějí a že tím také ztrácíme kus své suverenity, stím jsme se vyrovnali a bylo to rozhodnutí občanů.

 

Moderátor:

Ale zase to byla opět Evropská unie bez Lisabonské smlouvy vtom roce 2004.

 

Přemysl Sobotka /ODS/, předseda Senátu PČR:

Ale pane redaktore, Lisabon ne-Lisabon, ústava ne-ústava, byly tady smlouvy, které umožňovaly fungování tohoto celku.

 

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor PČR:

Já se domnívám, že lidé tehdy rozhodli o vstupu do Evropské unie na základě přístupových smluv a Lisabonská smlouva velmi výrazným způsobem mění obsah těchto smluv. To znamená podmínky, za kterých občané vyslovili svůj souhlas.

 

Moderátor:

Ještě jedna věc kpanu prezidentovi. Přece jenom myslíte, že kdyby třeba dneska vystoupil vSenátu, tak by mohl zvrátit rozhodnutí vás 12 zástupců ODS, kteří nakonec zvedli pro Lisabon ruku nebo nemá takovou váhu?

 

Přemysl Sobotka /ODS/, předseda Senátu PČR:

To já neumím teď vůbec spekulovat o této otázce a myslím si, že to nemá vtéto chvíli vůbec žádný význam jiný, než spekulativní.

 

Moderátor:

Dobře a ještě jedna věc ktomu, co říkal prezident republiky. Označil už poněkolikáté, vzhledem nebo sohledem na irské referendum, Lisabonskou smlouvu za mrtvou. Prosím vás ještě o vaše názory.

 

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor PČR:

Můj názor je, že to tak je. Ale já bych dokonce dodal, že již tři referenda odmítla tuto smlouvu, protože i evropská ústava byla vpodstatě rozsahem totožná.

 

Moderátor:

Dobře, ale byla to přeci jen trošičku jiná smlouva. Jiný dokument.

 

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor PČR:

Detaily, kosmetické detaily. Kdykoliv byl osloven lid, odpověď zněla ne.

 

Moderátor:

Dobře, váš názor na mrtvost Lisabonské smlouvy?

 

Přemysl Sobotka /ODS/, předseda Senátu PČR:

Tak samozřejmě do té doby, než bude dokončena ratifikace ve všech 27 zemích, tak je to vpodstatě text, který není použitelný a můžeme to nazvat, že je mrtvá. Já jsem před dvěma lety nebo před půl druhým rokem po referendu vIrsku řekl, že je to mrtvý text. Ale ještě se vrátím kté vaší úvodní otázce. Kde vy jste ode mě slyšel, že já odmítám Lisabonskou smlouvu, když jsem dokonce řekl své soft yes na tu ústavu?

 

Moderátor:

Dobře, takže to znamená, že jste nezměnil názor?

 

Přemysl Sobotka /ODS/, předseda Senátu PČR:

No prakticky ne. Teď mně to došlo, že jsem vám odpovídal na otázku, že jsem zřejmě pod vaší otázkou…

 

Moderátor:

Zněkterých vašich názorů třeba rok a půl starých se to dalo vyčíst.

 

Přemysl Sobotka /ODS/, předseda Senátu PČR:

Ale já kritizuji tu Lisabonskou smlouvu.

 

Moderátor:

Právě proto.

 

Přemysl Sobotka /ODS/, předseda Senátu PČR:

Ale to neznamená, že sní nesouhlasím.

 

Moderátor:

Dobře. Pane senátore, pojďme se dostat trochu dál, co teď bude následovat? Pan prezident neřekl, co udělá a řekl, že počká až skupina senátorů podá opět stížnost kÚstavnímu soudu. Můžete potvrdit, že tato stížnost je připravena a že bude podána?

 

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor PČR:

Můžu potvrdit, že je zde odhodlání tuto stížnost podat. Nemohu říci, že je připravena, pracuje se na ní. Samozřejmě smysl má tehdy, když je Lisabonská smlouva Senátem schválena. Podáme tu stížnost a já doufám, že Ústavní soud prozkoumá soulad této smlouvy sústavním pořádkem ČR důkladně a nikoliv tak povrchně, jak to učinil předtím.

 

Moderátor:

A ještě jedna věc. Časově. Vy jste říkal, že ještě není hotova. To znamená, že to bude nějakou dobu trvat? Budete to schválně protahovat, aby to trvalo déle?

 

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor PČR:

Pracuje se na ní. Já myslím, že nebudeme nic protahovat, ale budeme mít samozřejmě zájem podat takové podání, které může obstát.

 

Moderátor:

Dobře, ale pro vás, jako pro odpůrce Lisabonské smlouvy, by bylo asi výhodné to protahovat co nejdéle. Protahovat to až za druhé irské referendum a tak dále. To má docela logiku.

 

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor PČR:

Logiku to jistě má, ale vy mi nabízíte nějaké scénáře, které já jsem nikdy neoznačil a nemám nic takového vúmyslu.

 

Moderátor:

Neoznačil, ale ptám se vás, jestli to tak bude.

 

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor PČR:

Já si myslím, že to tak nebude. Ale je otázka, co nazýváte protahováním.

 

Moderátor:

No třeba až za to druhé irské referendum.

 

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor PČR:

Ne, to ne.

 

Moderátor:

Dobře, ale sám předseda Ústavního soudu řekl, že to je otázka měsíců. I to posuzování.

 

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor PČR:

Řekl, že to může být až 5 měsíců, což mě naplňuje optimismem, protože to znamená, že není pravda, že se Ústavní soud Lisabonskou smlouvou zabýval jako celkem, protože jinak by 5 měsíců nepotřeboval.

 

Moderátor:

Na druhou stranu už jednu část Lisabonské smlouvy Ústavní soud posuzoval a neshledal ji tehdy vnesouladu sčeským právním řádem.

 

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor PČR:

Já Vás musím opravit, pane redaktore. Ústavní soud konstatoval, že 6 bodů, které Senát pojmenoval jako doprovodný argument…

 

Moderátor:

Tak to je část.

 

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor PČR:

Ale to je dost marginální část.

 

Moderátor:

Dobře, ale právě proto to říkám, že část Lisabonské smlouvy Ústavní soud neshledal vnesouladem sčeským právním řádem. To je pravda. Co budete tedy teď předkládat ústavním soudcům, něco jiného? Proč by měli rozhodnout jinak, než předtím?

 

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor PČR:

Speciálně jednoduše. Tak jak to mělo být a tak, jak vlastně zněla žádost Senátu. Aby Ústavní soud posoudil, zda je Lisabonská smlouva jako celek, rozumějme si, vsouladu sústavním pořádkem ČR. Čili toto bude návrh a žádost a ktomu dáme nějakou argumentaci.

 

Moderátor:

Dobře. Pane předsedo Sobotko, Lisabon tady vSenátu prošel díky hlasům ODS. Pojďme teď, jestli dovolíte, na stranickou půdu. Koneckonců jste oba zástupci této strany. Většina klubů byla proti. Není to jasný a krystalický důkaz rozpolcenosti ODS nebo je to jenom téma, které se týká Lisabonu? Ta nejednotnost vaší strany.

 

Přemysl Sobotka /ODS/, předseda Senátu PČR:

Já bych vtom naopak viděl, že je to docela dobrá ukázka parlamentní demokracie vůbec. Dneska, kdo to měl šanci sledovat, tak slyšel názory takové, onaké a mě to…

 

Moderátor:

Ale představitelů jedné strany. Možná to zní zvláštně.

 

Přemysl Sobotka /ODS/, předseda Senátu PČR:

Ale my nejsem direktivně vedená vojenská strana. Na to jsou tu jiní vtéhle zemi, kteří rozkazují svým poslancům a senátorům, jak mají hlasovat. Takže já bych to tu nepodsunoval. Dokonce i skolegou se na sebe usmíváme a mluvíme spolu dál, přestože máme zcela rozdílné názory. Takže nehledejte vtom žádnou rozpolcenost a myslím si, že právě na půdu parlamentu patří ta diskuse a ona se tam odehrála.

 

Moderátor:

Dobře, tak jinak. Ono to sice nejsou stranické direktivy, ale přeci jenom, když si něco strana odhlasuje třeba na kongresu, tak se dá očekávat, že to její zákonodárci budou dodržovat. Nejprve je třeba schválit smlouvy o radaru, teprve pak hlasujme o Lisabonu, to je ve stručnosti to, co jste si sami odhlasovali na prosincovém kongresu ODS. Smlouvy o radaru nejsou, byly staženy ze sněmovny a Lisabon parlamentem prošel. Proč ten rozpor svaším vlastním usnesením?

 

Přemysl Sobotka /ODS/, předseda Senátu PČR:

To usnesení ale jasně říká, pane redaktore, že je rozhodování a hlasování oLisabonské smlouvě je vkompetenci senátního a poslaneckého klubu a že kongres doporučuje, aby před tím byla schválena smlouva o radaru

 

Moderátor:

Zároveň tedy říká to, co jsem řekl já.

 

Přemysl Sobotka /ODS/, předseda Senátu PČR:

A Senát, jestli o tom nevíte, tak schválil obě smlouvy o umístění radaru. Takže Senát vtuto chvíli splnil i tuto podmínku kongresu.

 

Moderátor:

Dobře, ale teď se vás ptám jako zástupce ODS, protože sněmovna tu podmínku nesplnila. Dokonce předseda vlády a vaší strany použil institut takzvaného zpět vzetí těch smluv o radaru.

 

Přemysl Sobotka /ODS/, předseda Senátu PČR:

To máte pravdu, ale znovu si přečtěte to usnesení. Já ho nebudu znovu citovat. To bylo doporučení kongresu, to nebylo žádné nařízení a znovu opakuji…

 

Moderátor:

Já neříkám, že to bylo nařízení.

 

Přemysl Sobotka /ODS/, předseda Senátu PČR:

My nejsme direktivní politická strana a jestliže je vPoslanecké sněmovně rozložení politických sil takové, že by neprošel, vtom případě je lepší to vzít zpátky a dát to tam za pár měsíců.

 

Moderátor:

Dobře, já jsem rozuměl tomu usnesení tak, že usnesení by mělo být závazné, byť jste to odhlasovávali už tehdy, jestli se nepletu, docela pozdě tento bod.

 

Přemysl Sobotka /ODS/, předseda Senátu PČR:

Ale to je přeci úplně jedno. Jak tomu rozumíte, je jedna věc a jak je to napsané, je druhá věc.

 

Moderátor:

Dobře. Co udělá podle vás sODS ta nejednotnost kolem Lisabonu, pokud něco?

 

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor PČR:

Tak já se obávám, že to nějaké následky mít bude. Nepoužil bych výraz rozpolcení, to ne, ale myslím si, že postoj kLisabonu ODS dělí, protože je to vlajková loď postoje kEvropské unii a k prohlubováni evropské integrace. To tradičně a pro významnou část nás členů ODS nebyla žádná priorita.

 

Moderátor:

Ale na druhou stranu pro Lisabon je oficiální politika současné ODS, současné vedení ODS. Znamená to, že vy jste rebelové, že jasně a veřejně poukazujete na nesoulad vODS, což nemusí možná vdobě před dvěma volebními kláními straně úplně prospět, pane senátore?

 

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor PČR:

Prostě platí to, co jsem řekl. ODS není jednotná vtomto postoji…

 

Moderátor:

Dobře, ale vy manifestujete jiný postoj, než je ten oficiální stranický postoj. Na to se ptám.

 

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor PČR:

Ale já jsem nikdy neslíbil, že budu respektovat jakýkoliv postoj svého vedení. Mám právo stím nesouhlasit.

 

Moderátor:

Jistě, ale nebylo by to logické važ tak vyhrocené politické době před dvěma volbami?

 

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor PČR:

Myslíte, abych popřel své svědomí a hlasoval pro Lisabonskou smlouvu sohledem na nějaký výsledek nejbližších voleb? To nemohu udělat, nezlobte se.

 

Moderátor:

Například paní poslankyně Páralová už dnes oznámila, že opouští řady ODS. Budou ji následovat další, co myslíte, pane předsedo?

 

Přemysl Sobotka /ODS/, předseda Senátu PČR:

Já silně pochybuji, že bude někdo další. Ona to avizovala již několik měsíců a ona má jistě další důvody, než je jenom ta Lisabonská smlouva, protože už to říkala vůbec dřív, než se vPoslanecké sněmovně rozhodovalo o Lisabonské smlouvě. Nevěřím, že ten útěk, odchod bude nějakým masivním. Budou to jen jedinci.

 

Moderátor:

Váš názor?

 

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor PČR:

Tak je samozřejmě třeba rozlišit, jestli se tážete na zákonodárce. Myslím si, že nebudou následovat žádní, ale úbytek členské základny pozorujeme voblastech už nyní. Myslím si, že může pokračovat.

 

Moderátor:

Myslíte, že to má vztah kLisabonu?

 

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor PČR:

Nemyslím si, že nijak dramaticky tedy.

 

Moderátor:

Dobře, ale jak si můžete být jist, že je to zrovna otázka Lisabonu?

 

Jiří Oberfalzer /ODS/, senátor PČR:

Můžu si být jist jenom těmi lidmi, kteří odešli a měli potřebu mi vysvětlit proč.

 

Moderátor:

Pánové, děkuji oběma, že jste přišli do dnešních Událostí, komentářů. Nashledanou.

 

Přemysl Sobotka /ODS/, předseda Senátu PČR:

Díky za pozvání. Nashledanou.

Přemysl Sobotka, předseda Senátu PČR; Jiří Oberfalzer, senátor PČR

ČT

[ zpět ]

VyhledáváníPřihlášení


Odkazy

 Petr Beitl

Poslanec PS PČR

 

blog.idnes.cz

ODS Jablonec nad Nisou, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 910 980 110, GSM: 603 489 934, E-mail: os.jablonec@ods.cz