2023

pátek 3. února


Liberecká ODS www.ods.cz napište nám

Aktuálně:

15.3.2022

NOVINKY ODS

Více ]

28.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

21.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

17.1.2022

NOVINKY ODS

Více ]

19.11.2021

NOVINKY ODS

Více ]

archiv novinek ]


Aktuality:


[ zpět ]

Vlasák (ODS): Rušení stavebních úřadů aneb dvakrát měř, jednou řež

27.2.2011

Již potřetí v průběhu posledních šesti let se ministerstvo pro místní rozvoj zabývá rušením stavebních úřadů na obcích I. typu, čímž se snaží naplňovat cíl Programového prohlášení vlády: "jedna stavba - jeden úřad - jedno rozhodnutí - garantované informace". Podle návrhu MMR by se kompetence na úseku stavebního řádu a územního plánování přesunuly na obce II., respektive III. typu.

Svaz měst a obcí ČR předloženým návrhům vytýká zejména nekoncepčnost, nedostatek relevantních údajů o struktuře činností na stavebních úřadech obcí I. typu, hodnocení kvality práce a zejména fakt, že návrh neřeší související otázky financování ani materiálního a personálního zajištění agendy na obcích II. a III. typu. Pro III. obce by to znamenalo výrazný nárůst agendy a zvýšení zátěže pracovníků a zejména zvýšení vedlejších nákladů spojených s prováděním kontrol a místním šetřením v území, s poštovným atd. Vzhledem k úsporným opatřením se nedá očekávat, že příspěvek na přenesenou působnost bude adekvátně zvýšen.

Nová novela stavebního zákona by měla především zajistit optimalizaci a vyšší kvalitu fungování stavebních úřadů. Také v médiích se objevily zprávy o plošném rušení stavebních úřadů na obcích prvního typu, což ovšem ministr Kamil Jankovský představitelům obcí vyvrací. Ubezpečuje, že nikdo nechce jedním škrtem rušit všechny stavební úřady najednou.

Hlavním kritériem pro to, jestli stavební úřad zůstane či nezůstane, bude počet jeho správních rozhodnutí, rozsah daného spravovaného území a kvalita vykonávané státní správy. Pokud ministerstvo plánuje zrušit stavební úřady u obcí, které vyřizují třeba jen deset podání za rok, měl by stát těmto obcím, které si vyškolily své pracovníky, ztrátu nějakým způsobem kompenzovat.

Novela zákona by se však měla zabývat i dalším problémem, kterým jsou nízké poplatky za vydávaná správní rozhodnutí. Podle poslední novely zákona v podstatě všechny ohlášky (ohlášené stavby) nejsou zpoplatněny a jenom tento krok znamenal snížení míru poplatků pro stavební úřady zhruba o polovinu. Nutné je řešit také velice nízký poplatek za stavební povolení či správní rozhodnutí u velké stavby jako je třeba supermarket či větší provozovny složitějšího typu. Uvědomme si, že pouhý tisícikorunový poplatek vůbec neobnáší náklady spojené se stavbou. Novela zákona s určitými změnami o poplatcích již počítá.

Je důležité, aby před paragrafovým zněním zákona byla ještě provedena analýza současného stavu na stavebních úřadech, která samozřejmě přispěje k jeho zpřesnění. Dále se předpokládá, že bude následovat jednání s představiteli samosprávy, a to nejen se starosty měst a obcí, ale také s krajskými úřady.

Ing. Oldřich Vlasák, člen VR a poslanec EP

 

[ zpět ]

VyhledáváníPřihlášení


Odkazy

 Petr Beitl

Poslanec PS PČR

 

blog.idnes.cz

ODS Jablonec nad Nisou, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 910 980 110, GSM: 603 489 934, E-mail: os.jablonec@ods.cz