2022

čtvrtek 29. září


Liberecká ODS www.ods.cz napište nám

Aktuálně:

15.3.2022

NOVINKY ODS

Více ]

28.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

21.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

17.1.2022

NOVINKY ODS

Více ]

19.11.2021

NOVINKY ODS

Více ]

archiv novinek ]


Aktuality:


[ zpět ]

Úlevy pro živnostníky v souvislosti s nouzovým stavem

22.3.2020

 PŘEHLED MOŽNÝCH ÚLEV V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM

I. OBECNĚ PLATNÁ OPATŘENÍ

1. Posečkání se zaplacením daně nebo zaplacení daně ve splátkách
- v § 156 uvedeny důvody, při jejichž naplnění správce daně posečkání se zaplacením nebo zaplacení ve splátkách musí povolit
- naplnění důvodů prokazuje daňový subjekt
- obecný pokyn zde:
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/2015-Metodicky-pokyn-k-poseckani.pdf
- informační leták zde:
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-danovy-system-cr/letak.pdf
 
2. Prominutí úroku z prodlení při pozdním zaplacení daně
- upravuje §§ 259 – 259c d.ř.
- pokyn GFŘ k promíjení zde:
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D-21.pdf
 
II. SPECIÁLNÍ OPATŘENÍ – SCHVÁLENÁ
 
1. Balíček daňových opatření MF a GFŘ
- oficiální znění zde:
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-04.pdf
- hlavní opatření:
o možnost podat přiznání k dani z příjmů v termínu do 1.7. bez sankce (pokuta, úrok z prodlení)
o možnost bez pokuty podat později KH společně s přiznáním DPH a zaplacením daně (nutno podat se zpožděním nejvíce 4 pracovní dny)
o prominutí úroku za pozdní úhradu daně v případě, kdy se prokáže souvislost s koronavirem
o zrušení správních poplatků za žádosti
o posunutí 3. a 4. vlny EET zatím o tři měsíce
- podrobnosti zde:
MF:
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/pruvodce-pro-danove-poplatniky-v-souvisl-37856
GFŘ:
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2020/Pruvodce_pro_danove_poplatniky_v_souvislosti_s_koronavirem-10500
 
2. Opatření zdravotních pojišťoven
- posunutí termínu pro OSVČ podání přehledu do 3. 8. 2020
- opatření přijaly: VZP, OZP, VoZP, ZPMV
- podrobnosti zde:
https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/aktualni-terminy-pro-podani-prehledu-osvc
 
3. Bezúročné půjčky COVID
- možnost získání bezúročné půjčky na krytí provozních nákladů prostřednictvím ČMZRB
- poskytnutí ručení a dotace na úroky u úvěrů od komerčních bank ze strany ČMZRB
- podrobnosti zde:
ČMZRB:
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/
Praktický průvodce:
https://grantthornton.eu/covid-19/
 
III. SPECIÁLNÍ OPATŘENÍ – PŘIPRAVOVANÁ
 
1. Novela zákona o nemocenském pojištění
- prodloužení doby vyplácení OČR ve výši 60 % po celou dobu, po kterou budou žáci doma,
- na děti do 13 let
- zpětná účinnost
- podrobnosti zde:
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/lide-budou-moct-cerpat-nahradu-za-osetrovne-po-celou-dobuuzavreni-
skol-pro-deti-az-do-13-let
 
2. Program ANTIVIRUS
- proplacení náhrady mzdy zaměstnancům v karanténě
o zaměstnavatel vyplácí 60 % mzdy
o stát tuto částku proplácí v plné výši
- proplacení části náhrady mzdy zaměstnancům, kteří nepracují z důvodu omezení
činnosti zaměstnavatele v důsledku protikrizových opatření vlády
o zaměstnavatel vyplácí 100 % mzdy
o stát tuto částku proplácí ve výši 80 %
- podrobnosti zde:
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/ministryne-malacova-prosadila-program-antivirus-ma-pomocifirmam-
ochranit-pracovni-mista
 
3. Program MPO
- usnesení vlády ze dne 19. 3. 2020 č. 262, vydané jako č. 109/2020 Sb.
- vyplácení OČR pro OSVČ
- na děti od 6 do 13 let
- pokud OČR nečerpá manžel/ka
- ve výši 424 Kč / den
- vyplácí živnostenský úřad
 
IV. SPECIÁLNÍ OPATŘENÍ – ZVAŽOVANÁ
 
1. Úlevy na odvodech SP a ZP
- kurzarbeit
- odložení plateb
- odpuštění odvodů SP a ZP
 
V. CO NENÍ VYJASNĚNO
 
1. Náhrada škody dle § 36 krizového zákona č. 240/200 Sb.
 
- informace zde:
https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/krizova-opatreni-a-nahrada-skody-opatrnyvyklad
https://www.podnikatel.cz/clanky/nahrada-skody-od-statu-v-dusledku-krizovych-opatreni/
https://www.info.cz/pravo/kdy-a-jak-muzete-zadat-nahradu-skody-kvuli-pandemii-podle-krizovehozakona-
44621.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/odpovednost-statu-za-skodu-zpusobenou-opatrenimi-prijatymi-vboji-
s-koronavirem-110841.html
 
- vzor žádosti zde:
https://drive.google.com/file/d/19uUugmyJcf0aEUde3VdNaubVdA1KIZff/view

[ zpět ]

VyhledáváníPřihlášení


Odkazy

 Petr Beitl

Poslanec PS PČR

 

blog.idnes.cz

ODS Jablonec nad Nisou, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 910 980 110, GSM: 603 489 934, E-mail: os.jablonec@ods.cz