2024

středa 17. dubna


Liberecká ODS www.ods.cz napište nám

Aktuálně:

15.3.2022

NOVINKY ODS

Více ]

28.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

21.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

17.1.2022

NOVINKY ODS

Více ]

19.11.2021

NOVINKY ODS

Více ]

archiv novinek ]


Aktuality:


[ zpět ]

Program psaný s občany

10.8.2009

Program psaný s občany

Zapojte se do tvorby volebního programu ODS. Napište, co Vás nejvíc trápí a jak bychom Vám mohli pomoct. Společně najdeme řešení pro zdravotnictví, pro boj s krizí, pro rodinu a další témata, která se nás všech dotýkají už dnes a ovlivní nás i do budoucna. Výsledek všech názorů, připomínek a nápadů představíme v konečné podobě programu 31. srpna.


ŘEŠENÍ PRO MODERNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Co by měl pacient ve zdravotnictví dostávat zdarma a za co by si měl připlácet?
Je ve zdravotnictví prostor pro trh? V jakých oblastech?
Jakým opatřením by se dala zlepšit situace pacienta ve zdravotnictví?
Jakým způsobem byste změnil/a regulační poplatky?
Je lepší podporovat domácí péči o seniory nebo výstavbu hospiců?

ŘEŠENÍ PRO RODINY (mj. vzdělání, bydlení)

Měli by se více podporovat potřební nebo ti, kteří pracují? Jakým způsobem?
Myslíte si, že stát dostatečně podporuje práci na částečný úvazek? Jak byste tuto podporu zlepšil/a?
Měl by se spíše podporovat rozvoj školek a dalších institucí, nebo přímo rodiče, kteří o dítě sami pečují?
Jak byste zlepšil/a postavení otce v rodině?
Jak byste zlepšil/a postavení matek na trhu práce?

ŘEŠENÍ PRO BOJ S KRIZÍ (mj. neplýtvání penězi)

Jak nejlépe bojovat s krizí – vyšší/nižší podporou v nezaměstnanosti nebo prodloužením/zkrácením doby pobírání podpor?
Měl by stát přímo podporovat udržení pracovních míst ve firmách? Jakým způsobem?
Podporujete více šrotovné nebo plošnější opatření? Která?
Měl by stát v době krize více utrácet nebo více šetřit? Kde a na čem?
Co nebo kdo je podle vás nejvíce ohrožený krizí?

ŘEŠENÍ PRO AKTIVNÍ STÁŘÍ

Měli bychom v době krize odložit penzijní reformu nebo ji naopak urychlit?
Jak byste řešil/a problém nezaměstnanosti lidí v předdůchodovém věku?
Měly by se podporovat firmy, které dávají práci seniorům, nebo by měl stát více motivovat samotné seniory?
Je lepší podporovat seniory k práci vyšší slevou na dani nebo větší nabídkou částečných pracovních úvazků?
Měl by stát více podporovat rozšiřování služeb pro seniory? Které a jak?
Měla by se změnit státní podpora penzijního připojištění? Jakým způsobem?

ŘEŠENÍ PRO PODNIKÁNÍ BEZ BARIÉR

Jaké jsou podle Vás největší bariéry podnikání v České republice?
Cítíte, že se tyto bariéry spíše zvětšují nebo zmenšují, a v jaké oblasti?
Myslíte si, že je vhodnějším způsobem podpory podniků snižování daní a zjednodušení byrokracie nebo investiční pobídky?
Jaké priority by měl mít stát v oblasti dopravy?
Mají podnikatelé dostatek příležitostí čerpat peníze z fondů EU, a jak by se to dalo zlepšit?

ŘEŠENÍ PRO MLÁDÍ (mj. vzdělání)

Jakým způsobem byste do budoucna zajistil/a peníze pro vysoké školy?
Jakým způsobem byste upravil/a přijímačky na vysoké školy?
Měl by se stát více zaměřit na výstavbu dostupného bydlení pro mladé? Jak konkrétně?
Mají mladí lidé dostatečnou možnost si přivydělat? Pokud ne, jak byste to řešil/a?
Jak byste řešil/a volný přístup k informacím na internetu a zároveň ochranu proti šíření rasismu, xenofobie, terorismu, …?
Jak byste upravil/a volné stahování (hudby, filmů, apod.) z internetu a zároveň ochranu autorských práv?

ŘEŠENÍ PRO PRACOVNÍ MÍSTA (mj. snižování byrokracie, daňové otázky)

Jak byste zlepšil/a zaměstnanost v ČR?
Jakým způsobem by měl podle Vás stát chránit pracovní místa a životaschopné firmy v době krize?
Změnil/a byste něco na státních rekvalifikačních programech pro zaměstnance?
Jak byste řešil/a nedostatek kvalifikovaných lidí na trhu práce?
Jak obecně hodnotíte liberalizaci pracovního trhu?

ŘEŠENÍ PRO KVALITNÍ ŽIVOT
(mj. politické reformy, kultura, sport, ekologie)

Jak byste řešil/a financování měst a obcí?
Byl/a byste pro nějakou politickou reformu (přímá volba prezidenta, volební právo od 16 let, elektronické volby,…)? Jakou a jak?
Co konkrétně by měl stát řešit v oblasti životního prostředí a jak?
Jakým způsobem by měl stát podporovat rozvoj sportu?
Má stát (pokud ano – jak) podporovat různé formy umění (divadlo, výtvarné umění, kinematografie, …)?

ŘEŠENÍ PRO VENKOV

Jak byste řešil/a problém vylidňování venkova?
Jakým způsobem by měl stát zlepšovat kvalitu života na venkově?
V jakém rozsahu by měl stát podporovat ekologické zemědělství?
Jaký je váš názor na církevní restituce?
Měl by stát podporovat vznik pracovních příležitostí na venkově? Jakým způsobem?

ŘEŠENÍ PRO ZAHRANIČNÍ POLITIKU

Preferujete stejně jako ČSSD v čele s Jiřím Paroubkem silnější orientaci České republiky k Rusku?
Souhlasíte a podporujete stejně jako ODS silné euroatlantické vazby?
Podporujete aktivní přístup politiků při prosazování národních zájmů v Evropské unii?
Jste pro zachování co největších pravomocí na úrovni národních parlamentů členských států EU?
Souhlasíte s rozšiřováním Evropské unie (Chorvatsko a další státy bývalé Jugoslávie, Turecko)?

ŘEŠENÍ PRO BEZPEČNOST A SPRAVEDLNOST

Souhlasíte s tím, že každý občan má právo znát svého policistu?
Podporujete nezávislé vyšetřování trestných činů policistů?
Měly by policejní a hasičské sbory využívat moderní techniku (nové vozy, služebny, apod.)?
Jakým způsobem byste zrychlili a modernizovali průběh soudního řízení?
Měl by stát regulovat působení exekutorů a soudních znalců?

ŘEŠENÍ PRO BOJ S KORUPCÍ

Souhlasíte s tím, že snižování byrokracie a pravomocí státních úřadů vede k nižší korupci?
Vede podle vás elektronizace státní správy ke zprůhlednění systému a prevenci korupce?
Omezí podle vás zákon o lobbingu riziko korupce? V čem?
Měla by mít policie větší pravomoci? Jaké?
Měla by mít justice větší pravomoci? Jaké?

 

ON-LINE FORMULÁŘ NALEZNETE ZDE


 

-vlk-

[ zpět ]

VyhledáváníPřihlášení


Odkazy

 Petr Beitl

Poslanec PS PČR

 

blog.idnes.cz

ODS Jablonec nad Nisou, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 910 980 110, GSM: 603 489 934, E-mail: os.jablonec@ods.cz