2024

26. května


Liberecká ODS www.ods.cz napište nám

Aktuálně:

15.3.2022

NOVINKY ODS

Více ]

28.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

21.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

17.1.2022

NOVINKY ODS

Více ]

19.11.2021

NOVINKY ODS

Více ]

archiv novinek ]


Aktuality:


Daně a odvody

 • Snížením sazby sociálního pojištění o 1,5 p.b. na straně zaměstnanců dojde ke zvýšení čisté mzdy všech příjmových skupin (o 18 mld. Kč).
 • Snížení DPPO postupně o dva procentní body v letech 2009 – 2010 ponechává podnikům přibližně 6 mld. Kč v každém roce.
 • Zrušení povinnosti odvodu zálohy na daň z příjmů pro živnostníky a firmy zaměstnávající méně než 5 zaměstnanců

Podpora podnikání a soukromých investic

 • Zrychlení odpisů: V 1. odpisové skupině ze tří na jeden rok. V 2. skupině z pěti na dva roky. Toto opatření zvýší prostředky podniků i živnostníků přibližně o 9 mld. Kč.
   
 • Rozšíříme uplatnění odpočtu DPH u automobilů zrušením nesystémové překážky při nákupu automobilu. Dopad na rozpočet: 3 mld. Kč.
 • Urychlili jsme vratky DPH na 15 dní pro poplatníky, kteří podávají přiznání k DPH elektronicky.

Podpora zaměstnanosti a dopravní obslužnosti

 • Sleva na sociální pojištění pro firmy se zaměstnanci s platem do 1,15 násobku průměrné mzdy. Výše slevy se bude snižovat s výší mzdy. Dopad na státní rozpočet bude max. 18 mld. Kč. Opatření pomůže zachovat 50 – 70 tisíc pracovních míst.
 • Zvýšíme regionální dopravní obslužnost. Pro zlepšení mobility pracovníků v nejvíce postižených regionech budou zvýšeny výdaje o 2 mld. Kč.
 • Využijeme Evropského sociálního fondu pro rekvalifikace s refundací mzdových nákladů pro zaměstnavatele. Výrazně tím pomůžeme udržet zaměstnanost a zvýšit dovednosti zaměstnanců.

Podpora ekologických a infrastrukturních výdajů

 • Snížíme poplatky na železnicích o 20 %.
 • V novém programu podpoříme zateplování rodinných a bytových domů a náhradu neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu. Na čtyřleté období bude připraveno až 25 mld. Kč z prodeje emisních povolenek. Také posílíme program PANEL o 0,5 – 0,75 mld. Kč.
 • Investice do dopravní infrastruktury budou letos rekordní. Spolu s nevyčerpanými prostředky SFDI z roku 2008 ve výši 7,2 mld. Kč, bude fond letos disponovat 90,3 mld. Kč.
 • Posílíme i další oblasti. Například Program obnovy venkova o 272 mil. Kč, výdaje na přímé platby (kofinancování) přibližně o 1 mld. Kč.

Podpora restrukturalizace a insolventních procesů

 • Novelou insolvenčního zákona zachováme co nejvíce firem (dlužníků) na trhu. Současně důsledně ochráníme práva dlužníkových zaměstnanců.
 • Plány vlády na řešení celosvětové hospodářské krize
 • Podpora exportu, obnova a posílení úvěrových linek
 • Budeme garantovat a podporovat úvěry. Program ČMZRB pro malé a střední podniky ve výši 40 mld. Kč s výší garance 80 % a maximální možností čerpání 90 mil. Kč pro jednoho adresáta.
 • Navýšením základního kapitálu ČEB o 2 mld. Kč umožňuje podpořit vývozní projekty až ve výši 35 mld. Kč. Vytvořili jsme nové produkty pro malé a střední podniky, zlevnili služby EGAP a připravujeme zvýšení jejího pojistného krytí.
 • Podpoříme podnikatele v zemědělství. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond posílíme celkově o 2,3 mld. Kč.

Podpora vědy, výzkumu a inovací

 • Investice do výzkumu a vývoje z národních zdrojů jsme oproti předchozímu roku navýšili o 1,8 mld. Kč na částku 24,8 mld. Kč. Včetně prostředků EU jsme pro rok 2009 schválili částku 32,4 mld. Kč.

 

VyhledáváníPřihlášení


Odkazy

 Petr Beitl

Poslanec PS PČR

 

blog.idnes.cz

ODS Jablonec nad Nisou, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 910 980 110, GSM: 603 489 934, E-mail: os.jablonec@ods.cz