2023

pondělí 27. března


Liberecká ODS www.ods.cz napište nám

Aktuálně:

15.3.2022

NOVINKY ODS

Více ]

28.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

21.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

17.1.2022

NOVINKY ODS

Více ]

19.11.2021

NOVINKY ODS

Více ]

archiv novinek ]


Aktuality:


[ zpět ]

VOLEBNÍ PROGRAM PRO KRAJSKÉ VOLBY 2016

ZDE NALEZNETE PRIORITY ODS

 
Zdravotnictví – „Zdravý občan, zdravý kraj.“

·       Našim dlouhodobým projektem je vznik vzdělávacího centra v našem kraji  pro lékaře, zdravotní sestry a záchranáře,

 • v rámci rozvoje krajské nemocnice v Liberci, chceme vybudovat taková zařízení, která svými parametry budou odpovídat parametrům fakultní nemocnice,
 • vytvoříme a prosadíme koncepci fungování a rozvoje krajského zdravotnictví.
Školství a sport – „Budoucnost je v našich dětech.“

·       Stabilizujeme síť krajských středních škol a víceletých gymnázií,

 • vytvoříme podmínky pro rozšíření spolupráce škol s privátním sektorem,
 • budeme systémově podporovat sport a to především z hlediska vytváření sportovní infrastruktury, provozně budeme podporovat sportování dětí a mládeže a podpoříme pořádání sportovních akcí s nadregionálním významem.
Doprava – „Bezpečně a včas.“

·     Naší prioritou je vytvoření odpovídajícího tlaku na stát k řešení nevyhovujícího stavu silniční sítě 1. Třídy - trasa R35 Liberec – Hradec Králové, kapacitní propojení I/13 na Frýdlantsko a obchvat v České Lípě,

 • podpoříme projekty vedoucí ke zvýšení dopravní bezpečnosti,
 • budeme usilovat o dostatečnou dopravní obslužnost všech obcí Libereckého kraje.
Kultura a cestovní ruch – „Ještěd - maják cestovního ruchu.“

·         Budeme dále podporovat spolek Ještěd 73 při přípravě dokumentace pro stavební povolení generální opravy Ještědu, zajistíme maximum finančních prostředků na generální opravu Ještědu,

 • naším dlouhodobým cílem je zápis vysílače a hotelu na Ještědu do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a podnikneme další kroky k jeho naplnění,
 • podpoříme rozvoj infrastruktury běžeckého lyžování a cyklistické infrastruktury jako základních kamenů rozvoje cestovního ruchu v regionu,
 • zasadíme se o nastavení systematické a koncepční podpory těch profesionálních subjektů působících v oblasti kultury, které svým významem i návštěvnickou skladbou přesahují rámec daného města,
 • budeme i nadále podporovat projekty, které budou směřovat k ochraně a obnově kulturních památek v našem kraji.
Bezpečnost – „Pocit bezpečí není jen pocit.“

·       Podpoříme zintenzivnění koordinační, technické a finanční pomoci složkám Integrovaného záchranného systému na území kraje,

 • přijmeme opatření proti nelegální migraci
 • odmítáme vznik detenčních zařízení na území kraje.

Zemědělství, venkov a životní prostředí – „Kvalita života na většině území kraje.“

·       Usilujeme o zamezení rozšíření dolu Turów v Polsku,

 • zabráníme ohrožení zásobování obyvatelstva Frýdlantska, Hrádecka a Chrastavska pitnou vodou v souvislosti s hrozbou rozšíření dolu Turów,
 • podpoříme místní a regionální zemědělskou produkci, rozvoj ekologického zemědělství a zvýšení jeho konkurenceschopnosti,
 • vytvoříme podmínky pro rozvoj venkovské turistiky, souvisejících služeb i tradiční řemeslné výroby, což se mimo jiné odrazí také na vzniku nových pracovních míst.
 • podpoříme spolkovou činnost na venkově – včelaře, myslivce, chovatele.

Sociální věci - "Podpora potřebným, prevence pro všechny.

Prosadíme posílení prestiže pracovníků v sociálních službách,

 • nastavíme síť sociální péče a služeb v Libereckém kraji,
 • stanovíme jasná pravidla pro dlouhodobé financování sociálních služeb,
 • výrazně zapojíme malé obce do komunitního plánování sociálních služeb v kraji,
 • snížíme administrativní zátěž poskytovatelů registrovaných sociálních služeb.
Hospodaření kraje – „Šetříme, tam, kde se šetřit má!“
 

·        Chceme rozpočet s vyšším poměrem investic,

 • snížíme provozní výdaje minimálně o 5%, a to rušením nebo slučováním zbytečných agend,
 • budeme dbát naefektivnější využití celého rozpočtu, především v oblasti investic.

 

[ zpět ]

VyhledáváníPřihlášení


Odkazy

 Petr Beitl

Poslanec PS PČR

 

blog.idnes.cz

ODS Jablonec nad Nisou, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 910 980 110, GSM: 603 489 934, E-mail: os.jablonec@ods.cz