2024

středa 17. dubna


Liberecká ODS www.ods.cz napište nám

Aktuálně:

15.3.2022

NOVINKY ODS

Více ]

28.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

21.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

17.1.2022

NOVINKY ODS

Více ]

19.11.2021

NOVINKY ODS

Více ]

archiv novinek ]


Aktuality:


[ zpět ]

Volební manuál aneb Jak volit?

1.8.2009

Volební manuál aneb Jak volit?

 

Kdy volit?

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají 9. a 10. října 2009.

V pátek 9. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin.

Kde volit?

Volí se ve volebních místnostech na území České republiky a ve volebních místnostech zřízených při zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.

Každý je zapsán ve stálém seznamu voličů v místě trvalého bydliště. Pokud pobýváte dlouhodobě v zahraničí, můžete se nechat zapsat do zvláštního seznamu, který vede příslušný zastupitelský úřad. Zápis do zvláštního seznamu znamená automatické vyškrtnutí ze stálého seznamu voličů v místě trvalého bydliště.

Kdo má právo volit?

Právo volit má každý občan České republiky, kterému bylo alespoň druhý den voleb 18 let.

Jak volit?

Do volební místnosti si vezměte platný občanský průkaz nebo pas k prokázání totožnosti. Volební komise vám předá úřední obálku s razítkem, se kterou jdete i s hlasovacími lístky do odděleného prostoru. Tam vyberete jeden hlasovací lístek, na němž můžete zakroužkováním vyznačit až 4 kandidáty, kterým dáváte přednost. Lístek potom vložíte do obálky a hodíte do urny.

Hlasovat můžete až potom, co se odeberete za plentu do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Bez toho vám volební komise hlasování neumožní. Pokud vám zdravotní postižení neumožňuje vložit lístky do obálky, můžete si s sebou vzít asistenta. V případě, že vám nemoc neumožňuje se do volební místnosti dostavit, můžete požádat volební komisi, aby za vámi přišla s přenosnou urnou domů.

Kdy je hlas neplatný?

Hlasování je neplatné v případě, že jsou volební lístky bez úřední obálky nebo pokud je vloženo více hlasovacích lístků, byť třeba stejné politické strany, a také v případě přetržení hlasovacího lístku.

Jak volit na voličské průkazy?

Volit můžete i jinde než ve svém volebním okrsku (v místě trvalého bydliště), a to na voličský průkaz. Ten vám na základě žádosti vydá příslušný obecní úřad v místě trvalého bydliště. Pokud pobýváte v zahraničí a jste již vedeni ve zvláštním seznamu voličů, můžete o voličský průkaz požádat příslušný zastupitelský úřad.

Požádat přitom můžete jak písemně, tak osobně. Pro žádost neexistuje žádný speciální formulář. Stačí dopis s ověřeným podpisem. Písemná žádost může být podána ode dne vyhlášení voleb a musí být příslušnému úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. Při osobním jednání písemnou žádost nepotřebujete a požádat můžete nejpozději 2 dny přede dnem voleb. Hlasovat na voličský průkaz pak můžete v jakémkoli volebním okrsku v ČR či ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Jak volit v zahraničí?

Na základě písemné žádosti se nechte zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v místě pobytu. K písemné žádosti potřebujete originál, popřípadě ověřenou kopii dokladů potvrzujících vaši totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu. Tato žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb – tedy nejpozději v pátek 28. srpna 2009.

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je jednodušší nechat si vystavit voličský průkaz v místě trvalého bydliště v České republice. Voličský průkaz vám pak umožní volit kdekoli ve volebních místnostech doma i v zahraničí. Jen dejte pozor, protože v případě ztráty či odcizení voličského průkazu nelze vystavit duplikát.

Jak volit opět doma?

Pokud chcete volit opět v ČR, ale vaše jméno je uvedeno na zvláštním seznamu voličů v zahraničí, musíte požádat o vyškrtnutí z tohoto zvláštního seznamu. Potvrzení o vyškrtnutí potom odevzdáte před volbami příslušnému obecnímu úřadu podle místa trvalého bydliště, nebo přímo při volbách volební komisi v místě trvalého bydliště.

To podstatné na závěr…

Nezapomeňte k volbám 9. nebo 10. října 2009 přijít a zvolit správně!
 

 

David Vodrážka

[ zpět ]

VyhledáváníPřihlášení


Odkazy

 Petr Beitl

Poslanec PS PČR

 

blog.idnes.cz

ODS Jablonec nad Nisou, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 910 980 110, GSM: 603 489 934, E-mail: os.jablonec@ods.cz